Καθορισμός τόπου κατοικίας του παιδιού

Ολα του… διεθνούς διαζυγίου δύσκολα

Ένα άρθρο το οποίο θα μπορούσε να έχει τις διαστάσεις βιβλίου. Όταν η Ευρώπη προσπαθεί να βελτιώσει τη νομοθεσία, εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε νομοθεσία.

Tο δωμάτιο του παιδιού, το «δικό του δωμάτιο»

Τι γίνεται το δωμάτιο του παιδιού όταν το παιδί λείπει γιατί μένει στο σπίτι του άλλου γονικού ;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Δεν μπορεί αυθαίρετα ν' αλλάξει τόπο κατοικίας του παιδιού ο γονιός που έχει την επιμέλεια. Την αλλαγή ας την επιτρέψει ο δικαστής- αν το κάνει - και όχι η αδράνεια του γονέα άλλου γονέα του παιδιού.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο γονιός που έχει την επιμέλεια δεν μπορεί χωρίς συμφωνία του άλλου γονιού ή χωρίς απόφαση να πάρει το παιδί και να πάει να ζήσει σε άλλο τόπο.