Ποιοί είμαστε

Tο Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής, γνωστό ως Σύλλογος Συνεπιμέλεια από το όνομα του ομώνυμου site, είναι το ελληνικό τμήμα ενός διεθνούς επιστημονικού κινήματος του INTERNATIONAL COUNCIL OF SHARED PARENTING (ICSP), www.twohomes.org.

Το ICSP οποίο αποτελείται από εξέχοντες ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της οικογένειας και μέλη της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο που μάχονται για να αλλάξει το μοντέλο ανατροφής των παιδιών σε αυτό της κοινής ανατροφής είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε όχι.

Το ΕΣΚΑ είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων. Δεν έχει πάρει καμία επιδότηση, πρόγραμμα, ή άλλη ενίσχυση. Μόνοι του πόροι η εθελοντική προσφορά των πολλών μελών του.