Φορολογικά

Ο συνήγορος του πολίτη για τη συνεπιμέλεια

Ήδη από το 2012 ο συνήγορος του πολίτη (ανεξάρτητη αρχή) ζητά την εισαγωγή της συνεπιμέλειας, των κοινών γονικών ευθυνών.   Πρόσφατα, για χρήση κάθε πολίτη,  ο συνήγορος του πολίτη κ. Α. Ποτάκης εξέδωσε το συνημένο πόρισμα.   Το πόρισμα αυτό απευθύνεται στις Αρχές.   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   Η υποχρέωση εισαγωγής της […]

Θα συμμορφωθεί η Ελλάδα για την ισότητα στη γονική άδεια ;

Πλέον και οι άνδρες θα δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου Την άδεια θα μπορεί να την πάρει είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, σύμφωνα με νέο πολυνομοσχέδιο

Γονική άδεια ανατροφής τέκνου ακόμα και αν δεν εργάζεται η γυναίκα τους δικαιούνται οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι. (Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ Κωνσταντίνος ΜαΪστρέλλης κατά Ελλάδος)

Αυτό κρίθηκε την 16η/7/2015, με την η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C‑222/14, Κωνσταντίνος Μαϊστρέλλης κατά της Ελλάδος. Ο αιτών είναι έλληνας δικαστής και η υπόθεση του έφθασε στο ΔΕΕ μετά από παραπομπή από το Συμβούλιο της Επικρατείας προδικαστικού ζητήματος το έτος 2014. Πρόκειται για μια απόφαση .που αφορά την συνπειμέλεια και την κοινή ανατροφή τέκνων.