Τι θέλουμε

 Ίσο χρόνο και φροντίδα

και από τους δύο γονείς

για κάθε παιδί

είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε όχι

Για να το εξασφαλίσουε στην Ελλάδα χρειάζεται να ψηφιστεί άμεσα το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν τρείς βουλευτές στη Βουλή στις 15 Μαρτίου 2017. 

 

Πρέπει επίσης να εισαχθούν μια σειρά από ανέξοδους για το ελληνικό δηνμόσιο υποστηρικτικούς μηχανισμούς όπως ενδεικτικά : 

  • η υποχρεωτική συμπλήρωση σχεδίων ανατροφής παιδιών – parenting plans
  • η θέσπιση “αντικειμενικών αξιών διατροφής τέκνων”
  • η σύσταση σώματος δικαστικών κοινωνικών υπηρεσιών
  • η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση
  • η “φιλική δικαιοσύνη” για γονείς και παιδιά.