Διάταξη για την εισαγωγή των σχεδίων ανατροφής τέκνου και κύρωσης συμφωνιών γονέων

Πρόταση νόμου για την υποχρεωτική συμπλήρωση «σχεδίων ανατροφής τέκνων» – parenting plans σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεβλήθη στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο 2015.

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή της πρότασης : οι γονείς συμφωνούν εκεί που είναι να συμφωνήσουν και η αντιδικία εστιάζεται στις διαφωνίες τους.

Επιπλέον, σαν «οδηγός σκέψης», το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει για να δείξει την έξοδο από το αδιέξοδο και να επιτρέψει την συνεργασία για τα παιδιά ακόμα και αν υπάρχουν έντονα αρνητικά συναισθήματα μεταξύ των γονέων.

 Το κείμενο της διάταξης που προτείνεται :

Διατροφή και επιμέλεια τέκνου

  1. Κάθε απόφαση του άρθρου 681Β ΚΠολΔ περιέχει έντυπο σχέδιο ανατροφής τέκνου, το οποίο περιλαμβάνει τις αποφάσεις εκάστου για την άσκηση της γονικής ευθύνης και τη λήψη αποφάσεων για τη ζωή του παιδιού (περίθαλψη, εκπαίδευση, κ.λπ.), τον τόπο κατοικίας του, την κατανομή του χρόνου διαμονής του παιδιού με κάθε γονέα, τις μετακινήσεις του, τον τρόπο μεταβολής των συμφωνιών των γονέων και επίλυσης διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται η μορφή και εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου. Η απόφαση του Δικαστηρίου που περιέχει σχέδιο ανατροφής τέκνου συνιστά ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατά το άρθρο 1513 ΑΚ.
  2. Κάθε γονέας υποβάλλει υποχρεωτικά στο Δικαστήριο συμπληρωμένο το ανωτέρω έντυπο «σχέδιο ανατροφής τέκνου». Στην περίπτωση που γονέας παραλείπει να υποβάλει σχέδιο ανατροφής τέκνου το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο που υπέβαλε ο επιμελής γονέας. Αν κανένας γονέας δεν υποβάλει σχέδιο ανατροφής τέκνου, το Δικαστήριο συμπληρώνει το σχέδιο ανατροφής τέκνου που περιέχεται στην απόφαση.
  3. Σε περίπτωση που οι γονείς συμφωνούν, το σχέδιο ανατροφής τέκνου  επικυρώνεται από το Δικαστήριο και περιέχεται στην απόφαση.
  4. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων και επί των σημείων που διαφωνούν το Δικαστήριο αποφασίζει και το σχέδιο ανατροφής τέκνου, όπως συμπληρώνεται από το Δικαστήριο περιέχεται στην απόφαση.

Το εδάφιο 2 του άρθρου 1441 ΚΠολΔ αντικαθίσταται ως εξής:

…………………

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με συμπληρωμένο και από τους δύο γονείς κοινό έντυπο σχέδιο ανατροφής τέκνου,  το οποίο περιλαμβάνει τις αποφάσεις τους για την άσκηση της  γονικής ευθύνης και τη λήψη αποφάσεων για τη ζωή του παιδιού (περίθαλψη, εκπαίδευση, κ.λπ.), τον τόπο κατοικίας του, την κατανομή του χρόνου διαμονής του παιδιού με κάθε γονέα, τις μετακινήσεις του, τον τρόπο μεταβολής των συμφωνιών των γονέων και επίλυσης διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται η μορφή και εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία και το σχέδιο ανατροφής τέκνου υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας επικυρώνει τη συμφωνία και το σχέδιο ανατροφής τέκνου και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά το σχέδιο ανατροφής τέκνου συνιστά ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατά το άρθρο 1513 ΑΚ και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *