Ιατρικά

Μελετώντας την κακοποίηση παιδιών : η συναισθηματική ή ψυχολογική βία και η παραμέληση.

Συνήθως η βία και η κακοποίηση εξετάοζνται μόνο ως προς την σωματι΄κη ή την σεξουαλική κακοποίηση. Και όμως η πιο διαδεοδμένη μορφή βίας είναι η συναισθηματική ή ψυχολογική. Ελπίζουμε ότι σύντομα τα κέντρα κακοποίησης , που τόσο πολύ κόστισαν στον έλληνα και ευρωπαίο φορολογούμενο , θα εξυπηρετούν άντρες, γυναίκες και παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (νόμος 3418/2005)

Συναίνεση και των δύο γονεών προκαταβολικά για σοβαρά θέματα υγείας , πότε κάμπτεται το ιαρικό απόρρητο, υποχρέωση του γιατρού για ενημέρωση, έκδοση πιστοποιητικών, χορήγηση αντιγράων, ποιά στοιχεία τηρεί για μια δεκαετία ο γιατρός, πειθαρχική ευθύνη του γιατρού που δεν τηρεί τον νόμο ....

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές