Γιατί το θέλουμε;

Δεν διεκδικούμε τίποτε για μας

Προσφέρουμε στα παιδιά μας

Ότι πολυτιμότερο έχουμε

τον εαυτό μας, εμάς τους ίδιους

ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΣΙΑΡΑ

Να εφαρμοστεί και να βελτιωθεί.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΣΙΑΡΑ ΓΡΑΦΑΜΕ

Επιδιώκουμε να ικανοποιηθεί μια υπαρκτή κοινωνική ανάγκη.

Ένα ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα που το έχει αφαιρέσει από γονείς και παιδιά το κακοποιητικό νομολογιακό δικαστικό έθιμο.

Ο πολιτικός κόσμος οφείλει να θεσπίσει άμεσα το σχέδιο νόμου. Το οφείλει στην κοινωνία, τους γονείς, τα παιδιά.