Σχέδια Νόμων

κατατέθηκε ως τροπολογία στο νομοσχέδιο ψυχικής υγείας η πρόταση νόμου για την συνεπιμέλεια

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έφθασε στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη ψυχική υγεία με την οποία προτείνεται να ψηφιστεί ως ποχρεωτική την κοινή ανατροφή των παιδιών που οι γονείς τους δεν ζουν πια μαζί. Την κατέθεσαν οι βουλευτές Α. Λοβέρδος (ΠΑΣΟΚ), Γ. Αμυράς (Ποτάμι) και Γ. Κατσιαντώνης (Ένωση Κεντρώων). Επικροτούμε την προσέγγιση των βουλευτών , η κοινή ανατροφή είναι ζήτημα ψυχικής υγείας και αναμένουμε τη στάση του κ. Υπουργού

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο σύλλογος Συνεπιμέλεια μετά την Ημερίδα του Μαίου 2016.

Διάταξη για την θέσπιση σώματος κοινωνικών επιμελητών

Η σύσταση "σώματος κοινωνικών επιμελητών" και την εισαγωγή λειτουργήματος ανάλογου με αυτό των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών θα καλύψει το κενό των ανύπαρκτων πρακτικά δικαστικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Κείμενο διάταξης για την συνένωση γονικής μέριμνας – επιμέλειας

Πρόταση νόμου που υπεβλήθη στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο 2015  για την συνεπιμέλεια.  άρθρο 1513 ΑΚ για την συνεπιμέλεια άρθρο 1515 ΑΚ για τα τέκνα εκτός γάμου άρθρο 1518 για την επιμέλεια  άρθρο 1519  για την κατοικία του τέκνου άρθρο 1520 για την επικοινωνία με μαύρο τα εδάφια που δεν τροποποιούνται με μπλε τα εδάφια που […]

Διάταξη για την εισαγωγή των σχεδίων ανατροφής τέκνου και κύρωσης συμφωνιών γονέων

Πρόταση νόμου για την υποχρεωτική συμπλήρωση "σχεδίων ανατροφής τέκνων" - parenting plans σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διάταξη για τις «αντικειμενικές τιμές» διατροφής τέκνων

Πρόταση του συλλόγου για "αντικειμενικές αξίες" διατροφής τέκνου ώστε να εξορθολογιστούν οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και να προσφεύγουν στα δικαστήρια όταν συντρέχει λόγος απόκλισης από τον κανόνα και όχι απλά για τον καθορισμό της διατροφής.

Διάταξη για τη ρύθμιση της γονικης μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου

Πρόταση Νόμου του συλλόγου προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για την εισαγωγή της κοινής επιμέλειας, της εξομοίωσης των παιδιών εκτός γάμου και της υπαγωγή στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου των συμφωνιών των γονέων πριν και μετά τη λύση του γάμου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Μάρτιος 2015

Υποβάλαμε επίσημα τις πιο πάνω προτάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τις προτάσεις συνοδεύει σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και πλήρης επιστημονική υποστήριξή τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Από καιρό συζητείται το νομοσχέδιο για τα οικογενειακά δικαστήρια. Κάθε βελτίωση των συνθηκών απονομής δικαιοσύνης είναι ευπρόσδεκτη, κάθε κίνδυνος πρέπει να επισημαίνεται προκαταβολικά. Οι κίνδυνοι είναι να ολισθήσει η διαδικασία σε «κεκλεισμένων των θυρών» και να προκύψει «διεπιστημονική ασυμβατότητα» αφού νομικοί και κοινωνικές επιστήμες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ανατροφή των παιδιών στο διαζύγιο και τη διάσταση.

Η πρόταση νόμου που υπεβλήθη το 2013

ο Σύλλογος υπέβαλε, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Δικαιοσύνης Α. Ρουπακιώτη, πρόταση σχεδίου νόμου για τα παιδιά των οποίων οι γονείς ζούν σε διάσταση σε διαζύγιο ή εκτός γάμου πάνω σε 4 άξονες. α) εισαγωγή της υποχρεωτικής κοινής επιμέλειας σε περίπτωση διαζυγίου β) εισαγωγή των δικαστικών κοινωνικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου γ) την αλλαγή του τόπου κατοικίας του παιδιού μόνο εφόσον συμωνούν και οι δύο γονείς δ) τον καθορισμό των διατροφών βάσει αντικειμενικών πινάκων ώστε να καταφεύγουν στο δικαστήριο όσοι έχουν λόγου απόκλισης από τον γενικό κανόνα.