Ενδοοικογενειακή Βία

Βία ορίζουμε το σκοπούμενο κακό σε βάρος του απέναντι.

Ενδοοικογενιακή βία είναι η βία που ασκείται μεταξύ συγγενών και των προσώπων που ορίζει ο νόμος 3500/2006.

Με αυτόν απαγορεύτηκε η χρήση κάθε μορφής βίας, σωματικής, ψυχολογικής και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η ψυχολογική βία είναι η πιο επικίνδυνη μορφή βίας γιατί ανιχνεύεται δύσκολα και αντιμετωπίζεται δύσκολα. Είναι ίσως η πιο διαδεδομένη σήμερα μορφή βίας.

Διακρίνουμε την βία από την έννοια της “κακοποίησης” που είναι η ψυχολογική απόδοση της νομικής έννοιας της βίας. Η βία απαγορεύεται, η κακοποίηση δεν έχει απαγορευτεί, μάλιστα στο παρελθόν θεωρείτο στοιχείο του πολιτισμού μας, μια και οι γονείς και οι δάσκαλοι μας έδερναν “για το καλό μας”.

Μικρά Παιδιά Θύματα της Ενδοοικογενειακής Βίας Σήμερα, Θύτες στο Μέλλον

Η ενδοοικογενειακή βία είναι μία από τις μορφές της επιθετικότητας, της σκόπιμης δηλαδή πρόκλησης βλάβης κάποιας μορφής σε άλλους. Η βία περιλαμβάνει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική βλάβη και εκφράζεται λεκτικά, σωματικά και ψυχολογικά Στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας τοποθετούμε και τη στέρηση του ενός γονέα από το παιδί την οποία επιβάλλει ο άλλος γονέας μετά τη διάσπαση του έγγαμου βίου, ή την αμαύρωση της εικόνας του και την απαξίωσή του.

Ολόκληρο το κείμενο του νόμου 3500 /2006

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις

Υπόμνημα προς την Βουλή Μάρτιος 2010

Είναι αδύνατο να προσεγγιστεί η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος παιδιών χωρίς να εξασφαλίσουμε ότι το παιδί θ’ ανατρέφεται και από τους δύο γονείς σε κάθε περίπτωση με την επικουρική συνδρομή κοινωνικών υπηρεσιών

Καταδίκη της Ελλάδας για τους Κοινωνικούς Φακέλλους

Σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Τσουρλάκης κατά της Ελλάδος: η άρνηση των εισαγγελικών αρχών και ειδικότερα της εισαγγελίας ανηλίκων να χορηγήσει αντιγραφα από τον φακελλο του ανηλίκου στον πατέρα συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων που πρστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε παλιότερο άρθρο μας είχαμε επισημάνει την παράνομη διαδικασία […]

Ενημέρωση για την Ενδοοικογενειακή Βία

Η βία κάθε μορφής (ψυχολογική, σωματική, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας) απλαγορεύτηκε με τον νόμο 3500/2006. Για ενημέρωσή σας ποαραθέτουμε τις διατάξεις που μας ενδιαφέρουν. Διευκρινίζουμε ότι (α) όπου αναφέρεται «κάθειρξη» σημαίνει ότι η ποινή δεν εξαγοράζεται αλλά εκτείεται (β) τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας παραγράφονται μετά την ενηλικίωση του παιδιού (αρ. 24), (γ) προβλέπεται η απομάκρυνση […]