Αίτηση προς τον Υπουργό κ. Κοντονή : «ποιες οι πηγές σας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο. Είναι γεγονός ότι νιώσαμε μεγάλη έκπληξη από την τοποθέτησή σας στη Βουλή τον Φεβρουάριο 2017. Υπάρχει συμφωνία όλων των κομμάτων για το θέμα της συνεπιμέλειας μετά το διαζύγιο και του δικού σας φυσικά. Θετική γνώμη και αποδοχή έχουν εκφράσει σημαντικά στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σας (κ.κ. Βάκη, Καββαδία, Ξυδάκης, Συρίγος, Ψυχογιός κ.ά). Έχουμε καταθέσει επίσης στη διευθύντρια του γραφείου σας καθώς και στο Νομικό σας Σύμβουλο πληθώρα σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων πάνω στο θέμα που όλες συνηγορούν υπέρ της συνεπιμέλειας μετά το διαζύγιο. Και βεβαίως σχεδόν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα που βοηθάει τα μάλα στην ελάττωση των αντιθέσεων μετά τη λήξη της συγκατοίκησης των γονέων (αντιθέσεις που επιβαρύνουν κατά πολύ τα παιδιά πρώτα απ’ όλα). Μια πολιτεία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού (όρα κατωτέρω άρθρα συμβάσεων δικαιωμάτων του παιδιού) νομίζουμε ότι έφτασε η στιγμή να ορίσει και στη χώρα μας αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα εκσυγχρονίσει έναν νόμο του 1983 και θα «εξημερώσει τα ήθη» σε μια χειμαζόμενη σε πολλά επίπεδα κοινωνία.

Μετά τιμής,

για τον Σύλλογο ”Συνεπιμέλεια’’

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

ΑΙΤΗΣΗ

Του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, δικηγόρου, προέδρου συλλόγου Συνεπιμέλεια,

————————————————————-

Κύριε Υπουργέ,

πληροφορηθήκαμε από ανάρτησή σας στο διαδίκτυο την απάντησή σας τον Φεβρουάριο 2017 τη Βουλή των Ελλήνων, σε ερώτηση του βουλευτού κ. Α. Λοβέρδρου, όπου είπατε :

Η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς και περιλαμβάνει … και την επιμέλεια. Όταν υπάρχει πρόβλημα και έχουμε διαζύγιο η επιμέλεια δεν μπορεί παρά να ασκηθεί από τον ένα από τους δύο συζύγους γιατί ακριβώς περιλαμβάνει τέτοια ζητήματα όπως είναι ο τόπος κατοικίας του παιδιού όπως είναι η εκπαίδευση και η μόρφωσή του, όπως είναι η ανατροφή του, όπως είναι και η επίβλεψη που πρέπει να έχει από τη στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν να χωρίσουν. Ως αντιστάθμισα ο νόμος και ο αστικός κώδικας δίνει στο σύζυγο ή στη σύζυγο η οποία αποξενώνεται από την επιμέλεια το δικαίωμα επικοινωνίας.

Διότι με βάση τον κώδικα με βάση τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου υπάρχει μια εξισορρόπηση όλων αυτών των καταστάσεων οι οποίες προκύπτουν μέσα από μία απόφαση δύο ανθρώπων να χωρίσουν. Και είτε χωρίζουν συναινετικά και οι ίδιοι διαμορφώνουν το πεδίο της επιμέλειας δηλαδή ποιός σύζυγος θ’ ασκεί- συναινετικά , το συμφωνούν-  το ποιός σύζυγος θ’ ασκεί την επιμέλεια είτε κατ’ αντιδικία το αποφασίζει το δικαστήριο.

Πείτε μου αυτό το πράγμα πως μπορεί να διασπαστεί με αυτό που λέτε εσείς συνεπιμελεια. Συνεπιμέλεια κύριε συνάδελφε κατά τη γνώμη μου και με βάση όχι μόνο τις διατάξεις του κώδικα αλλά και την πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει.  Ακριβώς για αυτό το λόγο εξισώνει ο νομοθέτης την επιμέλεια που δίνει στον ένα γονέα ή συμφωνούν οι γονείς να την έχει ο ένας γονέας με το δικαίωμα επικοινωνίας.

Νιώσαμε μεγάλη έκπληξη από την πιο πάνω δι Υμών θέση της Ελληνική Πολιτείας η οποία φυσικά έρχεται σε αντίθεση με όλους τους προηγουμένως διατελέσαντες υπουργούς περιλαμβανομένου του καθηγητού κ. Ν. Παρασκευόπουλου.

Υπέρ της κοινής ανατροφής τέκνων (κοινή επιμέλεια και κοινή φροντίδα των παιδιών) έχουν ταχθεί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων στα οποία περιλαμβάνεται και το κυβερνόν κόμμα καθώς και σημαντικά στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του (κ.κ. Βάκη, Καββαδία, Ξυδάκης, Συρίγος, Ψυχογιός κ.ά).

Έχουμε με την ανάληψη των καθηκόντων σας καταθέσει στη διευθύντρια του γραφείου σας καθώς και στο Νομικό σας Σύμβουλο πληθώρα σύγχρονων επιστημονικών ερευνών στο θέμα που όλες συνηγορούν υπέρ της κοινής ανατροφής (ίσος χρόνος και φροντίδα) των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν ζουν μαζί.

Ομοίως έχουμε αναφέρει τη νομική βάση της υποχρεωτικής κατά τεκμήριο διατήρησης της κοινής επιμέλειας / κοινής ανατροφής των παιδιών των οποίων οι γονείς έπαυσαν να συγκατοικούν :  υπερνομοθετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αρ. 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ, 2,. 7, 9 και 18 ΔΣΔΠ, 3, 19 Σύμφωνου Αστ. Πολ. Δικ., αρ. 5 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, άρθρο 24 Χάρτη Θ.Δ. Ε.Ε., τα οποία ισχύουν στην Ελλάδα και είναι ιεραρχικά ανώτερα, μεταγενέστερα του Α.Κ. του 1983 και ειδικότερα. Ομοίως τις πολλές αποφάσεις του ΕΔΔΑ καθώς και τα πρόσφατα και επαναστατικά (1) ψήφισμα 15/2015 Συμβουλίου Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης και (2) ψήφισμα 2079/2015 της επιτροπής ισότητας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η αποκλίνουσα πιο πάνω θέση σας ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Πολιτείας κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι συνιστά αρχή καταγγελίας των διεθνών συμβάσεων που ισχύουν και να ελεγχθεί από τα διεθνή όργανα ελέγχου.

Κύριε Υπουργέ,

ο Αστικός Κώδικας κατά τη γνώμη μου έχει διαφορετική ανάγνωση. Αναθέτει στον δικαστή να ρυθμίσει τη γονική μέριμνα αλλά πουθενά δεν του δίνει το δικαίωμα ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια από τον άλλο γονέα και ν’ αφαιρεί γονείς από τη ζωή των παιδιών.

Αντίθετα με την θέση σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης,  η συνεπιμέλεια εφαρμόζεται σε ηπείρους όπως Ευρώπη, Αυστραλία, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική και σε όλο και περισσότερες χώρες.

Πρέπει κατά τη γνώμη μας να ψηφιστούν διατάξεις νόμου που :

(1) να εισάγουν τη διατήρηση της κοινής επιμέλειας μετά τη λήξη της συγκατοίκησης των γονέων,

(2) να καταργηθούν οι διατάξεις για τα παιδιά εκτός γάμου

(3) να οριστεί ως τόπος κατοικίας του παιδιού η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων και ν’ αλλάζει μόνο με συμφωνία τους ή με δικαστική απόφαση,

(4) να προβλεφθεί η επικοινωνία του γονέα στο μερίδιο χρόνου που δεν είναι με το παιδί ως υποχρέωση του και να υποχρεώνεται ο δικαστής, σε περίπτωση αντιδικίας, να διατάσσει ίσο χρόνο του παιδιού με κάθε γονέα όπου ορίζεται ως ίσος το 35 % περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων,

(5) να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής παιδιού και η προκριθεί η δικαστική μεσολάβηση ως φιλική μορφή επίλυσης των διαφορών.

Σε συνδυασμό με το σχέδιο νόμου που ανακοινώσατε για την αποφόρτιση των δικαστηρίων δίνοντας δικαιοδοσίες στους συμβολαιογράφους για τα διαζύγια, δείχνει το δρόμο και για νομοσχέδιο υπέρ της συνεπιμέλειας και κοινής ανατροφής, ώστε να ελαττωθεί η αντιδικία μετά το διαζύγιο και να καταστεί επιτέλους εφικτή η επίλυση των οικογενειακών ζητημάτων με μεσολάβηση δηλαδή μέσω μιας φιλικής για τα παιδιά και τους γονείς δικαιοσύνης.

Κύριε Υπουργέ,

έχουν διεξαχθεί έρευνες σε χώρες όπως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Δανία και η Αυστραλία, εκεί όπου για περισσότερα από 10 χρόνια εφαρμόζεται η κοινή επιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και έχει αποδειχθεί ότι οι δείκτες ευημερίας των παιδιών που ζουν στο ίδιο σπίτι με τους δύο γονείς και με τους δύο γονείς σε εναλλασόμενη κατοικία είναι σχεδόν οι ίδιοι ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αποκλειστική επιμέλεια.

Ξέρουμε πια ότι είναι η αποκλειστική επιμέλεια και όχι η διάσταση / διαζύγιο των γονέων που φέρνει τα γνωστά σε όλους κακά αποτελέσματα για τα παιδιά.

Ξέρουμε ομοίως ότι τη σύγκρουση των γονέων την προκαλεί η κατά τεκμήριο ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας ενώ αντίθετα όχι μόνο η κοινή ανατροφή μπορεί να λειτουργήσει και με σύγκρουση των γονέων αλλά πρωτίστως κατευνάζει και αυτή την ίδια τη σύγκρουση.

Ενόψει των ανωτέρω,

παρακαλούμε κύριε Υπουργέ

( Α) να απαντήσετε εγγράφως που στηρίζετε νομικά και επιστημονικά την πιο πάνω εκφρασθείσα θέση σας,

(Β) να εκθέσετε τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες λάβατε υπόψη σας για την διατύπωση της πιο πάνω θέσης,

(Γ) ν’ αναφέρετε σε ποιές χώρες εφαρμόζεται η συνεπιμέλεια και έχει κακά αποτελέσματα ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί.

Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας σε σύντομο χρόνο λόγω του επείγοντος του θέματος.

Μετά τιμής,

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου ”Συνεπιμέλεια’’

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *