ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Οι γονείς πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα

“Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης [54 Κράτη Μέλη] πρέπει να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες τους κάθε διαφορά που βασίζεται στην  οικογενειακή κατάσταση (το γάμο) μεταξύ γονέων που έχουν αναγνωρίσει το τέκνο τους και να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα έναντι των παιδιών και τα δικαιώματα να τ’ αναγνωρίζει ο νόμος και η την διοικητική πρακτική”  κατέληξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα και κατά των διακρίσεων.

Υιοθετώντας ομόφωνα το σχέδιο απόφασης για την ισότητα και την από κοινού γονική ευθύνη που προετοίμασε η Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, EPP/CD), τα μέλη της επιτροπής είπαν ότι ο ρόλος των πατέρων έναντι των παιδιών τους, περιλαμβάνοντας και τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, χρειάζεται να τύχει προσεκτικότερης εξέτασης.

Οι πατέρες μερικές φορές αντιμετωπίζουν νόμους, πρακτικές και προκαταλήψεις  οι οποίες μπορούν να τους “αποστερήσουν από ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά τους” λέει το κείμενο, προσθέτοντας ότι μια τέτοια αποστέρηση θα μπορούσε μόνο να διαταχθεί από το δικαστήριο και μόνο  σε εξαιρετικές περιστάσεις, για το συμφέρον του τέκνου, όταν η παράλειψή της αποστέρησης αυτής θα  επιφύλασσε σοβαρούς κινδύνους.  

Το κείμενο καλεί τις αρχές των κρατών μελών να προάγουν το δικαίωμα των πατέρων σε εξ ίσου κοινή γονική ευθύνη ανατροφής των παιδιών με το να εξασφαλίσουν ότι το οικογενειακό δίκαιο προβλέπει ότι ακόμα και σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου,  η κοινή ανατροφή του παιδιού, όταν εκτιμάται  “το συμφέρον του τέκνου”,  συνιστά το βέλτιστο συμφέρον αυτού.

Τα Κράτη πρέπει να εισάγουν στους νόμους τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας μετά τον χωρισμό, επ’ ουδενί βεβαίως στην περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης βίας ή έμφυλης βίας, με το ποσοστό του χρόνου που κάθε παιδί περνάει με κάθε γονιό του ν ‘ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στο συμφέρον του τέκνου.

Τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν ότιη κοινή γονική ευθύνη βοηθάει να ξεπεραστούν τα στερεότυπα του φύλου σχετικά με τον ρόλο των γυναικών και των ανδρών μέσα στην οικογένεια.”

Το σχέδιο της απόφασης θα συζητηθεί στην Συνέλευση στην επόμενη ολομέλειά της του φθινοπώρου (Στρασβούργο, 28 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2015).

Report | Doc. 13870 | 14 September 2015

 Μεταφράζουμε την περίληψη της εισήγησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Ms Françoise HETTO-GAASCH, Luxembourg, EPP/CD

Origin – Reference to committee: Doc. 13443, Reference 4039 of 11 April 2014. 2015 – Fourth part-session

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στην Ευρώπη έλαβαν χώρα  καταιγιστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο  γονικές οι ευθύνες κατανέμονται μεταξύ των γυναικών και των ανδρών μέσα στις οικογένειες, κυρίως προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξισορρόπησης αυτών. Εντούτοις, οι νόμοι, οι εσωτερικές πρακτικές και τα στερεότυπα του φύλου ως προς το ρόλο των γυναικών και των ανδρών μερικές φορές μπορεί να προκαλέσουν στους πατέρες αποστέρηση των ουσιαστικών σχέσεων με τα παιδιά τους. Για ένα γονέα και ένα παιδί, η δυνατότητα να είναι μαζί είναι ένα σημαντικό μέρος της οικογενειακής ζωής, δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χωρισμός γονέα – παιδιού μπορεί να διαταχθεί μόνο από ένα δικαστήριο και μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν  υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι  που θίγουν το συμφέρον του παιδιού.

Η κατοικία του παιδιού και  η επικοινωνία μπορεί ν’ αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία και να γίνουν πληγή σύγκρουσης στην περίπτωση  διαζυγίου. Τα κράτη καλούνται ν α εισάγουν και – κατά περίπτωση – να κάνουν ευρύτερη χρήση των συμφωνιών της εναλλασσόμενης κατοικίας, οι οποίες είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η επαφή μεταξύ γονέων και παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται με περίσκεψη και πάντα προς το συμφέρον του τέκνου. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων περί κατοικίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν καλύτερα από τα Κράτη.

Πρέπει να γίνει ευρύτερη χρήση της οικογενειακής διαμεσολάβησης και να εξασφαλιστούν ίσα δικαιώματα των γονέων, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση (τον γάμο). Εν τέλει, πρέπει να υπομνηστεί ότι, ενώ οι γονείς έχουν δικαιώματα, πρωτίστως και κύρια έχουν υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι των παιδιών τους.

 Για ολόκληρη την εισήγηση στα αγγλικά πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *