Άλλη μία καταδίκη της Ελλάδος!

Άλλη μία καταδίκη κατά της Ελλάδος!

 

Για παραβίαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ.

 

 

Δείτε το  Δελτίο Τύπου

 

 

 

Τι λέει η απόφαση

 

Τα δικαιώματα που παραβιάστηκαν είναι

 • στην προστασία της οικογενειακής ζωής (άρθρο 8)
 • στην δίκαιη δίκη μέσα σε εύλογο χρόνο (άρθρο 14) και
 • επιδικάστηκε αποζημίωση (άρθρο 41).

 

Η υπόθεση αφορά την ήδη τροποποιημένη με το νόμο Τσιάρα διάταξη του άρθρου 1515 ΑΚ. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν.

 

Μέχρι το 2021 ο πατέρας ασκούσε «ανενεργό» γονική μέριμνα, δηλαδή δεν είχε γονική μέριμνα.

 

Η  γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια η οποία περιλαμβάνει και τη φροντίδα του προσώπου του παιδιού.

 

Ο αποκλεισμός από τη γονική μέριμνα σημαίνει από τον πλήρη αποκλεισμό μου από τη ζωή του παιδιού.

 

Ούτε φροντίδα, ούτε επιμέλεια, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα ως πατέρα του παιδιού. Δια βίου.

 

Παρά τη τροποποίηση του άρθρου 1515 με το νόμο Τσιάρα, το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1515 αστικού κώδικα παραμένει αναλλοίωτο από τη εισαγωγή του 

 

Αν αντιδικήσει ο πατέρας, όσο ζει δεν μεγαλώνει παιδί.

 

Δηλαδή αν ο πατέρας ζητήσει π.χ. εξετάσεις DNA πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκλείεται δια βίου από τη γονική μέριμνα.

 

Αντίθετα με την ΕΔΔΑ είναι

 • Το άρθρο 1515 όπως ίσχυε παλαιότερα και ειδικότερα
 • το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1515 όπως ίσχυε και συνεχίζει σήμερα να ισχύει.

 

Επίσης, είναι αντίθετα με άλλες διεθνείς συμβάσεις και ειδικότερα τη σύμβαση για το καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν εκτός γάμου.

 

Να γιατι καταδικάστηκε η Ελλάδα!

 

 

Οι ολιγόνοες των αρνητών αρνούνται να δουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αστικό κώδικα. Σαν να είναι ιερό κείμενο. Που δεν πρέπει ν’αλλάξει, να παραδοθεί αυτούσιο στους επόμενους.

 

Όμως ο ΑΚ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας κοινός νόμος. Άλλοι νόμοι, ανώτεροι ιεραρχικά, έχουν κυρώσει διεθνείς συμβάσεις που κατισχύουν κατά το Σύνταγμα του ΑΚ όχι όμως κατά τον έλληνα δικαστή.

 

Έτσι λοιπόν η ευρωπαϊκή σύμβαση για τα τέκνα εκτός γάμου, από τη δεκαετία του 1980 έγραφε ότι κανένας γονιός μετά την αναγνώριση δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από τον άλλο. Τότε ζούσαμε στην εποχή της ισότητας των συζύγων.

 

Ακολούθησαν η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έδωσε στο παιδί δικά του δικαιώματα, το δικαίωμα στην αναγνώριση, δηλαδή στο ν’αποκτήσει ένα γονιο, να είναι ένα από αυτά.

Οι ολιγόνοες, με τον τρόπο που σκέπτονται θ’αντιδράσουν σε κάθε τροποποίηση. Και ο κ. Τσιάρας θα δειλιάσει.

 

Όμως, ακόμα και αν είναι πλήθος αυτοί που διαφωνούν και ένας μόνο αυτός που θίγεται, το καθήκον του Υπουργού είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα του ενός..

 

Για την καταδίκη ευθύνεται και ο τρόπος που λειτουργεί η Ελληνική Δικαιοσύνη

 

Εννιά χρόνια!!! και κάτι μήνες ως διάρκεια της δίκης (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου για δίκαιη δίκη μέσα σε εύλογη προθεσμία.

 

Πόσες άλλες προσφυγές μπορούν να εισαχθουν….

 

Θα γίνει η Ελλάδα Ιταλία, όπου για ένα διάστημα μία προσφυγή στις δύο στρεφόταν κατά της χώρας αυτής. Γιατί αρνείτο να συμμορφωθεί και γιατί τα δικαστήριά της ακολουθούν τους ελληνικούς ρυθμούς λειτουργίας.

 

Τι πρέπει να γίνει

 

Άμεσα, στο επόμενο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη βουλή, να προσθέσει ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης διάταξη με οκτώ λέξεις : «Καταργείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1515 ΑΚ».

 

Αν παραλείψει να το κάνει, δικαιολογημένα θα σκεφτούμε ότι παραβιάζει ό ίδιος τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Πριν την νομοθετική αλλαγή ήξερε ο κ. Υπουργός. Του το είχε επισημάνει πριν τη ψήφιση του νόμου ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια. Παραδόξως το είχε επισημάνει επίσης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ).

 

Δεχόμαστε ότι ο κ. Υπουργός δεν είχε τότε πειστεί. Πιθανώς ακούγοντας τις φωνές των αρνητών.

 

Τώρα όμως το ζήτημα κρίθηκε. Η συνέχιση της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από δω και πέρα θα βαρύνει τον ίδιο τον κ. Τσιάρα.

 

Ο κύριος Τσιάρας οφείλει ν’ ακούσει όλες τις φωνές. Και να ενεργήσει όπως οφείλει.

 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου  και τα δικαιώματα του παιδιού δεν αφήνουν περιθώριο για πολιτική αντιπαράθεση.

Ο κ. Τσιάρας Είναι Υπουργός! Ας το θυμόμαστε όλοι και πρωτίστως ο ίδιος.

Δεν έχει γνώμη, έχει αρμοδιότητες που οφείλει ν’ασκεί.

Σ.Σ.

 

Το άρθο 1515 τελευταίο εδάφιο διαχρονικά

Ισχύον άρθρο 2021

«Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί Γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η Γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.»

Προϊσχύσαν άρθρο όπως τροποποιήθηκε το 2008«Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί Γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η Γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.»

 

Αρχικό άρθρο 1983«Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία  αντιδίκησε  ο  πατέρας,  αυτός  δεν  ασκεί  γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα  στην άσκηση της.  Το δικαστήριο μπορεί, αν το  επιβάλλει  το  συμφέρον  του  τέκνου  να  αποφασίσει  διαφορετικά  με αίτηση του πατέρα, εφόσον  έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει  για  νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων

 

Απόψεις Επισκεπτών ( 5 )

 1. ΣΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ κκεΔΕΣ ΜΕ ΓΡΑΒΑΤΑ

  ΝΙΚΗ ΝΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ-

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΣΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΓΡΑΒΑΤΑ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΔ. NO MERCY

  Reply
 2. ΑΡΗΣ

  Μόνο μία καταδίκη όταν αυτό αφορα, 1.500.000 εκατομύριο ενδιαφερομένους…ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΝΙΚΗ ΑΥΤΟ?

  Reply
 3. Ντίνα

  Τα αυτονόητα πρέπει να.φτασουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να λυθούν. Ένας αγράμματος γνωρίζει ότι το παιδί πρέπει να έχει στη ζωή του σε ίσο χρόνο και τους δύο γονείς για να μεγαλώσει ψυχολογικά υγιές…σε κανένα γονιό, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να του στερεί βίαια τα παιδιά του?
  Να πάψουν πια να θησαυριζουν δικηγόροι και δικαστές εις βάρος αυτών των παιδιών και γονιών!
  Αυτούς ποιος θα τους δικάσει;;;;
  Δεν μπορούν όλοι να προσφύγουν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
  Ο κ. Τσιάρας οφείλει να κάνει ξεκάθαρους τους νόμους, δίκαιους!

  Reply
  1. αρης

   Ολοι πρέπει να προσφύγουν ΕΔΑΔ και σε αυτό ο σύλλογος έχει ευθύνη. Μπορούσαμε όλοι να βοηθήσουμε με μία μικρή επιβαρυνση να βγούν 50 ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και οχι μία. Ηθελα το όνομα του Τσιάρα γραμμένο σε όλες. Μας κλεψανε τις ψήφους και μας φέρανε ενα νομοσχέδιο για αναρχοφεμινιστριες ετων 60+

   Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *