ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της επιτροπής,

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος Συνεπιμέλεια www.synepimelia.gr είναι επιστημονική και κοινωνική οργάνωση, το ελληνικό τμήμα του International Counsel on Shared Parenting – ICSP.

 

Το ICSP www.twohomes.org  είναι παγκόσμια επιστημονική οργάνωση με έδρα τη Βόννη Γερμανίας και μέλη επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο.

 

Έχει διοργανώσει διεθνή συνέδρια όπως ενδεικτικά αυτό που έγινε το 2018 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, στο κτίριο του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή επιστημόνων και αξιωματούχων του ΣτΕ και του ΟΗΕ για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού.

 

Το ICSP είναι συνδεδεμένη NGO με το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα παιδιού και οικογένειας και συμμετέχει στις εργασίες του. Η κοινή ανατροφή παιδιών έχει πλέον αναδειχθεί σε ένα από τους κύριους πυλώνες των εργασιών του ΣτΕ.

 

Η αρχή της shared parenting – από κοινού ανατροφή του παιδιού και από τους δύο γονείς του είναι προστατευόμενο δικαίωμα. Για την εξασφάλισή της προβλέπεται η presumption of shared parenting – η κατά τεκμήριο κοινή ανατροφή του παιδιού, δηλαδή με τον «ίσο χρόνο και φροντίδα και από τους δύο γονείς του, για κάθε παιδί, είτε οι γονείς είναι παντρεμένοι είτε ζουν μαζί, είτε όχι».

 

Το τεκμήριο αυτό εισάγεται νομοθετικά σε πολλές χώρες όπου ισχύει η συνεπιμέλεια – κοινή ανατροφή. Ενδεικτικά στη Γερμανία ήδη λειτούργησε επιτροπή ανάλογος της δικής σας από το 2018 και κατέληξε το 2020 σε σχέδιο νόμου που προβλέπει ότι κατωτέρω σας αναφέρουμε για την Ελλάδα.

 

 

Συμμετέχοντας στην άτυπη διαβούλευση, για υποστήριξη του εξαιρετικά σημαντικού έργου της επιτροπής σας, σας υποβάλλουμε σκέψεις για τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του αστικού κώδικα, σκέψεις που απηχούν τις απόψεις της οργάνωσής μας.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου:

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1513 ώστε στις περιπτώσεις διαζυγίου η ακύρωσης του γάμου οι γονείς διατηρούν από κοινού την άσκηση της γονικής μέριμνας στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου.

Το Δικαστήριο μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια από ένα γονέα μόνο λόγω κακής άσκησης της κατά το άρθρο 1532 ΑΚ ή σε περίπτωση αναμφισβήτητης ολοσχερούς αδυναμίας ενός όχι όμως για πρακτικούς λόγους. Επίσης αν συμφωνούν και οι δύο γονείς.

Κατοικία του τέκνου ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία τους.

Στον τόπο κατοικίας του, το τέκνο θα διαβιώνει κατά ίσο χρόνο στα σπίτια και των δύο γονέων του.

Η δικαστική απόφαση υποχρεωτικά θα διατάσσει ίσο χρόνο διαμονής και διανυκτερεύσεων του τέκνου με καθένα από τους γονείς.

 

Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους:

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα τροποποιείται ώστε ο πατέρας που αναγνωρίζει εκούσια ή δικαστικά το τέκνο ν’ αποκτά από την αναγνώριση την γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του τέκνου και εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 1513.

 

Διαφωνίες των γονέων : (καμία τροποποίηση)

Η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας στο γάμο, εκτός γάμου, στη διάσταση και στο διαζύγιο, όταν οι γονείς δεν συμφωνούν, γίνεται κατά το ισχύον σήμερα άρθρο 1512.

 

Προσωπική επικοινωνία:

Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ώστε κατά το πρότυπο της Γερμανικής επιτροπής, η επικοινωνία ν’ αφορά τα τρίτα πρόσωπα και όχι τους γονείς οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ασκούν κοινές γονικές ευθύνες.

 

Κακή άσκηση γονικής μέριμνας και επιμέλειας:

Το άρθρο 1532 του Αστικού κώδικα τροποποιείται και προβλέπεται ότι λόγω κακής άσκησης μπορεί ν’αφαιρεθεί και  η επιμέλεια, όχι μόνο η γονική μέριμνα. Επίσης στις επείγουσες περιπτώσεις του άρθρου ο εισαγγελέας θα υποχρεούται πλέον αντί να δικαιούται να λάβει μέτρα.

 

Επιδόσεις προς το ανήλικο τέκνο

Το άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα τροποποιείται ώστε να επανέλθει στο αρχικό του νόημα. Το ανήλικο τέκνο έχει νόμιμη κατοικία των γονέων του / του επιτρόπου που ασκούν τη γονική μέριμνα. Οι επιδόσεις γίνονται στην κατοικία οποιουδήποτε από αυτούς.

 

Έναρξη ισχύος:

Οι νέες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης και ρυθμίζουν όλες τις οικογενειακές σχέσεις και κάθε συμφωνία ή διαφορά σχετικά με αυτές ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης της. Οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μεταρρυθμίζονται, με νεότερη δικαστική απόφαση.

 

Περαιτέρω ρυθμίσεις

Προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο ώστε να προβλεφθεί υποχρεωτικά το αναλυτικό parenting plan. Επίσης οι απαντήσεις που θα δοθούν στο ίδιο ερωτηματολόγιο να έξετάζονται από το δικαστήριο αν υπάρξει ένδικη διαφορά. Απαιτείται η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Υπουργό για έκδοση και τροποποίησής απόφασης επί του περιεχομένου του parenting plan.

Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη σύσταση αμίσθων δικαστικών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών από επαγγελματίες της οικογένειας (ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κα) στα πρότυπα του συμβολαιογραφικού σώματος για να υποστηρίξουν το έργο του Δικαστηρίου.

Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την εισαγωγή «αντικειμενικών αξιών διατροφής τέκνου» κατά τα πρότυπα των πινάκων οικογενειακών δαπανών των τραπεζών.

 

 Αθήναι, 2/9/2020

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Λαδάκης Κωνσταντίνος, ιατρός,

Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης, δικηγόρος

Απόψεις Επισκεπτών ( 4 )

 1. ΠΕΤΡΟΣ

  Συγχαρητήρια για την πρόταση νόμου που διατυπώνει ο Σύλλογός σας προς τη Ν-Π Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με εκφράζει απόλυτα ως γονέα. Το σημαντικότερο όλων σε αυτή την υπόθεση είναι ο ίσος χρόνος – εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών και με τους δύο γονείς τους. Συνεπιμέλεια είναι τα παιδιά να είναι προστατευόμενα μέλη και από τους δύο γονείς τους και όχι από τον ένα, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα, δηλαδή να κατοικούν 182,5 (365/2) ημέρες το χρόνο στο σπίτι του πατέρα τους και 182,5 ημέρες στο σπίτι της μητέρας τους.

  Reply
 2. αρης

  Ο Κος Παπαρηγόπουλος θα είναι περισσότερο χρήσιμος στην μετά συνεπιμέλεια εποχή.

  Εστω ψηφιστεί εναλλασόμενη κατοικία, τι θα γίνει με το δικαίωμα των γονιών που ζούν σε διαφορετική πόλη. Θα παιζουν με τις μη προσωρινά εκτελεστες αποφάσεις μέχρι να τελεσιδικήσουν,
  και ενω έχεις απόφαση επικοινωνίας δεν θα μπορείς για 2-3 χρόνια να δεις τα παιδιά σου.
  Τι θα γινει με τις διατροφές του 1/3 χωρις να επιβαρύνεται στο παραμικρό με την διατροφή του ανηλίκου ο έχων την επιμέλεια γονέας.
  Απο πότε αυτη η παραφροσύνη του Ελληνικού δικανικού συστήματος και της νομολογίας ότι η φροντίδα των παιδιών σου είναι επάγγελμα και μεταφράζεται σε ευρώ θα ισχύει?
  Απο πότε η νομολογία δεν δέχεται το πινακάκι των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης όσον αφορά τα οικογενειακα και τις διατροφές αλλά ισχύει σαν υπεράσπιση απέναντι στις τράπεζες.
  Απο πότε ενας ενηλικας δέχεται το ειρηνοδικείο ότι για να επιβιώσει (οχι αξιοπρεπως, αλλά να μην πεθανει απο σίτιση ή το κρύο) 600 ευρώ , αλλά το Μον πρωτ δεχεται οτι ζεις και με -150 (οχι συν 150, μείον 150)
  Απο ποτε μια 4μελη οικογενεια που ζουσε με 800 ευρω μετα την διάσπαση υπολογίζουν διατροφή 500 ευρω για ανήλικα.
  Ιδια δικαιώματα ιδιες υποχρεωσεις και στους δυο γονείς.
  τερμα οι δολοφονίες για το καλό των δικών μου παιδιών. Υπευθυνος για τα παιδια μου θα ειμαι εγω, οχι η συνήγορος της Καθ’ης και μία 30αρα Δικαστής.

  Reply
   1. gonisAdmin Post author

    Και για να τοποθετήσουμε σωστά το ζήτημα, όλα αυτά γίνονται γιατί το επιτρέπει η δικαστηριακή νομολογία, αντίθετα με το τι προβλέςπει ο νόμος.

    Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *