Διεθνείς εξελίξεις

Ψήφισμα 2079 (2015), Εναλλασσόμενη κατοικία από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, των 47 Κρατών Μελών και 5 Κρατών παρατηρητών, με τα 820 εκατομμύρια πληθυσμό, εξέδωσε ψήφισμα στις 3/10/15 υπέρ της κοινής ανατροφής των παιδιών και της εναλλασσόμενης κατοικίας. Μία εξέλιξη σταθμός στην ιστορία του κινήματος για την κοινή επιμέλεια, τα δικαιώματα του παιδιού ,τα δικαιώματα του πατέρα, για την προστασία της οικογένειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Οι γονείς πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα

Εξασφαλίζοντας την αρχή ότι οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στα παιδιά τους

Απο το 1999 η Segolen Royal είχε υπογράψει εγκύκλιο που επέβαλε την συμμετοχή και των δύο γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στην Γαλλία η συμμετοχή και των δύο γονέων στην εκπαίδευση είχε λυθεί από το 1999. Εμείς ακόμα συζητάμε για την εγκύκλιο του 2010....

Νόμος στη Γιούτα – ΗΠΑ που επιβάλλει ίσο χρόνο του παιδιού και με τους δύο γονείς

Ψηφίστηκε νόμος στην πολιτεία της Γιούτα στις Η.Π.Α. που επιβάλλει, ανεξάρτητα από την επιμέλεια, να περνάει το παιδί ίσο χρόνο με κάθε γονιό του εάν αυτοί έχουν χωρίσει.

Οδηγία CM/Rec(2015)4, ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο γονιός που έχει την επιμέλεια δεν μπορεί χωρίς συμφωνία του άλλου γονιού ή χωρίς απόφαση να πάρει το παιδί και να πάει να ζήσει σε άλλο τόπο.

Εξίσου κοινή επιμέλεια και στην Βραζιλία

Η Βραζιλία από τις 22 Δεκεμβριου 2014 ανήκει στις χώρες της εξίσου κοινής επιμέλειας τέκνων.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Ενώ στη χώρα μας οι διατάξεις του νόμου για την ενδοοικογενειακή ψυχολογική βία είναι παντελώς ανεργές, στο ΜΕΞΙΚΟ όχι μόνο εφαρμόζονται αλλά στην ορίζεται νομοθετικά η γονική αποξένωση και η αντιμετώπισή της.

Εξίσου κοινή επιμέλεια στην Ιταλία : Afido condiviso

Σχέδιο νόμου που μόλις κατατέθηκε στην Ιταλική Γερουσία προτείνει ως υποχρεωτική την εξίσου κοινή επιμέλεια στην Ιταλία. Εάν ψηφιστεί η πρόταση , η Ιταλία θα είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα ακολουθεί το σύστημα της υποχρεωτικής εξίσου κοινής επιμέλειας.

Κοινή επιμέλεια και εξίσου κοινή επιμέλεια στην Ρουμανία

Η κοντινή μας χώρα προχώρησε προς την κοινή και την εξίσου κοινή επιμέλεια. Η πορεία προς τα εμπρός ξεκινάει από την εποχή του κομουνισμού και από την τότε αποκλειστική επιμέλεια της μητέρας και φθάνει σήμερα στην υποχρεωτική κοινή επιμέλεια και έως την εξίσου κοινή επιμελεια με διαμεσολάβηση και συμφωνία των γονέων.

Η εξίσου κοινή επιμέλεια (shared custody) στις πολιτείες των ΗΠΑ

Το σχετικό άρθρο στην www.wikipedia.com είναι μια συνοπτική εισαγωγή στο τι ισχύει στις χώρεις της Βορείου Αμερικής όπου η κοινή επιμέλεια και η εξίσου κοινή επιμέλεια σε μερικές πολιτείες είναι υποχρεωτικές από πολλά χρόνια.