Οδηγία Ε.Ε. 2019/1158, 20 Ιουνίου 2019 : Άδεια Πατρότητας και Γονική Άδεια στον Πατέρα

Με την οδηγία 2019 / 1158 της ΕΕ εισήχθη η άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντίδας, άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού καθώς και πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών .

 

 Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωριζει το δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring responsibiities) που είναι ο νομικός όρος που έχει αντικαταστήσει τν αρχαϊκή  επιμέλεια. 

 

Με τη γέννηση του παιδιού δικαιούται ο πατέρας 10 μέρες άδεια πατρότητας. Έως την ηλικία των 8 ετών δικαιούται 4 μήνες άδεια. Μπορεί έως 5 μέρες το χρόνο να πάρει άδεια φροντίδας τεκνου. Επίσης μπορεί ν’απουσιάσει για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν το παιδί.  Κατα τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα θα λαμβάνει μισθό ή επιδόματα.

 

Η ισχύς της οδηγίας ορίζεται από τις αρχές Αυγουστου 2019. Για την εφαρμογή της πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο.

 

Και ολ’αυτά γίνονται “για να καταστεί δυνατή η δημιουργία δεσμού μεταξύ πατέρα παιδιού από νωρίς….” δικαίωμα  που ηθελημένα αγνοεί το εωτερικό δίκαιο στην περίπτωση γονέων που δεν ζουν μαζί, τότε που ο διαστής αφαιρεί τον ένα από τη ζωή του παιδιού. 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ kanonismos

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CELEX_32019L1158_EL_TXT 

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ CELEX_32019L1158_EN_TXT

ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ CELEX_32019L1158_FR_TXT.

 

 

 

 Άρθρα της οδηγίας

 

Άρθρο 4 Άδεια πατρότητας 1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε πατέρας ή, εάν και εφόσον αναγνωρίζεται στο εθνικό δίκαιο, αντίστοιχος δεύτερος γονέας, δικαιούται άδεια πατρότητας 10 εργάσιμων ημερών η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου του εργαζομένου.

 

Άρθρο 5 Γονική άδεια 1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε εργαζόμενος ατομικώς δικαιούται γονική άδεια τεσσάρων μηνών που πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φθάσει σε μια ορισμένη ηλικία, μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, που πρέπει να προσδιορίζεται από κάθε κράτος μέλος ή από τις συλλογικές συμβάσεις. Η

 

Άρθρο 6 Άδεια φροντίδας 1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται άδεια φροντίδας πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις σχετικές προϋποθέσεις της άδειας φροντίδας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική.

 

Άρθρο 7 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου.

 

Άρθρο 8 Πληρωμή ή επίδομα 1.Τα κράτη μέλη, σε συμφωνία με τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες, όπως το εθνικό δίκαιο, οι συλλογικές συμβάσεις, ή η πρακτική, και λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους κοινωνικούς εταίρους, διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 5 παράγραφος 2 λαμβάνουν πληρωμή ή επίδομα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

 

Ενδιαφέροντα αποσπάσματα της οδηγίας :

 

Οι πολιτικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, προωθώντας τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών...

 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης παρέχει περιορισμένα κίνητρα στους άνδρες για να αναλάβουν ίσο μερίδιο ευθυνών φροντίδας. Το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν προβλέπεται αμειβόμενη άδεια πατρότητας και γονική άδεια συμβάλλει στα χαμηλά ποσοστά λήψης άδειας από τους πατέρες. Ο ανισομερής για γυναίκες και άνδρες σχεδιασμός των πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής εντείνει τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαφορές μεταξύ εργασίας και φροντίδας. Οι πολιτικές σχετικά με την ίση μεταχείριση θα πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος των στερεοτύπων στα επαγγέλματα και τους ρόλους ανδρών και γυναικών…

 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι, όταν οι πατέρες κάνουν χρήση των ρυθμίσεων για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως αδειών ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, μειώνεται η μη αμειβόμενη οικογενειακή εργασία που εκτελείται από γυναίκες δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση.

 

Για να προαχθεί η ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και για να καταστεί εφικτή η δημιουργία δεσμού μεταξύ πατέρα και παιδιού από νωρίς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα δικαίωμα σε άδεια πατρότητας για τους πατέρες … Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να λαμβάνεται κοντά στον χρόνο γέννησης του παιδιού ….

Απόψεις Επισκεπτών ( 1 )

  1. Τυχαίος Σχολιαστής

    Παρακαλώ διορθώστε το λινκ του κανονισμού στα ελληνικά, έχετε βάλει έναν άσχετο κανονισμό για τους εισαγγελείς. Ευχαριστώ.

    Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *