Σύμφωνο κοινής επιμέλειας

Οδηγός για ένα διαζύγιο χωρίς σύγκρουση

Προετοιμάστηκε βιαστηκά για να παρουσιαστεί στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε τότε συσταθεί στα τέλη 2014 – αρχές 2015. Δεν παρουσιάστηκε λόγω της κυβρερνητικής αλλαγής τον Ιανουάριου 2015. Έκτοτε, συστάθηκαν δύο ακόμα νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.    Δείτε το :  diazygio Prin final

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Μιά εισαγωγή σ’ αυτό που λέγεται “φιλικό διαζύγιο”. Μιλήστε μας για να μιλήσετε.

Βιωματική Εμπειρία : Το «nest housing» όπως το ζουν άνθρωποι που μας εμπνέουν

Τα παιδιά διατηρούν τον ζωτικό τους χώρο και οι γονείς εναλλάσσονται για να ζουν σε αρμονία με τα παιδιά.

Υπόδειγμα Συμφωνητικού Εξίσου Κοινής Επιμέλειας Τέκνων και Διαζυγίου

Το σχέδιο συμφωνητικού έλαβε υπόψη τις μεταβολές στην δικονομία του 2012 και τις νέες εξελίξεις όσον αφορά την εξίσου κοινή ανατροφή των παιδιών. Μη διστάσετε να ζητήσετε την εθελοντική βοήθειά μας για να το προσαρμόσετε στις ανάγκες της δικής σας οικογένειας.

Για το σύμφωνο κοινής επιμέλειας

Η πρότασή μας: Οι γονείς να συμφωνήσουν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια μετά την διάσταση και το διαζύγιο.Ο καθορισμός του τόπου κατοικίας του παιδιού, δηλαδή ο δήμος στον οποίο θα μένει. Χρόνος που θα διαμένει στο σπίτι του κάθε γονέα. κοινούς κοινωνικούς λειτουργούς. Θα συμφωνείται το ποσοστό και το ύψος συμμετοχής κάθε γονιού στις δαπάνες ανατροφής του παιδιού.

Νομική θεμελίωση του σύμφωνου κοινής επιμέλειας

επιτρέπονται οι συμφωνίες για την επιμέλεια και λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο

Το Συμφωνητικό κοινής Επιμέλειας στον Ισοκράτη

Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από αίτημά μας, αναρτήθηκε σαν υπόδειγμα το Συμφωνητικό Κοινής Επιμέλειας Τέκνων που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην ημερίδα της 30ης Ιουνίου 2010. Όπως ξέρουμε όλοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει στους δικηγόρους υποδείγματα νομικών κειμένων (αγωγές, σχέδια αποφάσεων, συμφωνητικά, εξώδικα κ.α.). Μέχρι τώρα το μόνο προτεινόμενο […]

Για το σύμφωνο κοινής επιμέλειας

Βασικές αρχές του συμφώνου Γονείς που αναγκάζονται να τσακωθούν ή γονείς που αναγκάζονται να συνεργαστούν χάριν των παιδιών τους ; Oι μόνες διαφορές στην ανατροφή που μπορούν να αναστατώσουν πραγματικά ή να βλάψουν τα παιδιά είναι αυτές που προέρχονται από την απόρριψη του ενός γονιού προς τον άλλον. Όταν οι συζυγικές διαφορές και συγκρούσεις υπερκαλύπτουν […]