Επαγγελματίες – Επαγγέλματα

Διακήρυξη Αρχών της Κοινότητας Επιστημόνων

Συνεπιμέλεια

     Εμείς οι επιστήμονες και επαγγελματίες που υπογράφουμε την παρούσα διακήρυξη προσχωρούμε στην επιστημονική άποψη ότι η κοινή ανατροφή των παιδιών (συνεπιμέλεια), η εξεύρεση συμφωνημένων λύσεων μέσω του οικογενειακού διαλόγου και οι συνεργατικές μορφές επίλυσης των οικογενειακών διαφορών έχουν αξιολογηθεί από τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και έχει αποδειχθεί ότι εξυπηρετούν το αληθές συμφέρον του παιδιού και των γονέων του αφού υπερτερούν έναντι κάθε άλλης μορφής οργάνωσης της οικογένειας όταν οι γονείς δεν ζουν πλέον μαζί.

     Έτσι λοιπόν διακηρύσσουμε τις πιο κάτω καλές πρακτικές και  δεσμευόμαστε να τις ακολουθούμε :

 

  1. Συνιστώ τη συναινετική επίλυση της διαφοράς με στόχο την προστασία του παιδιού.

  2. Συνιστώ τη διατήρηση της κοινής επιμέλειας των τέκνων και την κοινή ανατροφή τους.

  3. Συνιστώ την σύνταξη σχεδίου κοινής ανατροφής τέκνων και την υπογραφή Συμφωνητικού Κοινής Επιμέλειας μετά από συμφωνία των γονέων.

  4. Συνιστώ στον εντολέα μου να αποφύγει οπωσδήποτε την εμπλοκή του σε κάθε μορφή βίας.

  5. Συνιστώ την παραμονή στη συζυγική  στέγη μέχρι την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού ή την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.

  6. Συνιστώ τη διατήρηση του ισότιμου ενεργού ρόλου  του γονέα και την καθημερινή παρουσία του στη ζωή του παιδιού.

  7. Συνιστώ τη χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών όπου υπάρχουν και υποστηρικτικών μηχανισμών καθώς και την συμμετοχή και των δύο γονεών στο σχολείο των παιδιών και στην εκπάιδευτική διαδικασία.

  8. Συνιστώ στον εντολέα μου τη προσφυγή στη μεσολάβηση και στο συνεργατικό διαζύγιο.

  9. Συνιστώ στον εντολέα μου να αποφύγει τις περιττές δίκες και την επέκταση της αντιδικίας. Συνενώνω τις δίκες σε όσο το δυνατόν λιγότερες.

  10. Συνιστώ τη συνεργασία επιστημόνων άλλων κλάδων για την επίλυση της διαφοράς.

 

Είσοδος