Τι θέλουμε

 Ίσο χρόνο και φροντίδα και από τους δύο γονείς για κάθε παιδί είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε όχι ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΣΙΑΡΑ Να εφαρμοστεί ο νόμος και να μην ανατραπεί ακόμα μια φορά από τη νομολογία. Να  συσταθούν οι πιο κάτω κοινωνικοί μηχανισμοί προστασίας που προτείναμε εδώ και χρόνια. ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΣΙΑΡΑ ΓΡΑΦΑΜΕ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι θέλουμε.