Υπόδειγμα Συμφωνητικού Εξίσου Κοινής Επιμέλειας Τέκνων και Διαζυγίου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΞΙΣΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 1/1/2013 εμείς που υπογράφουμε το παρόν συμφωνητικό, από τη μία ο ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ του  χχχχχ κάτοικος Αθηνών, οδός ΑΑΑΑΑ αρ. αα και αφετέρου η ΨΨΨΨΨΨΨ ΨΨΨΨ του ψψψψψ κάτοικος ομοίως, με κοινή μας συμφωνία αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις.

 

Ήδη, με το συμφωνητικό με σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να λύσουμε τον μεταξύ μας γάμο που έχουμε τελέσει την 1/01/2000 στο Ι. Ναό ΠΠΠΠΠ και έχουμε αποτυπώσει σ’ αυτό τη ρύθμιση των μεταξύ μας σχέσεων.

 

Μέσα στον γάμο μας έχουμε αποκτήσει 1 ( ένα ) άρρεν τέκνο που ονομάζεται  ΩΩΩΩΩ ΩΩΩΩ  και γεννήθηκε την 1 /01 / 2001 και είναι σήμερα 12 ετών.

 

Συμφωνούμε ότι θα λάβουμε μέριμνα ώστε η διακοπή της συζυγικής σχέσης και της έγγαμης συμβίωσης να μην έχει  καμία επίπτωση στην κοινή μας ιδιότητά του γονέα του ανηλίκου τέκνου μας.

 

Δεδομένου τούτου και σεβόμενοι απολύτως και οι δύο ότι το τέκνο μας έχει ανάγκη την εξίσου και από κοινού ανατροφή του και από τους δύο γονείς του, συμφωνούμε ότι ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΕΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΣ.

 

Επομένως, η γονική μέριμνα συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας συμφωνούμε ότι παραμείνει κοινή και μετά τη λύση του γάμου μας, έως και την ενηλικίωση του τέκνου μας.

 

Ειδικότερα :

 

1. Γονική μέριμνα και  επιμέλεια

Συμφωνούμε ότι η γονική μέριμνα στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου μας, θα εξακολουθεί να ασκείται από κοινού και από τους δύο εδώ συμβαλλομένους γονείς.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας, και οι δύο γονείς θα συναποφασίζουμε και θα φροντίζουμε από κοινού για την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου μας σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

 

Ομοίως από κοινού θα ασκούμε την επιμέλεια προσώπου του τέκνου μας και θα αποφασίζουμε από κοινού για την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, τα θέματα υγείας και περίθαλψη του τέκνου και την φροντίδα του προσώπου του.

 

2. Διαμονή τέκνου

Συμφωνούμε από κοινού τον τόπο κατοικίας του τέκνου μας και ορίζουμε τον Δήμο  Αθηναίων μέσα στα όρια του οποίου το τέκνο μας θα κατοικεί μέχρι την ενηλικίωσή του.

 

Τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου θα αποφασισθεί από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου μας.

 

Μέσα στον τόπο κατοικίας του το τέκνο μας θα μπορεί να διαμένει εξίσου και στην οικία της μητέρας του όσο και στην οικία του πατέρα του.

 

3.Διαμονή καθημερινή φροντίδα και  επικοινωνία

Ο γονέας για όσο διάστημα το τέκνο κατοικεί στο σπίτι του αναλαμβάνει μόνο την καθημερινή φροντίδα αυτού ενώ η επιμέλεια θα συνεχίζει ν’ ασκείται από κοινού.

 

Κατά το διάστημα αυτό η επικοινωνία με τον άλλο γονέα είναι ελεύθερη, ο δε γονέας που έχει το τέκνο στην φροντίδα του δεν θα παρεμποδίζει τον άλλο γονέα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αυτό τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

 

4. Πρόγραμμα διαμονής του τέκνου με κάθε γονέα (ένα από τα 15 πιθανά)

Το Σαββατοκύριακο ο χρόνος του παιδιού με τον ένα γονέα ξεκινάει από την Παρασκευή με την παραλαβή του παιδιού από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο και λήγει όταν αυτός ο γονέας συνοδεύει το παιδί στον παιδικό σταθμό ή το σχολείο το πρωί της Δευτέρας.

Ο χρόνος του άλλου γονιού αρχίζει από την παραλαβή του παιδιού την Δευτέρα μετά τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο και ούτω καθεξής.

Τις καθημερινές αρχίζει ομοίως με την παραλαβή του παιδιού από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο την Τετάρτη λήγει όταν συνοδεύει το παιδί το πρωί της Πέμπτης.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει κατά περιόδους για κάθε γονέα. Δηλαδή κατά περιόδους εναλλαγής έως τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή τις καλοκαιρινές διακοπές εναλλάξ.

 

Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα εναλλάξ το τέκνο μας θα μένει με κάθε ένα από εμάς (αρχής γενομένης από τον πρώτο από εμάς) για μία εβδομάδα που θ’ αρχίζει αμέσως μετά τη τελευταία μέρα του σχολικού προγράμματος και θα λήγει στις 09:00 του πρωϊνού της Δευτέρας της δεύτερης εβδομάδας των διακοπών.

Ομοίως το καλοκαίρι όπου θα περνά με κάθε γονέα εναλλάξ δεκαπέντε μέρες διακοπών αρχίζοντας από την τελευταία μέρα του σχολικού προγράμματος έως το τις 09:00 της Δευτέρας της δεύτερης εβδομάδος και ούτω καθ’ εξής εναλλάξ έως την πρώτη ημέρα του νέου σχολικού έτους.

 

Το παιδί μπορεί, κατά τον χρόνο που το παιδί θα μένει μαζί του, να το παραλαμβάνει και να το παραδίδει είτε ο ίδιος ο γονέας είτε πρόσωπο της επιλογής του αφού εγγράφως και προκαταβολικά θα είναι εξουσιοδοτημένο και αφού προηγούμενα ενημερώσει το παιδί και τον άλλο γονέα.

 

Ο γονέας μέσα στον χρόνο του οποίου μένει το παιδί στο σπίτι του θα συνοδεύει το παιδί σε παιδικά πάρτυ και κάθε άλλη εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού.

 

Το τέκνο μας δεν θα μένει για φύλαξη στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο εάν κάποιος από εμάς δηλώνει ότι μπορεί κατά τον χρόνο αυτό να το επιβλέπει ο ίδιος.

 

5. Δαπάνες διαβίωσης του τέκνου

Συμφωνούμε ότι από κοινού και οι δύο γονείς θα καταβάλλουμε από κοινού και εξίσου τις απαιτούμενες δαπάνες διατροφής του τέκνου μας. Το ποσό της συμμετοχής ενός εκάστου από εμάς θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τις αποδείξεις για κάθε σχετική δαπάνη και κάθε γονιός θα κρατάει στα χέρια του αποδείξεις ισόποσες με το ποσό της συμμετοχής του.

Συμφωνούμε ότι οι δαπάνες αυτές θα αφορούν ποσά αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του τέκνου δηλαδή α) των διδάκτρων φροντιστηρίων στα οποία το τέκνο φοιτά, β) στις προσωπικές ανάγκες του τέκνου σε ένδυση διατροφή, ψυχαγωγία, υγεία.

Εξίσου θα επιμερίζονται οι αποδείξεις που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα καθώς και οι φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς ανηλίκου τέκνου όπως   και κάθε μορφής επίδομα ή ωφέλημα .

 

6. Διαμεσολάβηση

Συμφωνούμε ότι για κάθε διαφορά ή διένεξη που αναφανεί σχετικά με την ανατροφή του τέκνου μας διορίζουμε ως μεσολαβητή τον κοινωνικό λειτουργό κ. ΖΖΖΖΖΖ ΖΖΖΖ  με στόχο τη διευκόλυνση στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με το τέκνο μας.

Αναθέτουμε στον κοινωνικό λειτουργό να λαμβάνει σχετικό ιστορικό και να επισκέπτεται οποτεδήποτε το τέκνο μας όπου αυτό διαμένει. Σ’ αυτόν θα υποβάλουμε και εγγράφως τις απόψεις μας για κάθε θέμα που τυχόν προκύψει  σχετικά με το  τέκνο μας. Στην περίπτωση που δεν επιτύχει η μεσολάβηση, ο κοινωνικός λειτουργός θα υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προς κάθε αρμόδιο δικαστικό ή διοικητικό όργανο.

 

7. Επίλυση διαφορών

Δηλώνουμε ότι αν ανακύψουν διαφορές είτε αναφορικά με την ερμηνεία, εφαρμογή  και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα εξαντληθεί από αμφότερα τα μέρη και αμοιβαία κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί το θέμα αυτό με πνεύμα φιλικό και συμβιβαστικά προς το συμφέρον του  τέκνου μας.

 

Αφού συμφωνήσαμε τα ανωτέρω, συντάξαμε το παρόν σε τρία  (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράψαμε και καθένας από εμάς έλαβε από ένα όμοιο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Δικαστήριο κατά την συζήτηση του συναινετικού διαζυγίου.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 1/1/2013 εμείς που υπογράφουμε το παρόν συμφωνητικό, από τη μία ο ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ του  χχχχχ κάτοικος Αθηνών, οδός ΑΑΑΑΑ αρ. αα και αφετέρου η ΨΨΨΨΨΨΨ ΨΨΨΨ του ψψψψψ κάτοικος ομοίως, με κοινή μας συμφωνία αποφασίσαμε να λύσουμε τον μεταξύ μας γάμο που έχουμε τελέσει την 1/01/2000 στο Ι. Ναό ΠΠΠΠΠ  και μέσα στον οποίο μας έχουμε αποκτήσει 1 ( ένα ) άρρεν τέκνο που ονομάζεται  ΩΩΩΩΩ ΩΩΩΩ  και γεννήθηκε την 1 /01 / 2001 και είναι σήμερα 12 ετών.

Με δεύτερο συμφωνητικό με σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε την ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου μας και την διατήρηση της εξίσου κοινής επιμέλειας αυτού.

 

1. Διακοπή της  συμβίωσης

Συμφωνούμε ότι διακόπτουμε την συμβίωσή μας. Για τον σκοπό αυτό αποφασίζουμε ότι σήμερα αποχωρεί ο πρώτος από εμάς ΧΧΧ από την  έως τώρα κοινή μας οικία επί της οδού ΩΩΩΩ στην Αθήνα. Δηλαδή από σήμερα παύει ν’ αποτελεί την κοινή συζυγική κατοικία και θα είναι πλέον η κατοικία της ΨΨΨΨ  και του τέκνου μας   .

 

2. Κατανομή των κινητών

Συμφωνούμε ότι ήδη λάβαμε και οι δύο όλα τα προσωπικά μας είδη ενδύσεως κλπ., καθώς και τα οικιακά αντικείμενα, δώρα κλπ., που ανήκουν στον καθένα από εμάς. Ομοίως κατανείμαμε μεταξύ μας την οικοσκευή, επίπλωση και τον πάσης φύσης εξοπλισμό της οικίας μας.

Δηλώνουμε δε ότι δεν υπάρχουν άλλα κινητά πράγματα πάνω στα οποία να διεκδικούμε οποιοδήποτε δικαίωμα.

 

3. Περιουσιακά θέματα

Συμφωνούμε ότι έχουμε εκκαθαρίσει όλους τους  λογαριασμούς και ότι δεν υφίσταται άλλη περιουσιακή εκκρεμότητα. Αναγνωρίζουμε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί η οικονομική συνεισφορά του καθένα από εμάς στην τυχόν αύξηση της περιουσίας του άλλου και για τον λόγο αυτό δεν διατηρούμε καμία αξίωση συμμετοχής σε τυχόν αποκτήματα του άλλου.

 

Περαιτέρω συμφωνείται η τύχη της έως τώρα κοινής συζυγικής κατοικίας, δηλαδή του ως άνω διαμερίσματος, το οποίο θα διατεθεί ως κατοικία του κοινού μας τέκνου έως την ενηλικίωσή του.

 

4. Αίτηση συναινετικού διαζυγίου

Συμφωνούμε ότι θα υποβάλουμε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και το παρόν συμφωνητικό καθώς και αυτό της κοινής επιμέλειας των τέκνων μας θα συνυποβληθεί για να κυρωθεί από το Δικαστήριο.

 

Διορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών ΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔΔΔ να παρασταθεί από κοινού και για τους δύο μας κατά την συζήτηση της αίτησής μας και του δίνουμε την εντολή να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα της απόφασης που θα εκδοθεί. Προς τον σκοπό αυτό εγκαίρως θα τον εφοδιάσουμε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο.

 

 

Αφού συμφωνήσαμε τα ανωτέρω, συντάξαμε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπογράψαμε και καθένας από εμάς έλαβε από ένα όμοιο.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Απόψεις Επισκεπτών ( 12 )

 1. Συρικελας Γιώργος

  Έχω συναιτικο απ’ το 2015 το 18 έληξε δέχτηκα απειλή απ’ τη μητέρα του παιδιού μου ότι εάν δεν κάνω ανανέωση συμφωνητικού που το έλεγα πρώτος κ αδιαφορούσε δεν θα ξαναδώ το παιδί μου!!!κ όπως έγινε ούτε τηλεφωνική επικοινωνία δεν μου επιτρέπουν πήγα εισαγγελέα διέταξε στην αστυυ για συστάσεις δεν εμφανίστηκε πουθενά!!!κατά καιρούς αλλάζανε νόμους χωρίς να με ενημερώνανε αποφασίζουν κ διατάζουν γιαγιά κ μσνα…πλήρης αδιαφορία αποξένωση δεν ενημερονωμαι για τίποτα ως πατέρας κ μέχρι κ σήμερα είμαι και επιρροής στις υποχρεώσεις μου κ στην διατροφή…όμως αφού μου κόβουν κάθε επικοινωνία ???κ εγώ τον άλλο μήνα δεν θα δώσω διατροφή αφού έληξε το συμφωνητικό ..κ ρωτάω την παιδική κακοποίηση την ψυχολογία γιατί λέγεται απαγωγή ποιος την ρώτησε..

  Reply
 2. Στρατουλα

  Έχω την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού μας(ασφαλιστικά μέτρα)και ενδέχεται να αλλάξουμε τόπο κατοικίας επειδή δεν έχω αποκατασταθεί επαγγελματικά ακόμη…εχει το δικαίωμα ο πατέρας του παιδιού να αρνηθεί;Ειμαι σχεδόν 2 χρονια σε διάσταση….Εχουμε ξεκινήσει την διαδικασία για συνεναιτικο και πιθανή συνεπιμελεια!

  Reply
  1. gonisAdmin Post author

   Με το ισχύον δίκαιο έως τον Αύγουστο 2020 ναί. Μετά ίσως. Αν αλλάξει η νομοθεσία …. δεν θα έχετε αποκλειστική επιμέλεια. Αν εκδώσετε συναινετικό θα εφαρμοσετε αυτό που συμφωνήσατε. Μιλήστε μας για να προτείνουμε πιθανές λύσεις.

   Reply
  1. gonisAdmin Post author

   Αυτό υπάρχει σήμερα. Ξεκίνησε το 2010 όταν με πρωτοβουλία του δικηγόρου Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου ένα τέτοιο συμφωνητικό εγκρίθηκε από το δικαστήριο. Μετά αναρτήθηκε ως υπόδειγμα στον Ισοκράτη και σήμερα έχει γίνει θεσμός. Τώρα μένει να γίνει υποχρεωτική η συνεπιμέλεια.

   Reply
 3. Νταλίκας Ευστάθιος

  Από τη Δευτέρα 23/11/20 καί έπειτα συμφωνίας με τη σύζυγό αποφασίσαμε για διαζύγιο (συναινετικό). Ο κύριος λόγος που ανέφερε η σύζυγος είναι ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Είμαι άνεργος 4 μήνες.Για 4 χρόνια ζούσαμε καί εργαζόμασταν στην Αγγλία από όπου επιστρέψαμε τον Ιούνιο. Είμαι. 52 ετών καί το παιδί 18 μηνών. Όλο αυτό το διάστημα μέναμε στο σπίτι των πεθερικών μαζί δηλαδή με 4 άτομα. Αυτή τη στιγμή μένω στους γονείς μου Θα ήθελα μια συμβουλή σας γιατί φοβάμαι ότι θα είμαι απλά ένας τουρίστας για το παιδί. Ήδη οι δικηγόροι έχουν αναλάβει για το προσύμφωνο διαζυγίου

  Reply
 4. Ματίνα Π.

  Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Με λυπεί το γεγονός που τα παιδιά μας αντιμετωπίζονται σαν ευρώ από πολλούς δικηγόρους και δεν ξέρω κατά πόσο οι δικηγόροι θα προωθήσουν την έννοια της συνεπιμέλειας. Ας μην ξεχνάμε και το χρονικό πλαίσιο που γίνονται τα δικαστήρια (ασφαλιστικά και αγωγές). Εγώ περιμένω από το 2018 την οριστική απόφαση της κύριας αγωγής. Μέχρι τότε έχω χάσει πολύτιμο χρόνο με το παιδί μου. Και δεν είμαι πατέρας. Είμαι ΜΗΤΕΡΑ που είχα την επιμέλεια μετά από συναινετικό διαζύγιο και επειδή αποφάσισα να φτιάξω την ζωή μου συμπεριλαμβανομένου και το παιδί μου έμπλεξα….με το νομικό σύστημα. Απογοητεύτηκα….. Ακόμη και τώρα όμως θα προσπαθήσω για συνεπιμέλεια, αλλά ……. Γιατί εφόσον και οι δυο γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις για συνεπιμέλεια θα πρέπει να τους δίνετε το δικαίωμα να την ασκούν.

  Reply
  1. ΑΓΓΕΛΟΣ

   Αγαπητέ Αντώνη,
   Με κάθε σεβασμό, πως θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ψυχική υγεία του παιδιού μεσα απο ενα έγγραφο;
   Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει και οι δυο γονείς να μην ξεχνανε οτι διαλεξαν κάποτε ο ένας τον άλλον για πατέρα η μητέρα του η των παιδιών του / της.
   Επομένως η μόνη λύση είναι η συνεργασία και οι απο κοινού αποφάσεις!
   Σε τυχόν διαφωνίες, θα υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις.
   Άλλωστε ο καθε γονιός εχει τα ιδια ακριβώς δικαιώματα!
   Το θεμα θελει παρα πολυ μεγάλη ανάλυση, κι εγω οφείλω να απαντήσω καθως σαν ενας πατέρας που εχω την συνεπιμέλεια του παιδιού μου, τα εχω περάσει όλα αυτά και θεωρώ υποχρέωση μου να λέω το αυτονόητο!
   Ενα παιδι θέλει Αγάπη και οχι δύο γονείς εχθρούς….
   Με εκτιμηση πάντα

   Reply
   1. Γιώργος Μωραϊτης

    Αγαπητέ Άγγελε, επειδή με “καίει” πολύ το θέμα, θα ήθελα να μου δώσεις κάποιες οδηγίες για το πώς κατόρθωσες να βγει η συνεπιμέλεια.

    Reply
 5. Pingback: 2014 Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ | Gonis.gr

 6. Pingback: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ | Gonis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *