Δυσχέρειες Επικοινωνίας

Ολα του… διεθνούς διαζυγίου δύσκολα

Ένα άρθρο το οποίο θα μπορούσε να έχει τις διαστάσεις βιβλίου. Όταν η Ευρώπη προσπαθεί να βελτιώσει τη νομοθεσία, εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε νομοθεσία.

Η προσωρινή διαταγή ως δυνητική φόρμα λήψης προπαρασκευαστικών μέτρων

Δημοσιεύεται μία σειρά προσωρινών διαταγών και μία σχετική πρόταση της Κοινωνικής Λειτουργού πάνω σε μία οικογενειακή υπόθεση προσωπικής επικοινωνίας πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του. Ο συγγραφέας σχολιάζει τις προσωρινές αυτές διαταγές, κάνοντας παράλληλα αναγωγές σε πρόσφατες αποφάσεις του ΕΔΔΑ και τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών από μέρους του δικαστή, αξιοποίηση η οποία προϋποθέτει παιδεία όλων των μερών (δικαστή, κοινωνικού λειτουργού και διαδίκων) και εκατέρωθεν εμπιστοσύνη.

Ο χρυσός κανόνας της επικοινωνίας

Η ικανότητα του παιδιού ν’ αντιληφθεί το μέλλον δεν είναι η ίδια με αυτή του ενηλίκου αλλά εξελίσσεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Τι ζητάμε όταν γίνεται ρύθμιση επικοινωνίας

Κατευθύνσεις χρήσιμες τόσο για την ρύθμιση της επικοινωνίας γονέα και τέκνου με κοινή συμφωνία όσο και για το αίτημα που υποβάλλεται ενώπιον Δικαστηρίων.

ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

        Καθημερινά αντιμετωπίζουμε γύρω μας το θέμα της κακοποίησης ανηλίκων στα πλαίσια του διαζυγίου, τον αποκλεισμό του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και την παράλογη πρακτική της πολιτείας, η οποία ακολουθεί αποκλειστικά πελατειακές σχέσεις με αποτέλεσμα ν’ αποκλείει νομοθετικά τα παιδιά διαζευγμένων γονέων  από τον ένα φυσικό γονέα τους.      Η απόφαση επικοινωνίας […]