Συμμετοχή στην εκπαίδευση

     Υπογράφηκε στις 13-10-2010  η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ.7/517/127893/Γ1   που ρυθμίζει τα δικαιώματα παιδιών – μαθητών χωρισμένων γονέων.

 

     Με την εγκύκλιο αυτή ανατράπηκε η κακή πρακτική που απέκλειε τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια από την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου Φ.7/517/127893/Γ1 /13-1-2010   <//static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9A%CE%969-%CE%95%CE%9A>

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
19 Νοεμβρίου 2011

Την Ιδιαίτερα σημαντική εγκύκλιο Φ.7/517/127893/Γ1 /13-1-2010 <//static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9A%CE%969-%CE%95%CE%9A> έστειλε το Υπ. Παιδείας προς όλα τα σχολεία της χώρας.

Ο γονέας που δεν δεν έχει την επιμέλεια μπορεί να επισκέπτεται το σχολείο και να πληροφορείται  για την πρόοδο του παιδιού. Μπορεί ακόμα να επισκέπτεται το ίδιο το παιδί στο σχολείο.

Ο γονέας που έχει την επιμέλεια δεν δικαιούται να απαγορεύει στον άλλο γονέα να πηγαίνει στο σχολειό του παιδιού

Ο γονέας που έχει την επιμέλεια δεν δικαιούται να απαγορεύει στον άλλο γονέα να πηγαίνει στο σχολειό του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να φροντίζουν ώστε ν’ανατρέφεται το παιδί και από τους δύο γονείς αποθαρρύνοντας ιδιοκτησιακές συμπεριφορές του γονέα που έχει την επιμέλεια πάνω στο παιδί.

Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με αίτημα του Σωματειου ΓΟΝ.ΙΣ Περαιά προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Α. Σπηλιωτόπουλο. Το διάβημά μας το είχαμε δημοσιεύσει στο ενημερωτικό τεύχος του Σωματείου ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά τον Ιούλιο του 2009.

Η εγκύκλιος είναι το προϊόν μακράς και ουσιαστικής συνεργασίας με τον Συνήγορο του Παιδιού, της ευαισθητοποίησης των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας και με την επιστημονική επιμέλεια και την εθελοντική συνδρομή εκπαιδευτικών μεγάλου κύρους καθώς επίσης και με τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Έτσι οδηγηθήκαμε στο κείμενο της εγκύκλιου που υπογράφηκε στις 13 -10 -2010, ενώ στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά, ως εξαιρετικά επείγον, λίγες ημέρες νωρίτερα. Στα σχολεία στάλθηκε επίσημα μετά της 25-10-2010. 

Το Υπουργείο παιδείας μας  δίνει το μάθημα «Δύο γονείς για τα παιδιά».

Ανεξάρτητα, εάν είναι παιδιά παντρεμένων ή χωρισμένων, εντός ή εκτός γάμου τα δικαιώματα είναι για όλα τα παιδιά ίδια το ίδιο φυσικά και οι υποχρεώσεις των γονέων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την επικοινωνία με το παιδί στο σχολείο

Επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας για να επιτρέψει την επικοινωνία γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το παιδί του στο σχολείο

Αίτημα του συλλόγου προς το Υπουργείο Παιδείας

Υποβολή αιτήματος το 2009 για την την ελεύθερη και επί ισοις όρος προφορική και γραπτή ενημέρωση και των δυο γονέων για το παιδί τους, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, τη δυνατότητα ακώλυτης συμμετοχής σε όλο το φάσμα της σχολικής διαδικασίας (γιορτές, σχολικές εκδηλώσεις, κλπ) και του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του, την παροχή για το σκοπό αυτό των αυτών ακριβώς γονικών αδειών και στους δυο γονείς.

Γονεϊκή Επικοινωνία

Δύο γονείς για το παιδί με ίση κατανομή του χρόνου μεταξύ των δύο γονέων