Νομικά

Ο συνήγορος του παιδιού για το σχολείο

Ο συνήγορος του παιδιού για την συμμετοχή και των δύο γονέων στο σχολείο. Ερμηνεία μετά από διαμεσολάβηση του συνηγόρου της εγκυκλίου που είχε προηγουμένως εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4059/2017, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Ισχύει από 23/12/2017 ο νόμος 4059/2017 που επιτρέπει τη συναινετική λύση του γάμου στο συμβολαιογράφο. Ο σχολιασμός μας, το κείμενο του νόμου, η πρότασή μας για συμβολαιογραφίκό σύμφωνο κοινής επιμέλειας.

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ : Zaunegger κατά Γερμανίας, 2009.

Η σημαντική αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΕΔΔΑ του έτους 2009 σηματοδότησε την εξάλειψη και της τελευταίας διάκρισης για τα παιδιά εκτός γάμου στις γερμανόφωνες χώρες

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η Commission on European Family Law (CEFL) ιδρύθηηκε τον Σεπτέμβριο του 2001 και έχει σαν κύριο στόχο αναλάβει τον ρόλο της εναρμόνισης του Οικογενειακού Δικαίου στην Ευρώπη. Αποελείται από περίπου 26 διακεκριμένους ειδκιούης στο ν τεομά της οικογένειας και του συγκριτικού και οικογενειακού δικαίου από χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου - Comission on European Family Law ( CEFL) κωδικοποιεί τις αρχές του οικογενειακού δικαίου των χωρών της Ευρώπης : Οι γονικές ευθύνες δεν θα πρέπει ούτε να επηρεάζοντααι από την λύση ή ακύρωση του γάμου ή της τυχόν άλλης έννομης σχέσης ούτε από το νομικό η εν τοις πράγμασι χωρισμό των γονέων.

Η προσωρινή διαταγή ως δυνητική φόρμα λήψης προπαρασκευαστικών μέτρων

Δημοσιεύεται μία σειρά προσωρινών διαταγών και μία σχετική πρόταση της Κοινωνικής Λειτουργού πάνω σε μία οικογενειακή υπόθεση προσωπικής επικοινωνίας πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του. Ο συγγραφέας σχολιάζει τις προσωρινές αυτές διαταγές, κάνοντας παράλληλα αναγωγές σε πρόσφατες αποφάσεις του ΕΔΔΑ και τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών από μέρους του δικαστή, αξιοποίηση η οποία προϋποθέτει παιδεία όλων των μερών (δικαστή, κοινωνικού λειτουργού και διαδίκων) και εκατέρωθεν εμπιστοσύνη.

Γονικός Χρονος και εναλασσόμενη κατοικία. Επιμέλεια : 10 κοινοί μύθοι

10 ερωτήσεις που προκαλούν σημαντικούς δημόσιους διαλόγους μεταξύ των δικαστών, των πολιτικών και των επιστημόνων της ψυχικής υγείας. Δυστυχώς δημιουργούν επίσης και μύθους και εσφαλμένες αντιλήψεις.

Η πλημμελής κατοχύρωση του δικαιώματος του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο γονείς από τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου

Απομαγνητοφώνηση της εισήγησης της Δικηγόρου κας Μ. Μπλιάτη στην ημερίδα "Πέρα από τα φύλα. Ζητήματα Ισότητας γονέων στην ανατροφή των Παιδιών" - Β'Θεματική Ενότητα. 2009-1-21

Καταδίκη της Ελλάδας για τους Κοινωνικούς Φακέλλους

Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων