Στράτευση και για τις Ελληνίδες

 

 

Η πιο πάνω εικόνα δημοσιεύθηκε στα Social Media της Γραμματείας Ισότητας Φύλων.

 

Να ελπίσουμε ότι αποτελεί την αρχή μιας εκστρατείας με στόχο τη στράτευση των γυναικών.

 

Μία αναγκαία (αντι)μεταρρύθμιση.

 

Έως το 2005 άντρες και γυναίκες είχαν υποχρέωση να πάρουν τα όπλα για τη Πατρίδα.  Μετά το 2005 στρατεύονται μόνο οι άντρες .

 

Έγραφε ο νόμος αρχικά «κάθε Έλληνας» και το 2005 έγινε «άρρενες Έλληνες».

 

Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσει η στράτευση και ο νόμος για τη στρατολογία στο ορθό.  Και άντρες, και γυναίκες. 

 

Επιβάλλεται για λόγους ισότητας των φύλων, προστασίας της δημοκρατίας και επιβίωσης του έθνους.

 

Δείτε πιο κάτω τι λέει το Σύνταγμα και τι έλεγε και τι λέει ο νόμος.

 

Διαβάστε το νόμο, σχηματίστε δική σας αντίληψη γιατί ο διάλογος θα ανοίξει. Ή θα τον ανοίξουμε εμείς.

 

Το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελλάδος διαχρονικά γράφει :

“Εδάφιο 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.  Εδάφιο 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εδάφιο 6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.”

 

Το άρθρο 1 του νόμου 1763/88 (ΦΕΚ Α 57/ 24/24.3.88) με τίτλο Στρατολογία των Ελλήνων, που ίσχυε πριν το 2005, έγραφε : « Υπόχρεοι σε στράτευση. Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.  (2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί για την κάλυψη αυξημένων επιστρατευτικών αναγκών, να καλούνται οι Έλληνες για κατάταξη στις Ένοπλες από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους”).»

Το αρχικό άρθρο 1, πριν καταργηθεί, είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 1911/1990, (ΦΕΚ Α 166).

 

Σήμερα ισχύει ο νόμος 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005) με τίτλο Στρατολογία των Ελλήνων

Το άρθρο 9 γράφει : «Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση .1. Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία και τις λοιπές στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού νόμου. 2. Η διαδικασία της καταγραφής και της χειρογραφικής ή μηχανογραφικής στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *