Η παραπληροφόρηση για την απόφαση 298 / 2021 Εφ. Πειραιά

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 298/2021 του Εφετείου Πειραιά που έσπευσαν ορισμένοι να την πανηγυρίσουν ως απόφαση συνεπιμέλειας

.

Πρέπει όλοι όσοι γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν ξεκάθαρες ιδέες και αρχές. Ιδίως όταν γράφουν κάτω από τον τίτλο «συνεπιμέλεια».

 

Η απόφαση (που ολόκληρη παρατίθεται κατωτέρω) είναι μια  προσπάθεια του Εφέτη κ. Νικόλαου Κουτρούμπα  να σώσει τη παλιά νομολογία.

 

Κατά τη γνώμη μου, το μόνο που κατάφερε είναι να στερήσει το κίνητρο από τους συγκεκριμένους γονείς για να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο νέο νόμο.

 

Και να ξεκινήσει μια νομολογία μη εφαρμογής του νόμου.

 

Ο νόμος Τσιάρα εξασφαλίζει την από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Οι γονείς είναι από κοινού και εξίσου γονείς, μέρα και νύχτα, όλο το χρόνο.

 

Η χρονική κατανομή της επιμέλειας που διέταξε ο Εφέτης κ. Νικόλαος Κουτρούμπας επιτρεπόταν εδώ και 38 έτη. Πόσες αποφάσεις χρονικού μερισμού της επιμέλειας ξέρετε; Πόσες έβγαλαν τα δικαστήρια έως σήμερα;

 

Και αν παραμείνουμε, έστω και με άλλο νομικό όρο (αντί επιμέλεια να λέγεται συνήθως διαμένων γονέας), στη λύση που ακολούθησε ο κ. Κουτρούμπας, δεν πρόκειται να δούμε την «ενεργό παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού».

 

Σε αυτή τη περίπτωση επιτράπηκε η 11/19  ο χρονικόες μερισμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, με το ίδιο σκεπτικό, δεν επιτρέπεται.

 

Τεχνικά, έτσι όπως είναι γραμμενή η απόφαση, παραθέτει τη νομολογία :  διαμονή του ανηλίκου τέκνου με ένα γονέα,  ρύθιση της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο, βιοκοινωνική υπεροχή της μητέρας στη νηπιακή ηλικία,  αληθινό συμφέρον του τέκνου «ν’αναπτυχθεί σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα και όχι η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του, κριτήριο της καταλληλότητας των γονέων ο ισχυρός ψυχικός δεσμός που έχει αναπτύξει με ένα από αυτούς,  αποτίμηση της προσωπικής φροντίδας του άλλου γονέα για τον υπολογισμό της διατοφής κοκ.

 

Παραθέτει επίσης και τις νεότερες επιστημονικές απόψεις, τα διεθνή κείμενα και αναφέρει  τα πλεονεκτήματα της εναλλασσόμενης κατοικίας. Πλην όμως κατέληξε σε λύση μέσα στο παλιό νόμο : δύο χρονικά μοιρασμένες αποκλειστικές επιμέλειες.  Και μόνο στη περίπτωση αυτή, γιατί στις άλλες, τις πολλές περιπτώσεις θα έδινε την αποκλειστική επιμέλεια στον ένα γονέα.

 

Οι διεθνείς έρευνες και τα κείμενα δε μιλάνε για split parenting, μιλάνε για shared parenting.

 

Μόνο η ελληνική νομολογία ψαλιδίζει γονείς. Και αυτή η απόφαση έμεινε μέσα στη νομολογία, δε τη γκρέμισε.  Αρκούσε με την απόφαση του ο κ. Νικόλαος Κουτρούμπας να πει – για τη τιμή  της δικαστικής πένας – ότι η γονική μέριμνα και επιμέλεια είναι κοινές και ότι μόνο για κακή άσκηση μπορεί ν’ αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από ένα γονιό χωρίς τη θέλησή του.

 

Προσέξτε, την απόφαση του ο κ. Νικόλαος Κουτρούμπας τη δημοσίευσε στις 2 Ιουνίου 2021. Μετά τη δημοσίευση του νόμου Τσιάρα.

 

Αν ισχυε ο νόμος Τσιάρα η γονική μέριμνα θα διατηρείτο κοινή.

Από κοινού και εξίσου και στους δύο γονείς με ίσο χρόνο ανατροφής.

 

 

Γ. Παπαρρηγόπουλος

 

Υ.Γ.  : 38 χρόνια κράτησε η προσπάθεια αλλαγής του νόμου, τώρα αρχίζει η προσπάθεια εφαρμογής του.

 

 

 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός:  298/2021
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Κουτρούμπα, Εφέτη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Ε.Τ..
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις . ………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:
ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ………., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Μαγδαληνή Γουρζή,
ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: ………….. η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Ελένη Γκλεγκλέ.
Η νυν εφεσίβλητη άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 24.10.2017, με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. ………./2017 αγωγή της κατά του νυν εκκαλούντος περί οριστικής ανάθεσης σε αυτή της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, …… και ………. και επιδίκασης υπέρ αυτής, για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων και σε βάρος του εναγόμενου μηνιαίας διατροφής. Ο νυν εκκαλών άσκησε ενώπιον του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου την από 9.1.2018, με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. ………../2018 ανταγωγή κατά της νυν εφεσίβλητης, με την οποία ζητούσε να ανατεθεί σε εκείνον η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων. Κατόπιν συνεκδίκασης της ανωτέρω αγωγής και ανταγωγής, εκδόθηκε από το παραπάνω Δικαστήριο, με την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, η 3618/2018 οριστική απόφασή του, που δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και απέρριψε την ανταγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ο εναγόμενος-αντενάγων και ήδη εκκαλών  με την από 22.1.2019, κατατεθείσα στις 28.1.2019 στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ. ……../2019 έφεση. Επικυρωμένο αντίγραφο της εφέσεως για προσδιορισμό δικασίμου κατατέθηκε από τον πληρεξούσια δικηγόρο του εκκαλούντος στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 20.2.2019 με Γ.Α.Κ. ……./2019 και Ε.Α.Κ. ……./2019, οπότε δικάσιμος ορίστηκε για τη συζήτηση της έφεσης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου αρχικά η 6.2.2020 και στη συνέχεια η 7.5.2020. Ακολούθως η υπόθεση προσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως για τη σημερινή δικάσιμο της 22.4.2021 με την υπ’ αριθ. 85/2020 Πράξη του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Δικαστή, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Εφέτη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ.2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30-5-2020), περί αυτεπάγγελτου ορισμού δικασίμου προς συζήτηση υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (από 13-3-2020 έως 31-5-2020).
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και συζητήθηκε.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, αφού έλαβαν διαδοχικά τον λόγο, αναφέρθηκαν τις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Με την υπ’ αριθ. 85/2020 Πράξη του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Εφέτη Ιωάννη Αποστολόπουλου και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του ν. 4690/2020 περί αυτεπάγγελτου ορισμού δικασίμου προς συζήτηση υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων, νόμιμα φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, η από 22.1.2019 (κατατεθείσα στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. ……../2019 και Ε.Α.Κ. ……../2019 και για προσδιορισμό στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. ……./2019 και Ε.Α.Κ. …/2019) έφεση, η οποία είχε ορισθεί αρχικά να συζητηθεί στις 6.2.2020, επαναπροσδιορίσθηκε για τις 7.5.2020 και τέλος προσδιορίσθηκε, κατά τα ανωτέρω, στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Η ως άνω από 22.1.2019 έφεση του εκκαλούντος …….. κατά της εφεσίβλητης ………… στρέφεται κατά της 3618/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο αφού συνεκδίκασε με την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, αντιμωλία των διαδίκων την από 24.10.2017 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………/2017 αγωγή της νυν εφεσίβλητης κατά του νυν εκκαλούντος και την από 9.1.2018, με αριθμό κατάθεσης ………../2018 ανταγωγή του δεύτερου κατά της πρώτης, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και απέρριψε την ανταγωγή. Η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα με κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 495 παρ.1 του ΚΠολΔ κι εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 518 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, καθώς, όπως αναφέρεται στο εφετήριο και δεν αμφισβητείται από την εφεσίβλητη, η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στον εναγόμενο-αντενάγοντα στις 27.12.2018 και αυτός άσκησε την έφεσή του στις 28.1.2019, δηλαδή εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίδοση σε αυτόν της προσβαλλόμενης απόφασης. Επομένως, η έφεση, η οποία αρμοδίως κατ’ άρθρο 19 ΚΠολΔ φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου για να δικασθεί με την ίδια ως πρωτοδίκως ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση κατ’ άρθρο 591 παρ.7 του ίδιου Κώδικα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της. Σημειωτέον δε ότι για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου έχουν κατατεθεί από τον εκκαλούντα τα σειράς Α’ υπ’ αριθ. ……. και ….. παράβολα Δημοσίου ποσού 20 ευρώ το καθένα και το σειράς Α’ υπ’ αριθ. ……… παράβολο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσού 60 ευρώ, καίτοι εισάγεται υπόθεση του άρθρου 592 αριθ. 3 ΚΠολΔ, που εξαιρείται της σχετικής υποχρέωσης κατ’ άρθρο 495 παρ.3 τελ. εδ. του ίδιου Κώδικα.
Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512- 1514 και 1518 ΑΚ συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής – οικονομικής κατάστασής τους. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και (τυχόν) αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Επίσης, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται και ότι το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμηση του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλειά του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει την στοιχειώδη ικανότητα διάκρισης. Πρέπει δε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμηση του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του. (ΑΠ 1016/2019, ΕφΑΔ & ΠολΔ 2020, σελ. 640). Περαιτέρω, επί αντιθέτων αγωγών των διαζευγμένων ή εν διαστάσει τελούντων γονέων, για ανάθεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχέσεις και περιστάσεις, μπορεί να κατανείμει μεταξύ τούτων την άσκηση των τριών βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας, καθώς και των διαφόρων υπολειτουργιών – τομέων της επιμέλειας του προσώπου τους, όπως είναι η μόρφωση, εκπαίδευση, υγεία, περίθαλψη κλπ, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των τέκνων, προκειμένου να μην αποξενώνονται από τον ένα γονέα τους, ούτε να αποκλείεται αυτός τελείως από την άσκηση των ως άνω σημαντικών λειτουργικών δικαιωμάτων του (ΑΠ 616/2020 στην ΤΝΠ Νόμος). Εξάλλου, κριτήριο για την καταλληλότητα ή μη του γονέα να του ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων κατ’ αποκλεισμό του άλλου γονέα μπορεί να αποτελέσει και ο τρόπος άσκησης αυτής, όταν ήδη εκείνος μετά την επελθούσα διάσταση των συζύγων ασκούσε εν τοις πράγμασι ή προσωρινά με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων το σχετικό λειτουργικό δικαίωμα. Έτσι, εάν για παράδειγμα κατά τον παραπάνω χρόνο παρεμπόδισε αδικαιολόγητα την επικοινωνία των τέκνων με τον άλλο γονέα, τούτο συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας, που είναι δυνατόν να επισύρει ακόμη και τις συνέπειες του άρθρου 1532 ΑΚ. Κι αυτό, γιατί η συστηματική και κατ’ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του τέκνου από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια με τον άλλο γονέα μπορεί να οδηγήσει σε αποκοπή του τέκνου από τον γονέα με τον οποίο αυτό δεν διαμένει μαζί, κατάσταση που συνιστά γονική αποξένωση και οδηγεί σε δομικές ανισορροπίες και σε τελική ανάλυση στη συναισθηματική κακοποίηση του παιδιού [βλ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Χριστίνα Σταμπέλου στα σχόλιά της κάτω από την ΠολΠρΑθ 124/2021, ΕφΑΔ & ΠολΔ 2021, σελ. 193, η οποία αναφέρει ότι η ψυχιατρική έννοια του Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης (Parental Alienation Syndrome ή συνοπτικά PAS) αναπτύχθηκε από τον αμερικανό καθηγητή και ψυχίατρο R. Gardnrer, βλ. και μελέτη Δεμερτζή Κ., Γονική Αποξένωση: μια προσέγγιση από την άποψη της θεωρίας των διαπραγματεύσεων, ΕφΑΔΠολΔ 2010, σελ. 384 επ.]. Τονίζεται δε ότι ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με την απόφασή του υπ’ αριθ. 60457/2000 της 5ης Φεβρουαρίου 2004, έκρινε ότι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της οικογενειακής ζωής η αμοιβαία απόλαυση της συντροφιάς μεταξύ του γονέα και του τέκνου, έστω και αν η σχέση μεταξύ των γονέων έχει καταρρεύσει και εγχώρια μέτρα (αποφάσεις δικαστηρίων) που εμποδίζουν την απόλαυση αυτή αποτελούν παρέμβαση στο δικαίωμα, το προστατευόμενο από το άρθρο 8 της Σύμβασης (βλ. Π. Βαφειάδου/Π. Ρεντούλη σε Χαρούλα Απαλαγάκη, ΚΠολΔ Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος 2, 4η έκδοση, σελ. 2505, παρ.1, σχόλια Κ. Μπέη στην ΑΠ 429/2002, Δ 2004, σελ. 12, Π. Βογιατζή, Δικαίωμα επικοινωνίας του διαζευγμένου γονέα με το τέκνο του, Συνήγορος 2004, σελ. 480). Ασφαλώς, βέβαια και υπάρχουν περιπτώσεις που η λήψη μέτρων από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα για τον περιορισμό της επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τον έτερο γονέα δικαιολογείται από το ίδιο το συμφέρον του τέκνου, όπως π.χ. σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του τέκνου ή σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης αυτού από τον τελευταίο αυτό γονέα. Περαιτέρω, μία από τις επιτρεπόμενες από τον ελληνικό Αστικό Κώδικα λύσεις, σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας (ή της επιμέλειας) των ανηλίκων τέκνων από το δικαστήριο σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και διαφωνίας τους ως προς το ποιος εκ των δύο θα αναλάβει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των τέκνων είναι η χρονική κατανομή ή εναλλασσόμενη άσκηση όλων των εκφάνσεων της γονικής μέριμνας. Επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από την ελληνική θεωρία ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης, καθόσον η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής θεωρείται ότι προκαλεί στο τέκνο έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας, που αναστατώνουν και απορρυθμίζουν τη ζωή του παιδιού. Επιπλέον προβλέπεται ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν συνεχείς εντάσεις και τριβές μεταξύ των γονέων, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ τους στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου κατά τρόπο παραγωγικό (Παπαχρίστου, Αρμ 1985/101-103). Ωστόσο, διεθνώς, υποστηρίζεται σθεναρά ότι με την εναλλασσόμενη κατοικία, κατοχυρώνεται μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, στη φροντίδα και ανατροφή των τέκνων, προσφέροντας στον ανήλικο τη δυνατότητα να διαβιεί στην καθημερινή του ζωή τόσο με τον πατέρα όσο και τη μητέρα. Το παιδί έχει δυο λειτουργικά σπίτια, την πατρική και μητρική του κατοικία. Ενθαρρύνεται έτσι η ισόρροπη επαφή του παιδιού και με τους δυο γονείς. Επιπλέον σημειώνεται ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, η γυναίκα λόγω της επαγγελματικής της απασχόλησης βρίσκεται πλέον σε δυσκολία να φροντίσει μόνη της τα τέκνα, ενώ η σχέση των πατέρων με τα τέκνα τους δεν είναι η ίδια με αυτή που επικρατούσε παλαιότερα. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι δυο σαββατοκύριακα εναλλάξ το μήνα, δεν επιτρέπουν στου γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο να ασκήσει μια πραγματική επιρροή στην ανατροφή των τέκνων του. Η θεματική δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε νομικό επίπεδο, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει και τις επιστημονικές ανακαλύψεις στους τομείς της ιατρικής και της ψυχολογίας. Επισημαίνεται ότι από τις νεότερες ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες δεν προκύπτει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα από την κοινή ανατροφή, που μοιράζεται ισομερώς μεταξύ δυο σπιτιών. Αντίθετα, η ύπαρξη της διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Τα παιδιά που ζουν εναλλάξ και με τους δυο γονείς με ίση κατανομή του χρόνου, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους από εκείνα που υπάγονται σε άλλη ρύθμιση για χωρισμένες οικογένειες (Bjarnason/Arnarsson (2011), Joint physical custody and communication with parents: Across – national study of children in 36 western countries, Journal of Comparative Family Studies, 42, a. 871-890, Bauserman (2002), Child adjustment in joint-custody ver­sus sole-custody arrangements: a meta analytic review, Journal of Family Psychology, 16, σελ. 91-102). Την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας (shared residence) και μετά τη διάσταση, εισηγείται και το Συμβούλιο της Ευρώπης με το υπ’ αριθ. 2079/2-10-2015 ψήφισμά του, με το οποίο προσκαλεί τα κράτη μέλη να την εισαγάγουν στη νομοθεσία τους, αποκλείοντας την εφαρμογή της σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης του παιδιού και αδιαφορίας, που δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία του τέκνου. Αυτό το ψήφισμα, στη- ρίχθηκε σε μετά – ανάλυση πολυάριθμων διεθνών μελετών (Nielsen (2014), Shared physical custody: Summary of 40 studies on outcomes for children, Journal of Divorce & Remarriage, 55,613-635), που κατέδειξαν τα οφέλη από την εναλλασσόμενη κατοικία και τις αρνητικές επιπτώσεις που προέρχονται από την αποκλειστική επιμέλεια, στην οποία ο χρόνος συναναστροφής του παιδιού με το λιγότερο ευνοημένο γονέα είναι κάτω του 33%. Περαιτέρω, ο χωρισμός δεν είναι καθαυτός δείκτης της έλλειψης γονικής ικανότητας, και η υπαιτιότητα του ενός ή του άλλου γονέα για το διαζύγιο ή τη διακοπή της συμβίωσης δεν ασκεί επιρροή στην άσκηση της γονικής μέριμνας. Επίσης, η καταλληλότητα του ενός γονέα να αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας δεν αποτελεί ταυτόχρονα και ένδειξη ακαταλληλότητας του άλλου (Μιχαλακάκου, Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας κατά τη Νομολογία, 2015, σελ. 40). Αμφότεροι κατά τεκμήριο είναι ικανοί στο γονεϊκό ρόλο και το ανήλικο έχει το δικαίωμα να διατηρεί μια ισορροπημένη σχέση και με τους δυο γονείς. Ιδανική λύση είναι η διατήρηση της συμμετοχής και η ενεργητική παρουσία και των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού, γιατί το τελευταίο δεν χρειάζεται μόνο τον καλύτερο από αυτούς (Δεμερτζής, Η ουσιαστική και δικονομική αναγκαία μεταρρύθμιση της επιμέλειας, Δ 2008/140 επ.) [έτσι το υιοθετούμενο από την παρούσα ορθό σκεπτικό ΜονΠρΝαξ 156/2017, με τη σημείωση Γ. Βαλμαντώνη σε ΕλλΔνη 2018 σελ. 531επ.]. Υποστηρίζεται βέβαια ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η χρονικά κατανεμημένη γονική μέριμνα ή επιμέλεια μεταξύ των δύο γονέων απαιτείται η δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ τους. Ωστόσο, η τυχόν εξάρτηση της χρονικά κατανεμημένης γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τη διάθεση συνεργασίας των γονέων αποδυναμώνει τη συγκεκριμένη λύση, καθώς αφήνει τη δυνατότητα στον γονέα που είναι περισσότερο συναισθηματικά δεμένος με τα παιδιά να τα επηρεάσει σε βάρος του άλλου γονέα και να επιτύχει μέσω της άρνησής του να συνεργαστεί για μια τέτοια λύση, το μείζον, ήτοι να ασκεί αυτός αποκλειστικά τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των τέκνων, περιθωριοποιώντας τον άλλο γονέα. Ασφαλώς, γνώμονας για την σχετική απόφαση του δικαστηρίου είναι το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, όπως τούτο κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης και σε περίπτωση που ο ένας γονέας κρίνεται ακατάλληλος για την άσκηση του παραπάνω λειτουργικού δικαιώματος, ανατίθεται τούτο στον γονέα που μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ ο άλλος γονέας περιορίζεται στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο.
Με την από 24.10.2017 (με Γ.Α.Κ. ………/2017 και Ε.Α.Κ. …………/2017) αγωγή της η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, εν διαστάσει σύζυγος του εναγόμενου και ήδη εκκαλούντος ζητούσε: α) λόγω ακαταλληλότητας του εναγόμενου να ασκήσει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, εξαιτίας περιστατικού σεξουαλικής κακοποίησης του μεγαλύτερου τέκνου τους και εκδηλωθείσας βίαιης συμπεριφοράς ενώπιον των παιδιών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του πατέρα και να θέτει σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική τους υγεία και των ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, να ανατεθεί σε εκείνη οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων θυγατέρων τους, ……. και ………, να διαταχθεί η απόδοσή τους στην ίδια κατ’ άρθρο 613 ΚΠολΔ και να καταδικασθεί ο εναγόμενος να εκτελέσει την πράξη της απόδοσης των ανηλίκων κατ’ άρθρο 950 ΚΠολΔ, με την απειλή σε βάρος του προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα παραβίασης της ανωτέρω διάταξης και β) λόγω της αδυναμίας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων να αυτοδιατραφούν, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας την επιμέλεια αυτών και για λογαριασμό τους, προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση στον εναγόμενο της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά από 2.5.2017 (με Γ.Α.Κ. ………/2017 και Α.Κ. ………../2017) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή επιδίκαση διατροφής, άλλως από την επίδοση της αγωγής, την συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή των ανήλικων τέκνων και δη το ποσό των 695 ευρώ για την ανήλικη ….. και το ποσό των 536 ευρώ για την ανήλικη ……., νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρις εξοφλήσεως. Εξάλλου, με την από 9.1.2018 (με Γ.Α.Κ. …/2018 και Ε.Α.Κ. ………/2018) ανταγωγή του αντενάγοντος και νυν εκκαλούντος κατά της αντεναγόμενης και νυν εφεσίβλητης, ο πρώτος υποστήριξε ότι η δεύτερη εκδήλωσε σε βάρος του ψυχικά «άρρωστη» συμπεριφορά, καθώς τον εμφάνισε ότι προέβη σε πράξη σεξουαλικής κακοποίησης του μεγαλύτερου ανήλικου τέκνου τους, της ………. και εν συνεχεία μετά τη διάσταση των συζύγων εμπόδισε επανειλημμένως την επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει ψυχολογική αστάθεια στο μεγαλύτερο ανήλικο τέκνο, ακόμη δε ότι η όλη συμπεριφορά της εφεσίβλητης καταδεικνύει άνθρωπο που χρήζει βοήθειας και δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για το μεγάλωμα των παιδιών τους, λόγω δε των ανωτέρω, ζητούσε να ανατεθεί στον ίδιο αποκλειστικά η οριστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, … και ……….. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που συνεκδίκασε κατά τα ανωτέρω τις ως άνω αγωγή και ανταγωγή, με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχθηκε εν μέρει την αγωγή της εφεσίβλητης και της ανέθεσε οριστικά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, διέταξε την απόδοσή τους σε αυτή, απήγγειλε σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή 200 ευρώ υπέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός σε περίπτωση μη εκτέλεσης της αμέσως παραπάνω διάταξης και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση σε αυτόν της υπ’ αριθ. κατάθεσης …………/2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ενάγουσας σε βάρος του, διατροφή σε χρήμα ποσού 230 ευρώ μηνιαίως υπέρ της ανήλικης ……… και ποσού 220 ευρώ μηνιαίως υπέρ της ανήλικης ……….., ήτοι το συνολικό ποσό των 450 ευρώ τον μήνα, νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρις εξοφλήσεως, κηρύσσοντας τη σχετική διάταξη προσωρινά εκτελεστή, ενώ απέρριψε την από 9.1.2018 ανταγωγή. Κατά τις παραδοχές της εκκαλούμενης απόφασης δεν αποδείχθηκε μεν σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης ……. από τον πατέρα της, πλην όμως δεν προέκυψε συνειδητό ψεύδος της ενάγουσας μητέρας στην απόδοση των σχετικών καταγγελιών σε βάρος του εναγόμενου, ότι αποδείχθηκε πως η ενάγουσα ανταποκρίνεται επαρκώς στα καθήκοντα που απορρέουν από την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων της, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή πνευματική ανάπτυξη και κοινωνική καταξίωσή τους και ότι γι’ αυτό πρέπει να της ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων. Ήδη με την υπό κρίση έφεση, ο εκκαλών παραπονείται για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και εφαρμογή του νόμου, τόσο σχετικά με την καταλληλότητα της εφεσίβλητης ν’ αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, όσο και σχετικά με τα επιδικασθέντα σε βάρος του ποσά διατροφής, και για τους λόγους που αναπτύσσει, ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, ακολούθως δε ν’ απορριφθεί η από 24.10.2017 αγωγή της εφεσίβλητης και να γίνει δεκτή η από 9.1.2018 ανταγωγή του, να του ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας των παραπάνω ανήλικων τέκνων και να καταδικασθεί η εφεσίβλητη στα δικαστικά του έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.
Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν πρωτοδίκως και ειδικότερα της ………. που εξετάσθηκε επιμελεία της ενάγουσας-αντεναγόμενης και της ……….. που εξετάσθηκε επιμελεία του εναγόμενου- αντενάγοντα και όπως οι καταθέσεις αυτές περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, απ’ όλα τα έγγραφα που νόμιμα μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, ακόμη και το πρώτον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 529 παρ.1 ΚΠολΔ, όπως είναι το υπ’ αριθ. 07/2020 βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Ναυτοδικείου Πειραιώς που εκδόθηκε με τη σύμφωνη από 20.2.2020 εισαγγελική πρόταση στις 7.5.2020, ήτοι μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης και απάλλαξε τον εκκαλούντα από τις κατηγορίες σε βάρος της ανήλικης κόρης των διαδίκων, ………., κατόπιν μηνύσεως της εφεσίβλητης και όπως τα προσκομιζόμενα έγγραφα λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά εκ των οποίων αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι παραλείπεται κάποιο από αυτά για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς και όπως ως δικαστικά τεκμήρια λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν στα πλαίσια άλλων δικών μεταξύ των διαδίκων, τέτοιες δε είναι οι προσκομιζόμενες από την εφεσίβλητη υπ’ αριθ. …../29.11.2017, ……./17.1.2018, ……/7.6.2017 και ……../7.6.2017 ένορκες βεβαιώσεις και όπως ως έγγραφο εκτιμάται κατ’ άρθρο 444 παρ.1 στοιχ.γ’ και 2 ΚΠολΔ, η προσκομιζόμενη από τον εκκαλούντα μηχανική απεικόνιση σε ψηφιακό δίαυλο (usb stick) βιντεοσκοπημένης συνομιλίας της εφεσίβλητης με την ανήλικη κόρη των διαδίκων, …….., που εκείνη κατέθεσε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ανηλίκων Αττικής στις 2.11.2017, όταν προσήλθε για συμπληρωματική κατάθεση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που ήταν σε εξέλιξη, καθώς και οι φωτοτυπημένες φωτογραφίες που προσκομίζει με επίκληση ο εκκαλών και των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, από την προσκομιζόμενη από την εφεσίβλητη με επίκληση στις προτάσεις της υπ’ αριθ. ………./9.1.2018 ένορκη βεβαίωση της ………. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιά …….., η οποία λήφθηκε κατόπιν νόμιμης κι εμπρόθεσμης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ, κλήτευσης του εναγόμενου-αντενάγοντος σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……../4.1.2018 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ……….. της από 4.1.2018 κλήσης-γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων, από την προσκομιζόμενη από τον εκκαλούντα με επίκληση στις προτάσεις του υπ’ αριθ. ………/6.2.2018 ένορκη βεβαίωση του αρχικελευστή …………., κατόπιν νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης της ενάγουσας-αντεναγόμενης, δυνάμει της από 29.1.2018 εξώδικης κλήσης-γνωστοποίησης μαρτύρων που της επιδόθηκε στις 30.1.2018 (βλ. την υπ’ αριθ. ………’/30.1.2018 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά ………….), μη λαμβανομένης υπόψη της επιμελεία του εναγόμενου-αντενάγοντος ληφθείσας ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά υπ’ αριθ. ………/6.2.2018 ένορκης βεβαίωσης του ……….., γιατί στη σχετική από 29.1.2018 εξώδικη κλήση-γνωστοποίηση μαρτύρων που επιδόθηκε ενάγουσα-αντεναγόμενη δεν προσδιορίζεται το επάγγελμα αυτού (βλ. άρθρο 422 παρ.1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 424 του ίδιου Κώδικα, ΑΠ 977/2020, 5/2020 στην ΤΝΠ Νόμος), ούτε της 2282/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία περιουσιακών διαφορών), καθώς αφορά σε βεβαίωση παραβίασης από την νυν ενάγουσα του διατακτικού της υπ’ αριθ. 1271/2017 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία του νυν εναγόμενου-αντενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα, πλην όμως αυτή προσκομίζεται με επίκληση στην προσθήκη-αντίκρουση των προτάσεων του εκκαλούντος ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και όχι με τις προτάσεις του ως όφειλε, καθώς με αυτή επιδιώκεται η απόδειξη γεγονότων που περιέχονται στην ανταγωγή (παρεμπόδιση επικοινωνίας των τέκνων με τον πατέρα) και δεν δικαιολογείται η μη επίκλησή της στις προτάσεις ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, από τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), τέλος δε χωρίς να κρίνεται αναγκαία η επικοινωνία του δικαστή αυτού του Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα, γεννημένα το μεγαλύτερο στις 16.1.2014 και το μικρότερο στις 4.2.2016, καθώς αυτά δεν έχουν την ωριμότητα να αντιληφθούν ζητήματα επιμέλειας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον Ιερό Ναό ………. Αττικής, στις 7.7.2012. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, την …….., η οποία γεννήθηκε στις 16.1.2014 και τη ………., η οποία γεννήθηκε στις 4.2.2016. Έπειτα από τους πρώτους τρεις μήνες του γάμου τους που οι διάδικοι διέμειναν στο επί της οδού ……… στο Κερατσίνι διαμέρισμα, ιδιοκτησίας της μητέρας της ενάγουσας, μετακόμισαν στην επί της οδού . ….. οικία στην ίδια περιοχή, όπου εξακολούθησαν να διαμένουν μέχρι την οριστική διακοπή της συμβίωσής τους τον Απρίλιο του 2017, οπότε ο εναγόμενος-αντενάγων αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη. Αιτία της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων αποτέλεσε αφενός το ξέσπασμα έντονων και συχνών μεταξύ τους διενέξεων αναφορικά με την αντιμετώπιση των καθημερινών οικογενειακών τους αναγκών, αφετέρου οι κατηγορίες που απηύθυνε η ενάγουσα-αντεναγόμενη στον εναγόμενο-αντενάγοντα ήδη από το φθινόπωρο του 2016 ότι αυτός εκδήλωνε ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά έναντι του μεγαλύτερου τέκνου τους, ……., με αποκορύφωμα επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 25.3.2017, όταν η ενάγουσα-αντεναγόμενη επιστρέφοντας στην οικία της, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία της, κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέκνα διέμειναν μόνα με τον πατέρα τους, υποστήριξε ότι έγινε αποδέκτης παραπόνων από την …… (ηλικίας τότε τριών ετών περίπου) που εμφάνιζε ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα ότι πονούσε εκεί και ότι αυτό της το προκάλεσε ο πατέρας της, την προηγούμενη μέρα, βάζοντας το δάχτυλό του μέσα από το βρακί της στο «πιπί» και στον «ποπό» της με το ζόρι και λέγοντας της κακά λόγια. Το βράδυ της παραπάνω ημέρας, όταν ο εναγόμενος-αντενάγων επέστρεψε στην οικία τους μετά από επίσκεψη σε φιλικό σπίτι, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε στείλει τα παιδιά στην οικία της μητέρας της για διανυκτέρευση και το επόμενο πρωί, όταν επιχείρησε να δει τα παιδιά, τούτο δεν του επετράπη. Τότε ο ίδιος ειδοποίησε την Άμεση Δράση και οι διάδικοι κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου, όπου η ενάγουσα-αντεναγόμενη ισχυρίσθηκε ότι ο σύζυγός της ήταν βίαιος απέναντί της, τελικά, όμως, αμφότεροι αποχώρησαν χωρίς να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις. Ωστόσο, αμέσως μετά και εν αγνοία του εναγόμενου, η ενάγουσα επισκέφθηκε μαζί με την ανήλικη ……, το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου αιτήθηκε την εξέταση της ανήλικης από ειδικούς ιατρούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταγγελθείσα από την ενάγουσα σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης από τον πατέρα της. Κατά την προσέλευση του τέκνου  στα επείγοντα περιστατικά του ως άνω Νοσοκομείου και αφού εξετάσθηκε από την παιδίατρο ……….., παρατηρήθηκαν: «ερυθρότητα των γεννητικών της οργάνων γύρω από την είσοδο του κόλπου- μεγάλο άνοιγμα (?) σε σχέση με την ηλικία- απουσία ή υμένας που έχει υποστεί ρήξη (?)» και περαιτέρω συνεστήθη παιδοψυχιατρική εκτίμηση.  Η παιδοψυχιατρική εξέταση έλαβε χώρα από την ειδική παιδοψυχολόγο …….., η οποία κατόπιν επικοινωνίας με την ανήλικη, πρότεινε την εισαγωγή αυτής στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ιατροδικαστική της εξέταση. Για τον λόγο αυτό, η ανήλικη νοσηλεύθηκε στην 4η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», από τις 26.3.2017 μέχρι και τις 28.3.2017, όπου υποβλήθηκε σε σειρά κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και ακόμη εξετάσθηκε στο Παιδογυναικολογικό Τμήμα, παρουσία παιδιάτρου. Κατά το πόρισμα της σχετικής εξέτασης, δεν διαπιστώθηκε παθολογικό εύρημα ή κάκωση στα γεννητικά όργανα της ανήλικης. Ο παρθενικός υμένας δεν παρουσίαζε ρήξη, αλλά διαπιστώθηκε εγκοπή στην 5η ώρα, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε ως κάκωση. Εξάλλου δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις και από τον πρωκτό, ενώ ο τόνος του έξω σφιγκτήρα ήταν φυσιολογικός. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις από την εξέταση και του λοιπού σώματος. Τα ανωτέρω διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. ……… από 28.3.2017 ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξετάσεως της ανήλικης, που υπογράφεται από την ιατροδικαστή ……….., διορισθείσα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ……./3/484-α’ από 27.3.2017 έγγραφη παραγγελία της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων, η οποία κατόπιν εξέτασης του τέκνου στις 28.3.2017, κατέληξε στο συμπέρασμα της ως άνω εκθέσεώς της ότι «Από τα ως άνω ευρήματα δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί αλλά ούτε και να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που αυτή έχει πραγματοποιηθεί με τον αναφερόμενο τρόπο, δηλαδή εισχώρηση δακτύλου». Περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθ. ……../3/484-ζ’ διάταξης της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, διατάχθηκε η διενέργεια παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στο τέκνο από τον Διευθυντή Δομής Ψυχικής Υγείας Πειραιά του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, παιδοψυχίατρο ……….., ο οποίος, αφού μελέτησε το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό, την ιατροδικαστική έκθεση και τα λοιπά ιατρικά έγγραφα του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία», κατόπιν μιας συνάντησής του με τον πατέρα της ανήλικης, δύο συναντήσεων με τη μητέρα της, δύο συναντήσεων με την ίδια την ανήλικη και μιας κοινής συνάντησής του με την ανήλικη και τον πατέρα της, συνέταξε την προσκομιζόμενη από 4.12.2017 έκθεση παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, στο πόρισμα της οποίας και σε απάντηση των ερωτημάτων που του είχαν τεθεί, αποφαίνεται ότι: «1. Δεν ανιχνεύεται κάποια εμφανής ψυχοπαθολογία ή διαταραχή που να επηρεάζει την αντίληψη της πραγματικότητας (ενν. της ανήλικης) και η γνωστική της ανάπτυξη αδρά εκτιμάται ως φυσιολογική» και 2. «Από την συνεκτίμηση του κλινικού υλικού και των λοιπών δικογράφων, σύμφωνα με την επιστημονική μου γνώση και εμπειρία, οι καταγγελίες (ενν. για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης από τον πατέρα της) κρίνονται ως αβάσιμες». Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε ο πραγματογνώμονας παιδοψυχίατρος, έχοντας προηγουμένως επισημάνει στο σκεπτικό της εκθέσεώς του ότι η μαρτυρία της μητέρας του τέκνου δεν είναι κατ’ ανάγκη συνειδητά ψευδής και ότι πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα του ενδεχόμενου επηρεασμού της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και από την αρνητική προδιάθεση προς τον αντίδικό της λόγω δυσπιστίας, εχθρότητας και θυμού προς το πρόσωπό του, παρερμηνεύοντας το γεγονός ότι πράγματι διαπίστωσε ερυθρότητα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων της ανήλικης, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να αποδοθεί σε πλημμελή φροντίδα της υγιεινής του τέκνου, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ενάγουσας (οπότε την ευθύνη της φροντίδας του είχε η πατρική της οικογένεια), άλλως σε αυνανιστική δραστηριότητα του τέκνου. Στην παρερμήνευση αυτή και στην αρνητική προδιάθεση της ενάγουσας προς τον εναγόμενο συνέτεινε, κατά τον πραγματογνώμονα, το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη και ενώ η προσωπική και ερωτική σχέση του ζευγαριού είχε ήδη διαταραχθεί, η ενάγουσα- αντεναγόμενη βρισκόταν σε συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο, καθόσον βίωνε το προσωπικό της πρόβλημα υγείας για το οποίο νοσηλεύθηκε και χειρουργήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 26.3.2017 (για χολοκυστεκτομή), έχοντας βιώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δη περί τον Μάρτιο του 2016 και από τον Μάιο του 2016 και επέκεινα, αντίστοιχα, αφενός το σοβαρό πρόβλημα υγείας της θυγατέρας της …….. (καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο), για το οποίο χειρουργήθηκε και νοσηλεύθηκε επί δεκαημέρου και αφετέρου μετά τη γέννηση της έτερης θυγατέρας της, …….., την περίοδο λοχείας που ακολούθησε. Στην ίδια έκθεση του παιδοψυχίατρου ………. αναφέρεται ότι, κατόπιν συνεδρίας του πραγματογνώμονα με το τέκνο, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχειρήθηκε αναπαράσταση του παιχνιδιού της ανήλικης ……. με τον πατέρα της σε γυμνό σώμα κούκλας και με δεδομένο ότι ο εναγόμενος- αντενάγων φρόντιζε σωματικά το παιδί (αλλαγή, σκούπισμα σε τουαλέτα κλπ), εν γνώσει της μητέρας από τη βρεφική του ηλικία έως λίγους μήνες πριν τα διερευνούμενα γεγονότα, η μόνη αναφορά του τέκνου σε άγγιγμα της περιοχής των γεννητικών οργάνων ήταν ότι υπήρχε άγγιγμα στην περιοχή αυτή, το οποίο ακολουθούσε γαργάλημα, καθιστώντας πρόδηλο ότι επρόκειτο για παιχνίδι ενός γονέα με το παιδί του κατά τη διάρκεια της φροντίδας, χωρίς η αναπαράσταση να περιέχει βία, ούτε να αναδύει εγωδυστονικά συναισθήματα στο παιδί. Επίσης, ως σημαντικές αξιολογούνται οι παρατηρήσεις του παραπάνω παιδοψυχίατρου κατά την κοινή συνάντηση του πατέρα με την ανήλικη ………. όπου παρίστατο και η μητέρα. Αναφέρει σχετικά: «Η διαντίδραση του παιδιού με τον πατέρα του ήταν αρχικά αμήχανη, συν τω χρόνω όμως εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Απευθύνθηκε λεκτικά εξ αρχής προς αυτόν, ζήτησε, δέχτηκε σωματική επαφή με αυτόν, επεδίωξε και αυτή σωματική επαφή. Είχε βλεματική επαφή μαζί του, είχε ευχάριστη διάθεση, ήταν χαμογελαστή και συνεργαζόταν πολύ καλά με τον πατέρα της. Μετά το τέλος των κοινών τους δραστηριοτήτων στο τραπέζι (ζωγραφική κλπ) έπαιξαν κινητικό παιχνίδι (κρυφτό). Η ικανοποίηση του παιδιού ήταν εντονότατη. Συμμετείχε με πολύ χαρά δεν εκδήλωσε καμία επιφύλαξη ή φόβο, έτρεχε, βγήκε «θαρραλέα» από την κρυψώνα της, έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη προς τον πατέρα και το παιχνίδι τους. Ελάχιστες φορές απευθύνθηκε προς τη μητέρα της, σε καμία στιγμή δεν επεδίωξε να επιβεβαιώσει κοιτώντας τη πως είναι ασφαλής. Κατά την κορύφωση του παιχνιδιού εκδήλωνε την ικανοποίησή της με κραυγές ικανοποίησης. Η παραγωγή λόγου αντίθετα ήταν πολύ περιορισμένη, γεγονός αναμενόμενο από την ηλικία της αλλά και από τις περιστάσεις της εξέτασης. Φεύγοντας προσέφερε ένα παιχνίδι (από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην εξέταση) δώρο στον πατέρα της» (βλ. σελίδα 12 της πραγματογνωμοσύνης). Συνεχίζοντας ο παιδοψυχίατρος στην ως άνω πραγματογνωμοσύνη του, αναφέρει χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε η μητέρα τον πατέρα κατά την παραπάνω συνάντηση ότι «Η μητέρα- κατά τη διάρκεια που ήμουν δίπλα της ώστε να παρατηρώ την αλληλεπίδραση, μου επεσήμανε πως «ο πατέρας γλυφόταν» υπονοώντας διαστροφική διέγερση του, γεγονός που ούτε παρατήρησα, ούτε προκύπτει από το ψηφιακό οπτικό υλικό», τη δε στάση της αυτή χαρακτηρίζει ως «παρερμηνευτική ετοιμότητα» (βλ. σελίδα 18 της πραγματογνωμοσύνης). Σημειωτέον ότι η παραπάνω συνάντηση πατέρα και τέκνου και η μεταξύ τους πολύ καλή επικοινωνία, παρουσία της μητέρας έλαβε χώρα στις 9.11.2017 και ουσιαστικά αναιρεί τη θέση της παιδοψυχολόγου- κλινικής ψυχολόγου ……………, στην οποία απευθύνθηκε ως ιδιώτη η ενάγουσα και η οποία στην από 27.11.2017 έκθεσή της κάνει λόγο ότι μετά από βίαιο επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων ενώπιον των παιδιών στις 7.9.2017, η ανήλικη ……….. εμφάνιζε άρνηση στην επικοινωνία με τον πατέρα, φόβο και ανησυχία, δεδομένου ότι έτσι δεν δικαιολογείται η διαπιστωθείσα από τον παιδοψυχίατρο ………. ρέουσα, με εμπιστοσύνη και χωρίς καμία επιφυλακτικότητα συνάντηση πατέρα και τέκνου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παιδοψυχολόγος υιοθετεί τα όσα της ανέφερε η μητέρα για τη συμπεριφορά του πατέρα ως αληθή, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή και να έχει μιλήσει με τον ίδιο, ούτε βέβαια να έχει δει πώς αλληλεπιδρά αυτός στον ίδιο χώρο με τα ανήλικα τέκνα και ενώ χορήγησε στη μητέρα το ψυχομετρικό εργαλείο ΜΜΡΙ-2 για τον έλεγχο της προσωπικότητας και τον αποκλεισμό ψυχοπαθολογίας και διαπίστωσε ότι η μητέρα δεν παρουσιάζει ενεργό μείζονα ψυχοπαθολογία, δεν εξέτασε ούτε καν ως ενδεχόμενο, όπως κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συμβαίνει συχνά σε γονείς που χωρίζουν με έντονη αντιδικία, το παιδί να επηρεάσθηκε αρνητικά σε βάρος του πατέρα από την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα, με την οποία οι σχέσεις ήταν εξαιρετικά τεταμένες, μετά την κατηγορία της τελευταίας κατά του πρώτου για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης ….., ούτε φαίνεται να διερεύνησε το πώς παρουσιάζει η μητέρα τον πατέρα στο παιδί (θετικά, αρνητικά, με επιφύλαξη), σε αντίθεση με τον παιδοψυχίατρο ……. που αφιερώνει στην έκθεσή του αρκετό χώρο στο ζήτημα της υποβολιμότητας (βλ. σελίδα 13 της εκθέσεώς του). Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η ανήλικη …….. στις συναντήσεις που είχε με τον διορισθέντα κατά την ποινική διαδικασία, παιδοψυχίατρο ……. και σε αντίθεση με τα όσα αναφέρει η ιδιώτης παιδοψυχολόγος …….. στη δική της έκθεση, δεν παραπονέθηκε για βίαιη ή άλλη επιθετική σωματική ή λεκτική συμπεριφορά του πατέρα της εναντίον της μητέρας της, ούτε για κάποιο επεισόδιο που το ανακάλεσε στη μνήμη της σαν τραυματική εμπειρία και το οποίο να της προκαλούσε το συναίσθημα του θυμού προς τον πατέρα της, ούτε τέλος παρουσίασε σταθερή άρνηση και απροθυμία στην επικοινωνία της με τον πατέρα. Περαιτέρω, μετά τη δημοσίευση της εκκαλούμενης απόφασης και όπως παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη από το παρόν Δικαστήριο κατ’ άρθρο 529 παρ.1 ΚΠολΔ, εκδόθηκε το προσκομιζόμενο υπ’ αριθ. 07/2020 βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Ναυτοδικείου Πειραιώς (εκ προφανούς παραδρομής στις προτάσεις του εκκαλούντος αναφέρεται ως 04/2020, πλην όμως η ταυτότητά του προκύπτει και από τον προσδιορισμό του από την ημερομηνία της εισαγγελικής πρότασης, ήτοι της 20.2.2020 και του χρόνου εκδόσεως του βουλεύματος, ήτοι την 7.5.2020), με το οποίο με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση και εκτενή αιτιολογία, ομόφωνα το ανωτέρω συμβούλιο αποφάνθηκε να μην απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του εναγόμενου-αντενάγοντος και νυν εκκαλούντος, για τις κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες τον κατεμήνυσε η ενάγουσα-αντεναγόμενη και νυν εφεσίβλητη, ήτοι για α) τέλεση γενετήσιας πράξης με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη και β) τέλεση γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών ως προς τον ανιόντα, πράξεις οι οποίες φέρονται ότι τελέσθηκαν στη Δραπετσώνα Αττικής την 24-3-2017. Ενόψει όλων των ανωτέρω, δεν αποδείχθηκε σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης …….. από τον πατέρα της, σύμφωνα με την καταγγελία της ενάγουσας-αντεναγόμενης. Περαιτέρω, επειδή η ενάγουσα-αντεναγόμενη, μετά την αποχώρηση του εναγόμενου-αντενάγοντος από την οικογενειακή στέγη, εμπόδιζε την επικοινωνία αυτού με τα παιδιά τους, ο τελευταίος υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 22.4.2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν διαστάσει συζύγου του περί προσωρινής ρύθμισης της επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα, που συνεκδικάσθηκε με την από 2.5.2017 αίτηση της ενάγουσας-αντεναγόμενης περί προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στην ίδια και για επιδίκαση προσωρινής διατροφής και εκδόθηκε η 1271/2017 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του παραπάνω Δικαστηρίου, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στη μητέρα, υποχρεώθηκε ο πατέρας να καταβάλλει προσωρινή μηνιαία διατροφή συνολικά για τα δύο τέκνα το ποσό των 250 ευρώ και ρυθμίσθηκε προσωρινά η επικοινωνία του με τα τέκνα, ώστε να επικοινωνεί με αυτά κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες από 17.00 έως 21.00, κάθε δεύτερη σαββατοκύριακο, μία εβδομάδα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και δέκα ημέρες τον Αύγουστο. Κατόπιν τούτου, ο πατέρας άσκησε το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα, το δεκαήμερο από την 1η έως τη 10η Αυγούστου. Κατά την επιστροφή των ανήλικων τέκνων, σύμφωνα με την ενάγουσα- αντεναγόμενη η μικρή κόρη ……… παρουσίασε διάρροια και πυρετό, η δε μεγάλη κόρη, ……… εμφάνισε σπυράκια στο σώμα της. Εντούτοις, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι ο πατέρας κατά το παραπάνω δεκαήμερο υπέβαλε τα τέκνα σε ψυχική ή σωματική ταλαιπωρία, ώστε να οφείλεται η πρόκληση των αναφερόμενων από τη μητέρα συμπτωμάτων σε δική του ακατάλληλη έναντι των τέκνων στάση ή συμπεριφορά. Απεναντίας από τις προσκομιζόμενες σε φωτοτυπία από τον εναγόμενο-αντενάγοντα φωτογραφίες των διακοπών των ανήλικων τέκνων με τον ίδιο, αυτά φαίνονται χαρούμενα άλλοτε στη θάλασσα, άλλοτε σε εκδρομή σε μοναστήρι, με την παρουσία όχι μόνον του πατέρα αλλά και των παππούδων της πατρικής γραμμής. Αυτό το οποίο συνέβη και ενδεχομένως να ταλαιπώρησε κατά την επιστροφή τους τα τέκνα, πολύ μικρής ηλικίας τότε 3,5 και 1,5 έτους αντίστοιχα, ήταν ότι λόγω κακής συνεννόησης μεταξύ των γονέων, ο πατέρας ξεκίνησε από την Πουλίθρα Αρκαδίας όπου παραθέριζαν για τη Νεάπολη Λακωνίας όπου βρίσκεται εξοχικό των γονέων της μητέρας και όπου είχε εκείνος καταλάβει ότι αυτή βρισκόταν και ότι εκεί θα έπρεπε να παραδώσει τα τέκνα, πλην όμως όταν έφθασε εκεί, δεν βρήκε κανένα και σε επικοινωνία του με την ενάγουσα, αυτή του είπε ότι βρισκόταν στο σπίτι της στο Κερατσίνι και ότι εκεί έπρεπε να παραδοθούν τα παιδιά, οπότε ο εναγόμενος-αντενάγων πραγματοποίησε άμεσα πολύωρο ταξίδι, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του και να παραδώσει εγκαίρως τα κορίτσια σε αυτή, για να μη θεωρηθεί ότι παραβίαζε τους όρους της επικοινωνίας. Το υποστηριζόμενο από τη μητέρα ότι η μεγαλύτερη κόρη της είπε ότι η μικρότερη κόρη ηλικίας 1,5 έτους τότε, την αναζητούσε κατά τη διάρκεια των διακοπών κλαίγοντας δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι λάθος ο πατέρας, ούτε ότι η διάσταση των γονέων δεν έχει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συναισθηματικό κόστος για τα παιδιά όταν κατά την επικοινωνία με τον ένα γονέα, τους λείπει ο άλλος, πλην όμως τούτο δεν πρέπει να οδηγεί σε περιορισμό της επαφής των τέκνων με τον έναν από τους δύο γονείς. Περαιτέρω, ο πατέρας δεν επικοινώνησε ξανά με τα τέκνα παρά στις 7.9.2017, όταν κατά την παράδοση αυτών από τη μητέρα συνέβη κάποιο επεισόδιο κατά το οποίο ο εναγόμενος, όταν η ενάγουσα του ανακοίνωσε ότι την ανωτέρω καθορισμένη ημέρα επικοινωνίας, τα παιδιά δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν και η ανήλικη ….. του είπε «μπαμπά, δεν θέλω να έρθω βόλτα μαζί σου», εκείνος θεωρώντας ότι η μικρή δεν εξέφραζε τη δική της βούληση, αλλά της μητέρας της, τράβηξε τα παιδιά από την ενάγουσα και τα πήρε μαζί του, στη δε προσπάθειά του αυτή έσπρωξε την εν διαστάσει σύζυγο που δεν άφηνε από πάνω της τα παιδιά και τη χτύπησε στο επάνω μέρος της κεφαλής της. Στη σκηνή αυτή τα παιδιά αναστατώθηκαν, φώναζαν και έκλαιγαν, πλην όμως ακολούθησαν τον πατέρα τους και η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κανονικά, όπως προκύπτει από οκτώ φωτογραφίες που προσκομίζει σε φωτοτυπία ο εναγόμενος και όπου απεικονίζονται τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά στην εκκλησία ………. δίπλα στο σπίτι του και στη συνέχεια εντός της οικίας του να βρίσκονται μαζί του και να παίζουν. Το παραπάνω επεισόδιο ήταν μεμονωμένο, οφείλεται στην έντονη αντιδικία που είχαν αναπτύξει οι διάδικοι ως προς τη διεκδίκηση των ανήλικων τέκνων και στις μεταξύ τους ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις. Δεν αποδείχθηκε ότι απέμειναν ψυχολογικά τραύματα στα ανήλικα τέκνα από το παραπάνω περιστατικό, δεδομένου ότι σύντομα και συγκεκριμένα στις 9.11.2017 ακολούθησε η συνάντηση του παιδοψυχίατρου ……….. με τους διαδίκους και την ανήλικη ……….., η οποία δεν φάνηκε να φοβάται τον πατέρα της και δεν εκδήλωσε σε βάρος του κάποια δυσαρέσκεια, η δε ανήλικη ………., όταν έγινε το συμβάν, ήταν πολύ μικρή, μόλις 1,5 έτους για να το συγκρατήσει στη μνήμη της. Μετά το επεισόδιο της 7.9.2017, η ενάγουσα αρνείτο να συμμορφωθεί με την πιο πάνω 1271/2017 δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που ρύθμιζε την επικοινωνία του πατέρα με τα ανήλικα τέκνα και δεν του τα παρέδιδε με αποτέλεσμα αυτός να υποβάλει για το διάστημα από 9.9.2017 έως και 23.11.2017, δεκαεπτά μηνύσεις σε βάρος της για παράβαση του άρθρου 232 Α του τότε ισχύοντος Π.Κ. Το γεγονός ότι η μητέρα δεν άνοιγε την πόρτα στον πατέρα για τις ανάγκες της επικοινωνίας αυτού με τα τέκνα κατά το παραπάνω διάστημα παραδέχθηκε και η αδελφή της ενάγουσας και μάρτυράς της στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ………….. Περαιτέρω, η ενάγουσα, προκειμένου να μη συνεχισθεί η ορισθείσα με την 1271/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα, υπέβαλε την από 28.11.2017 και με αριθμό κατάθεσης ………/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ανάκλησης της παραπάνω απόφασης, μαζί με αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής, οπότε στις 7.12.2017 εκδόθηκε από την Πρόεδρο Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά προσωρινή διαταγή, με την οποία μεταρρυθμίσθηκε η περί επικοινωνίας διάταξη της αμέσως παραπάνω απόφασης. Με την εν λόγω προσωρινή διαταγή, έγινε εν μέρει δεκτό το επικουρικό αίτημα της σχετικής αίτησης  «καθόσον δεν πιθανολογήθηκε σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων από τον καθού πατέρα τους, ωστόσο η μακροχρόνια μη συστηματική επικοινωνία του τελευταίου με αυτά, ενόψει και της ηλικίας τους, επιβάλλει με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον αυτών, τη μεταρρύθμιση της υπ’ αριθμ. 1271/2017 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ως προς τη διάταξη αυτής που αφορά στην επικοινωνία του καθού με αυτά» και ρύθμισε την επικοινωνία του καθού με τα ανήλικα, χωρίς διανυκτέρευση και με την παρουσία τρίτων κατά την πραγματοποίησή της και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από ώρα 16.30 έως ώρα 20.00 στην οικία της αιτούσας, με τη παρουσία του παππού της πατρικής γραμμής και της γιαγιάς της μητρικής γραμμής των ανηλίκων και χωρίς την παρουσία της αιτούσας εντός της οικίας. Κατά την πραγματοποίηση της περιορισμένης αυτής επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα δεν παρατηρήθηκε κάποια άρνηση των τέκνων να δουν και να επικοινωνήσουν με τον πατέρα τους. Σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση των ανηλίκων τέκνων μέσα στα πλαίσια της ολιγόωρης και υπό επίβλεψη εβδομαδιαίας επικοινωνίας τους με τον πατέρα, η ενάγουσα ζήτησε από την παραπάνω ιδιώτη κλινική ψυχολόγο ………… να προβεί σε εκτίμηση-αξιολόγηση αυτών και η τελευταία συνέταξε την από 10.1.2018 ψυχολογική έκθεσή της. Σε αυτή μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: « 2. Κλινική συνέντευξη της μητέρας ……… και της μητρικής γιαγιάς ……….…Η μητέρα υποστηρίζει πως από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα που εκτυλίσσεται η επικοινωνία των παιδιών με τον πατέρα παρουσία της μητρικής γιαγιάς και του πατρικού παππού και τα δύο παιδιά και κυρίως η ….. παρουσιάζουν άγχος αποχωρισμού και στοιχεία που εντάσσονται σε διαταραχή προσκόλλησης στη μητέρα. Ως εκ τούτου, και τα δύο παιδιά διεκδικούν να κοιμούνται με τη μητέρα στο κρεβάτι της κατά τη νύχτα. Η κυρία ……. αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της νύχτας τα παιδιά έχουν αφυπνίσεις. Σχετικά με την ……, η μητέρα υποστηρίζει πως παρουσιάζει ατυχήματα ημερήσιας ενούρησης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και εκφράζει έντονη επιθετικότητα προς την αδελφή της. Επίσης, η …….. σύμφωνα με τη μητέρα παρουσιάζει μειωμένη διάθεση για όρεξη, νωχελικότητα και απόσυρση από τις δραστηριότητες που μέχρι πρότινος της έδιναν ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Λόγω της επικοινωνίας με τον πατέρα της κατά τις απογευματινές ώρες τρεις φορές εβδομαδιαίως, η ……. διέκοψε το μπαλέτο, δραστηριότητα που μέχρι πρότινος της συνάρπαζε. 3. Κλινική εκτίμηση …….. Η …….. κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα που παρακολουθείται συνεχίζει να παρουσιάζει αποφευκτικότητα σε ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον πατέρα της. Κατά τη διερεύνηση της σχέσης με την πατρική φιγούρα παρατηρείται αγχώδες συναίσθημα και συναισθηματική επιβάρυνση στην κλινική της εικόνα. Κυρίως παρουσιάζει αποφευκτικότητα και άρνηση προς τον ψυχοθεραπευτή όταν ερωτάται σχετικά με τον πατέρα της. Η ……. μπορεί να καταφεύγει σε μεγάλα διαστήματα σιωπής, αμυνόμενη σε ο,τιδήποτε διερευνάται σχετικά με πιθανά επιβαρυντικές συμπεριφορές του πατέρα της. Από την ψυχολογική εκτίμηση της ……… είναι εμφανώς αρνητικά καταγεγραμμένη στον ψυχισμό της η πατρική φιγούρα, καθώς η συμπεριφορά του πατέρα της της έχει προκαλέσει άγχος, φόβο και αν ανασφάλεια και επιβαρύνει αναπόφευκτα το συναίσθημά της. Στην παρούσα φάση που εκτυλίσσεται η επικοινωνία με τον πατέρα της παρουσία της μητρικής γιαγιάς και του πατρικού παππού, η ……… αλλά και η ………. φαίνεται να εισπράττουν έναν πατέρα αρκετά εκφραστικό και διαχυτικό μέσω του παιχνιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ………., που άλλωστε παρακολουθείται από την υπογράφουσα, να ερμηνεύει με ανάμεικτα συναισθήματα τις συμπεριφορές του πατέρα, καθώς μέχρι πρότινος είχε εισπραχθεί από το παιδί ως ένας άνθρωπος κακοποιητικός σωματικά απέναντι στη μητέρα της και απότομος απέναντι στην ίδια και την αδελφή της. Η εντελώς διαφορετική συμπεριφορά του πατέρα προς τα παιδιά στην παρούσα φάση προκαλεί αμφίθυμα συναισθήματα και σύγχυση, καθώς έχουν προκληθεί αντιφατικά μηνύματα στα παιδιά και κυρίως στην …………». Η παραπάνω ψυχολογική έκθεση και μάλιστα ως προς τα συμπεράσματά της αναφορικά με την κλινική εκτίμηση της ανήλικης ……… δεν κρίνεται αντικειμενική. Χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συνάντηση της κλινικής ψυχολόγου με τον πατέρα, ώστε εκείνη να έχει σχηματίσει εκ του σύνεγγυς άποψη για το πρόσωπό του, εκλαμβάνει την αποφευκτικότητα και την άρνηση της ………. να μιλήσει για τον πατέρα της ως αποτέλεσμα δικής του κακοποιητικής συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει στην ανήλικη, άγχος, φόβο και ανασφάλεια. Ωστόσο, εξ όλων των προαναφερόμενων αποδεικτικών μέσων δεν αποδείχθηκε κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα σε βάρος της …., ούτε απότομη στάση έναντι αυτής και της ………., το δε επεισόδιο της 7.9.2017 αφορούσε τους εν διαστάσει συζύγους και δεν αποδεικνύεται ότι άφησε κάποιο ψυχολογικό τραύμα στις πολύ μικρής ηλικίας ανήλικες κόρες των διαδίκων. Αντίθετα, αποδεικνύεται το υποστηριζόμενο με την από 9.1.2018 ανταγωγή του αντενάγοντος ότι η αντεναγόμενη με την παραπάνω συμπεριφορά της έχει προκαλέσει ψυχολογική και συναισθηματική αστάθεια στην ανήλικη ……, υποβάλλοντάς την σε μία διαδικασία απόδειξης σεξουαλικής της κακοποίησης από τον πατέρα της, ακόμη και με συνέντευξη (απομαγνητοφωνηθείσα με ημερομηνία 1.11.2017) που πήρε μόνη της από το ανήλικο τέκνο, στις 3.10.2017, χωρίς την παρουσία τρίτου ειδικού ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου και θέτοντας αλλεπάλληλες ερωτήσεις στην ανήλικη σχετικά με το καταγγελθέν από εκείνη φερόμενο ως περιστατικό της 24.3.2017, κάποιες από τις οποίες (ερωτήσεις) ήταν καθοδηγητικές όπως στο σημείο που η ……… απαντάει σε ερώτηση «Δεν ξέρω…», η αντεναγόμενη συνεχίζει «Δεν θυμάσαι τι του είπες όταν συνέχιζε; Εσύ πόναγες όταν το συνέχιζε;» και η ανήλικη απαντά «ναι, όχι πόναγα και έκλαιγα» και παρακάτω σε άλλα σημεία με ερωτήσεις που μπορούσαν να απαντηθούν με ένα «ναι» ή με ένα «όχι» και κατέτειναν στην απόδειξη ότι όντως υπήρξε τέτοιου είδους κακοποιητική συμπεριφορά. Σημειωτέον ότι η ενάγουσα- αντεναγόμενη είχε τοποθετήσει εντός της οικογενειακής στέγης, κάμερες από τον Οκτώβριο του 2016, χωρίς να υποστηρίζει ότι από το βιντεοσκοπηθέν υλικό προέκυψε κάτι μεμπτό εις βάρος του εναγόμενου- αντενάγοντος στην καθημερινότητά του με τα ανήλικα τέκνα και ιδίως με την ………. Περαιτέρω και με την άρνηση της αντεναγόμενης να επιτρέψει στα παιδιά να επικοινωνήσουν με τον πατέρα τους στο διάστημα από τις 8.9.2017 μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2017, εκείνη παρεμπόδισε την ορισθείσα από το αρμόδιο Δικαστήριο επικοινωνία των ανήλικων τέκνων με τον αντενάγοντα, συμπεριφορά που οδηγεί σε απομάκρυνση και αποξένωση του μη έχοντος την άσκηση της επιμέλειας γονέα από τα ανήλικα τέκνα του. Η συμπεριφορά, όμως, αυτή δεν συνιστά την προσήκουσα προς το συμφέρον των τέκνων άσκηση της επιμέλειας από τον ασκούντα αυτή γονέα, καθώς η παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον άλλο γονέα συνιστά καταχρηστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων. Η ενάγουσα- αντεναγόμενη μετά την αποχώρηση του συζύγου της από την οικογενειακή εστία τον Απρίλιο του 2017, ασκούσε αρχικά εν τοις πράγμασι και στη συνέχεια δυνάμει της 1271/2017 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, την επιμέλεια των ως άνω ανήλικων τέκνων. Η ίδια αγαπάει τα παιδιά της, τους δείχνει στοργή και τα περιποιείται. Εντούτοις δεν μπορεί να διαχειριστεί την αρνητική της προδιάθεση και τα αρνητικά της συναισθήματα εναντίον του εναγόμενου-αντενάγοντος και με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά της, τον έχει απομακρύνει από τα ανήλικα τέκνα. Επιπλέον, με τις αβάσιμες εικασίες της σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της περί σεξουαλικής κακοποίησης της ………. και τις συνεχείς επισκέψεις μαζί με την ανήλικη σε παιδοψυχολόγους που την ερωτούν συνεχώς για το ως άνω υποτιθέμενο γεγονός της κακοποίησης της και όπου συνεχώς γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης γενικότερης κακοποιητικής συμπεριφοράς του πατέρα σε βάρος της, η …….. έχει εκδηλώσει τη συναισθηματική ανασφάλεια, την οποία περιγράφει η κλινική ψυχολόγος ……… στην ως άνω από 10.1.2018 έκθεσή της, η οποία όμως (συναισθηματική ανασφάλεια) εσφαλμένα αποδίδεται στον έχοντα ελάχιστη (ολιγόωρη) εβδομαδιαίως επικοινωνία με τα τέκνα, πατέρα και μάλιστα παρουσία τρίτων στην οικία της ενάγουσας-αντεναγόμενης, αλλά οφείλεται στην αδυναμία της μητέρας που ασκεί μέχρι σήμερα αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων να τους μεταδώσει συναισθηματική και ψυχολογική ασφάλεια. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα του αντενάγοντος να ασκεί την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από την κατάθεση της μάρτυρος του στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και οικογενειακή του φίλη, …….., αυτός είναι πολύ στοργικός πατέρας και πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, τις ημέρες που δεν ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του (καθώς εργαζόταν δύο με τρεις ημέρες την εβδομάδα ως οδηγός του Αρχηγού του Ναυτικού Σώματος) κι επειδή η σύζυγός του βρισκόταν καθημερινά μέχρι το μεσημέρι στην εργασία της στον παιδικό σταθμό, αυτός αναλάμβανε την ανατροφή των τέκνων και τις οικιακές εργασίες της συζυγικής στέγης, εκτός από το μαγείρεμα με το οποίο είχε επιφορτισθεί η πεθερά του. Ιδίως επισημαίνεται ότι τον Μάρτιο του 2016, η ανήλικη κόρη των διαδίκων, ….., μόλις δύο ετών τότε, εμφάνισε καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο «………». Ο αντενάγων- εναγόμενος παρέμεινε μαζί με το παιδί επί δώδεκα συνεχείς μέρες στο νοσοκομείο, χωρίς να φύγει από δίπλα του, καθώς η σύζυγός του τότε είχε μόλις γεννήσει το δεύτερο τέκνο τους και διένυε την περίοδο της λοχείας. Περαιτέρω, μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, ο ίδιος έχει διαμορφώσει στο διαμέρισμα όπου πλέον κατοικεί στο Κερατσίνι, στην οδό ………., παιδικό δωμάτιο για τα ανήλικα τέκνα του, όπως τούτο φαίνεται σε φωτογραφίες που προσκομίζει σε φωτοτυπία και μπορεί άνετα εκεί να καλύψει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Ενόψει των ανωτέρω και ο αντενάγων-εναγόμενος είναι σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, παρά τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η ενάγουσα- αντεναγόμενη. Συνακόλουθα, εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι η ενάγουσα μόνη της μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα που απορρέουν από την επιμέλεια και ανέθεσε σε αυτή την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων θυγατέρων των διαδίκων. Κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου, γενομένης εν μέρει δεκτής της αγωγής, αλλά και της ανταγωγής και προς εξυπηρέτηση του αποκλειστικού συμφέροντος των τέκνων να αναπτύξουν τις σχέσεις τους και με τους δύο γονείς, ώστε στο μέλλον να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πνευματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, πρέπει να κατανεμηθεί χρονικά η άσκηση της επιμέλειας ανάμεσα στους δύο γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων στην οικία του γονέα ο οποίος κάθε φορά ασκεί την επιμέλεια, όπως τούτο είναι εφικτό αφού αμφότεροι οι γονείς έχουν τις κατοικίες τους στο Κερατσίνι, έτσι ώστε τις πρώτες έντεκα μέρες κάθε μήνα, να ασκεί την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων ο πατέρας και τον υπόλοιπο μήνα να ασκεί την επιμέλεια αυτών η μητέρα. Η παρουσία της μητέρας στη ζωή των ανήλικων τέκνων κρίνεται σημαντική, δεδομένου ότι είναι το πρόσωπο που έχουν συνηθίσει οι ανήλικες να βλέπουν κοντά τους όλα αυτά τα χρόνια, οπότε τυχόν αποχωρισμός τους από αυτή με ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον πατέρα, όπως ζητεί ο τελευταίος με την ανταγωγή του και ήδη με την υπό κρίση έφεσή του, θα επιβαρύνει ψυχολογικά τις ανήλικες. Αντίθετα με τη λύση της χρονικής κατανομής της επιμέλειας θα ενταχθεί στη ζωή των ανηλίκων και ο αντενάγων πατέρας τους, όπως επιτάσσει το συμφέρον τους, ενώ συγχρόνως θα επιλυθούν ζητήματα (βλ. νεότερα περιστατικά κατά την επικοινωνία από τα βιβλία συμβάντων της αστυνομίας που προσκομίζει η εφεσίβλητη με ημερομηνίες 23.9.2019, 30.9.2019 και 3.10.2019) όπως η διαπιστωθείσα άρνηση της μητέρας να παραδίδει τα τέκνα στον πατέρα για τις ανάγκες της επικοινωνίας, όποτε τα τέκνα διατυπώνουν την άρνησή τους να τον ακολουθήσουν, καίτοι στις ηλικίες των πέντε και επτά ετών που βρίσκονται σήμερα δεν έχουν την ωριμότητα να διακρίνουν το συμφέρον τους ή και η τυχόν επικαλούμενη ασθένεια αυτών, την οποία στο ενδεκαήμερο επιμέλειας που του αναλογεί θα αντιμετωπίζει ο πατέρας ως έχων το σχετικό καθήκον στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για εγχείρηση προς αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας των τέκνων και για την επιλογή σχολείου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα απαιτείται η συνεννόηση και συμφωνία των γονέων, η οποία ενόψει της έντονης διαφωνίας τους σε όλα τα ζητήματα που έχουν μέχρι σήμερα προκύψει, θα συντάσσεται γραπτώς. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας από την οικία της μητέρας στο Κερατσίνι τα οποία θα του τα παραδίδει είτε η ίδια, είτε ένας από τους γονείς της την 1η ημέρα κάθε μήνα και ώρα 14.30 και θα τα επιστρέφει ο πατέρας ομοίως στην ως άνω οικία της μητέρας την 11η ημέρα κάθε μήνα και ώρα 20.30, όπου θα τα παραλαμβάνει είτε η ίδια, είτε ένας από τους γονείς της, προς αποφυγή μεταξύ τους διενέξεων. Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων που από κοινού θα ρυθμίσουν το πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών διαφορετικά. Ο γονέας που δεν θα ασκεί την επιμέλεια στο διάστημα που την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων έχει ο άλλος γονέας, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα, καθημερινά, τηλεφωνικά ή μέσω skype, από ώρα 20.30 έως 21.00. Με την παραπάνω κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων κρίνεται ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να επανατοποθετηθούν στο ζήτημα της φροντίδας των τέκνων τους και να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις τους ως προς το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας στο ζήτημα της ανατροφής τους, απαλύνοντας τις μεταξύ τους διαφορές. Η χρονική κατανομή της επιμέλειας με τη μορφή  της εναλλασσόμενης άσκησης της κρίνεται ότι είναι ο προσφορότερος για την υπό κρίση περίπτωση τρόπος άσκησης της επιμέλειας, διότι εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή των παιδιών και ενισχύει τους δεσμούς τους με αμφότερους τους γονείς της, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητά τους. Επίσης με την παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης, αλλά και συνεργασίας πιστεύεται ότι θα αποκατασταθεί το απαραίτητο κλίμα γαλήνης, ηρεμίας, σταθερότητας και ασφάλειας, που είναι αναγκαίο για την απρόσκοπτη εξέλιξη της συνολικής διαδικασίας ολοκληρώσεως της προσωπικότητας των ανηλίκων και ιδίως της ανήλικης ………. που έχει ιδιαίτερα ταλαιπωρηθεί. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 613 και 950 του ΚΠολΔ πρέπει να διαταχθεί σε βάρος εκάστου των διαδίκων η παράδοση και η απόδοση της ανήλικης ….. και της ανήλικης ………… στον γονέα που δικαιούται σύμφωνα με την απόφαση να ασκήσει εκείνος την επιμέλεια του προσώπου εκάστου τέκνου εντός του δικού του χρονικού διαστήματος (βλ. Ευαγγελία Ποδηματά «Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση- Γενικό διαδικαστικό πλαίσιο και ειδικές παρατηρήσεις στις διατάξεις των νέων άρθρων 592-613 ΚΠΟΛΔ όπως ισχύουν μετά τον ν. 4335/2015» ΧρΙΔ 2015.641 επ. και ειδικότερα σελ. 656). Για την περίπτωση της μη συμμόρφωσης καθενός διαδίκου στην παραπάνω διάταξη θα πρέπει να απαγγελθεί σε βάρος του προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ, υπέρ του αιτούντος την απόδοση ή την παράδοση του ανήλικου τέκνου γονέα. Να σημειωθεί ότι και οι δυο διάδικοι οφείλουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη δημιουργία και στη διατήρηση ομαλής σχέσης και ψυχικού δεσμού των τέκνων και με τους δύο γονείς του, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτονόητο είναι ότι ο πατέρας οφείλει να μην επηρεάζει αρνητικά τα τέκνα έναντι της μητέρας, αλλά και η μητέρα να μην υπονομεύει με κανένα τρόπο τη σχέση των ανήλικων με τον πατέρα τους, ενόψει του ότι η άσκηση αρνητικής επίδρασης σε βάρος του άλλου γονέα και η δημιουργία προσκομμάτων στην επικοινωνία ή την άσκηση της επιμέλειας αποτελεί κακή άσκηση της επιμέλειας και μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεσή της.
Περαιτέρω, αναφορικά με τον δεύτερο λόγο έφεσης σχετικά με την υποχρέωση του εναγόμενου να καταβάλλει μηνιαία διατροφή στην ενάγουσα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων, των οποίων αυτή ασκούσε αποκλειστικά την επιμέλεια στο διάστημα των δύο ετών από την επίδοση σε εκείνον της υπ’ αριθ. κατάθεσης ………./2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και όπως πρωτοδίκως επιδικάσθηκε ποσό 230 ευρώ τον μήνα για την ……… και ποσό 220 ευρώ τον μήνα για την ……….. και λαμβανομένου υπόψη ότι η παρούσα απόφαση με την οποία γίνεται χρονικός καταμερισμός της επιμέλειας μεταξύ των δύο γονέων αναπτύσσει την ισχύ της ως διαπλαστική με τη δημοσίευση αυτής και όχι προγενέστερα, με αποτέλεσμα να οφείλεται διατροφή στην ενάγουσα, για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων, για το παρελθόν χρονικό διάστημα που ασκούσε αυτή αποκλειστικά την επιμέλεια τους, υπό την τότε ιδιότητά της και όχι αναλογικά, όπως θα συμβαίνει στο εξής με βάση τον χρόνο κατανομής της επιμέλειας, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Τα ανήλικα τέκνα στερούνται εισοδημάτων και περιουσίας και λόγω της ηλικίας τους αδυνατούν να ασκήσουν οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα, για να αυτοδιατραφούν. Ο εναγόμενος εργάζεται ως μόνιμος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, έναντι καθαρών μηνιαίων αποδοχών 950 ευρώ περίπου. Διαμένει σε ιδιόκτητη οικία των γονέων του στο Κερατσίνι, την οποία του έχουν παραχωρήσει δωρεάν, πλην όμως βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του οίκου αυτού (δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης). Δεν διαθέτει άλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πέραν των τέκνων του. Οι δε λοιπές ανάγκες διαβίωσής του είναι αντίστοιχες των ανδρών παρόμοιας με αυτόν ηλικίας. Εξάλλου, η ενάγουσα, η οποία εκμεταλλεύεται από κοινού με την επ’ ακροατηρίω πρωτοδίκως εξετασθείσα μάρτυρα αυτής και αδελφή της, …… …., επιχείρηση παιδικού σταθμού στο Κερατσίνι, στην οποία εργάζεται και η ίδια ως παιδαγωγός, κατά την επίδικη διετία κέρδιζε μηνιαίως από τη λειτουργία της επιχείρησής της αυτής το καθαρό ποσό των 1.200 ευρώ περίπου, λαμβανομένου υπόψη ότι ο παιδικός αυτός σταθμός φιλοξενεί κατά μέσο όρο τριάντα παιδιά μηνιαίως και όπως τούτο είχε δεχθεί η 1271/2017 απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Η εκκαλούμενη απόφαση που δέχθηκε ότι η ενάγουσα κέρδιζε καθαρό ποσό 1.000 ευρώ τον μήνα, όσο δηλαδή περίπου κέρδιζε και ο εναγόμενος έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, δεδομένου ότι όπως κατέθεσε ο ενόρκως βεβαιώσας, …………….., η ενάγουσα, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, επεσήμαινε συχνά στον τότε σύζυγό της ότι εκείνη κέρδιζε περισσότερα χρήματα από αυτόν και ότι επομένως ο ίδιος θα έπρεπε να συμμετέχει περισσότερο στο σπίτι στις οικιακές εργασίες. Εξάλλου και το ποσό των 2.500 ευρώ καθαρά τον μήνα, που υποστηρίζει με τον δεύτερο λόγο έφεσής του ο εκκαλών-εναγόμενος ότι κέρδιζε κατά το παραπάνω διάστημα η εφεσίβλητη-ενάγουσα δεν αποδείχθηκε από κάποιο αποδεικτικό μέσο. Περαιτέρω, κατά το ως άνω διάστημα, η ενάγουσα διέμενε με τα ανήλικα τέκνα σε μισθωμένη οικία επί της οδού ………. στο Κερατσίνι, για την οποία κατέβαλλε μίσθωμα ποσού 380 ευρώ μηνιαίως. Βαρύνεται και αυτή με την αναλογία της στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του οίκου της (δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης), χωρίς να έχει υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου, πλην των τέκνων της. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων κατά τον παραπάνω χρόνο διέμεναν μαζί με τη μητέρα τους στην πιο πάνω μισθωμένη κατοικία, βαρυνόμενα επομένως με τη συμμετοχή τους στο σχετικό μίσθωμα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 125 ευρώ περίπου τον μήνα για κάθε τέκνο (ήτοι 380 ευρώ : 3). Επίσης τα τέκνα βαρύνονται με την αναλογία τους στις λειτουργικές δαπάνες της παραπάνω οικίας, στην οποία διέμεναν και οι οποίες ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 65 ευρώ για κάθε τέκνο. Οι υπόλοιπες δαπάνες διατροφής των τέκνων, τα οποία, λόγω της ηλικίας τους κατά το επίδικο διάστημα, δεν είχαν ξεκινήσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις δαπάνες των παιδιών στην ηλικία τους, συνεκτιμώμενων και των εισοδημάτων των γονέων τους και της εν γένει κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης. Οι εν λόγω δαπάνες διατροφής ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο και περιλαμβάνουν τις δαπάνες σίτισης, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, αγοράς παιχνιδιών, ειδών ατομικής υγιεινής, καθώς και τις κατά μέσο όρο, μηνιαίως απαιτούμενες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των τέκνων, στο πλαίσιο που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των γονέων τους. Επιπλέον, όμως, για την ανήλικη …….., η οποία αντιμετώπισε, κατά το παρελθόν, σοβαρό πρόβλημα υγείας, απαιτείται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, επιπλέον ιατροφαρμακευτική δαπάνη, ποσού 20 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, δοθέντος ότι η ανήλικη υποβάλλεται ανελλιπώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ιατρικές προληπτικές εξετάσεις. Περαιτέρω, αν και δεν προέκυψε ότι τα τέκνα παρακολουθούσαν ανελλιπώς σε σταθερή μηνιαία βάση συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα, εντούτοις κρίνεται εύλογη η καταβολή από την ενάγουσα του ποσού των 30 ευρώ μηνιαίως για την ανήλικη ………, η οποία αποδεικνύεται ότι παλαιότερα παρακολουθούσε μαθήματα χορού, έναντι του ως άνω περίπου μηνιαίου ποσού. Αντίθετα, η ανήλικη ………. που έχει γεννηθεί στις 4.2.2016 και κατά τον επίδικο χρόνο ήταν από 1,5 έτους έως 3,5 ετών, κρίνεται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας ότι δεν θα μπορούσε λόγω ηλικίας να ενταχθεί σε πρόγραμμα εξωσχολικής δραστηριότητας και να εκτελεί εντολές, αφού τα παιδιά, στην παραπάνω ηλικία, έχουν περισσότερο ανάγκη για φύλαξη παρά για εξωσχολική δραστηριότητα. Ενόψει των προεκτιθέμενων, οι συνολικές διατροφικές ανάγκες της ανήλικης ………, για την επίδικη χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των 470 ευρώ μηνιαίως, στο ποσό δε αυτό συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα της ανήλικης υπηρεσίες της ενάγουσας, οι οποίες αποτιμώνται σε 80 ευρώ μηνιαίως. Εξάλλου, οι συνολικές διατροφικές ανάγκες της ανήλικης ………. ανέρχονται για το ίδιο διάστημα, στο ποσό των 420 ευρώ μηνιαίως, στο οποίο (ποσό) συνυπολογίζονται ομοίως οι αποτιμώμενες σε χρήμα φροντίδες της ενάγουσας προς το τέκνο, ποσού 80 ευρώ μηνιαίως. Δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα και ο εναγόμενος διαθέτουν οιαδήποτε άλλη πηγή εισοδήματος ή περιουσία, η κατά νόμο μηνιαία συνεισφορά εκάστου στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των τέκνων τους, θα υπολογιστεί βάσει των ανωτέρω εκτιθέμενων δυνάμεών τους. Κατόπιν τούτων, κρίνεται ότι ο εναγόμενος βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής μηνιαίας διατροφής ποσού 205 ευρώ για την ανήλικη ……… και ποσού 185 ευρώ για την ανήλικη ………, ως συνεισφορά του στην κάλυψη των μηνιαίων διατροφικών αναγκών τους, στο επίδικο χρονικό διάστημα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε αντίστοιχα μεγαλύτερα ποσά διατροφής, έσφαλε κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τον εν μέρει βάσιμο δεύτερο λόγο της υπό κρίση έφεσης. Επομένως, γενομένης δεκτής της υπό κρίση εφέσεως, πρέπει να εξαφανιστεί στο σύνολό της η εκκαλούμενη απόφαση, ακολούθως δε αφού κρατηθούν και συνεκδικασθούν η από 24.10.2017 και με αριθμό κατάθεσης ………/2017 αγωγή και η από 9.1.2018 και με αριθμό κατάθεσης ………/2018 ανταγωγή, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές, να κατανεμηθεί χρονικά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων μεταξύ των δύο γονέων κατά τα ανωτέρω και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα σύμφωνα με το διατακτικό, να διαταχθεί η παράδοση αυτών στον γονέα που θα ασκεί την επιμέλεια των τέκνων κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και την απόδοση στον έτερο γονέα κατά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, με την απαγγελία προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, υπέρ του αιτούντος την παράδοση ή την απόδοση του ανήλικου τέκνου γονέα, κατά τα ανωτέρω και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου πενθήμερου εκάστου μηνός και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση σε αυτόν της υπ’ αριθ. κατάθεσης ………./2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ενάγουσας σε βάρος του, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, διάστημα κατά το οποίο η ενάγουσα ασκούσε αποκλειστικά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και υπό την τότε ιδιότητά της και για λογαριασμό των παραπάνω θυγατέρων των διαδίκων, διατροφή σε χρήμα, ποσού: α) 205 ευρώ μηνιαίως υπέρ της ανήλικης θυγατέρας τους, …….. και β) 185 ευρώ μηνιαίως υπέρ της ανήλικης θυγατέρας τους, ………. και συνολικά ποσού 390 ευρώ μηνιαίως, νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρις εξοφλήσεως. Τα δικαστικά έξοδα, για αμφότερους του βαθμούς δικαιοδοσίας, πέραν των ήδη προκαταβληθέντων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων κατά τα άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ, διότι ως προς τη μη προσκομιζόμενη 786/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έλυσε τον γάμο των διαδίκων δεν προκύπτει ότι έχει καταστεί αμετάκλητη ώστε αυτοί να μην έχουν πια την ιδιότητα των συζύγων, ενώ ως προς την επίδικη διαφορά διατροφής, αυτή αφορά στη σχέση του εκκαλούντος-εναγόμενου με τα ανήλικα τέκνα του, μεταξύ των οποίων υπάρχει συγγένεια εξ αίματος πρώτου βαθμού (βλ. ΜονΕφΠειρ 137/2020, ΜονΕφΑθ 257/2019 στην ΤΝΠ Νόμος). Τέλος τα υπ’ αριθ. ……, …….. παράβολα Δημοσίου ποσού 20 ευρώ το καθένα και το υπ’ αριθ. …… παράβολο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσού 60 ευρώ, που κατατέθηκαν για το παραδεκτό της κριθείσας εφέσεως, πρέπει να αποδοθούν, ως μη οφειλόμενα, στον εκκαλούντα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 22.1.2019 έφεση.
Εξαφανίζει την 3618/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση).
Κρατεί και συνεκδικάζει την από 24.10.2017 (με Γ.Α.Κ. ……./2017 και Ε.Α.Κ. ……./2017) αγωγή και την από 9.1.2018 (με Γ.Α.Κ. ……./2018 και Ε.Α.Κ. ……/2018) ανταγωγή.
Δέχεται εν μέρει την αγωγή και την ανταγωγή.
Κατανέμει χρονικά την άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, …….. και ……., μεταξύ των γονέων ως εξής: Τις πρώτες έντεκα ημέρες κάθε μήνα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανωτέρω τέκνων θα έχει ο πατέρας τους και τις υπόλοιπες ημέρες εκάστου μήνα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας αυτών θα έχει η μητέρα τους. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας από την οικία της μητέρας στο Κερατσίνι και θα του τα παραδίδει είτε η ίδια, είτε ένας από τους γονείς της την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και ώρα 14.30 και θα τα επιστρέφει ο πατέρας την ενδέκατη ημέρα κάθε μήνα και ώρα 20.30, ομοίως στην ως άνω οικία της μητέρας όπου θα τα παραλαμβάνει είτε η ίδια, είτε ένας από τους γονείς της, προς αποφυγή μεταξύ τους διενέξεων. Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται κυκλικά κάθε μήνα, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων σε περίπτωση που από κοινού θελήσουν να ρυθμίσουν διαφορετικά, το πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για εγχείρηση προς αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας των τέκνων και για την επιλογή σχολείου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα απαιτείται η συνεννόηση και συμφωνία των γονέων, η οποία επίσης θα είναι έγγραφη. Ο γονέας που δεν θα ασκεί την επιμέλεια στο διάστημα που την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων έχει ο άλλος γονέας, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα τηλεφωνικά ή μέσω skype, καθημερινά από ώρα 20.30 έως 21.00.
Διατάσσει την παράδοση των ανήλικων τέκνων στον αντενάγοντα πατέρα τους την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός αλλά και κάθε άλλη ημέρα που έχει ορισθεί ότι θα ασκεί την επιμέλεια τους αποκλειστικά ο ίδιος, προκειμένου εκείνος να ασκήσει το δικαίωμα της επιμέλειας των ανήλικων θυγατέρων του σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν στην περί της χρονικής κατανομής της επιμέλειας διάταξη της παρούσας απόφασης και την απόδοση των ανήλικων τέκνων στην ενάγουσα μητέρα τους την ενδεκάτη ημέρα κάθε μήνα και κατά τις λοιπές ημέρες που αυτή θα ασκεί κατά την παρούσα απόφαση της επιμέλειά τους.
Απαγγέλλει σε βάρος εκάστου των διαδίκων προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή ποσού χιλίων (1.000 €) ευρώ για κάθε παραβίαση της αμέσως ως άνω διάταξης.
Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου πενθήμερου εκάστου μηνός και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση σε αυτόν της υπ’ αριθ. κατάθεσης ……../2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ενάγουσας σε βάρος του, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων, ποσού: α) διακοσίων πέντε (205) ευρώ μηνιαίως για την ανήλικη ……… και β) εκατόν ογδόντα πέντε (185) ευρώ μηνιαίως για την ανήλικη ………… και συνολικά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα (390) ευρώ μηνιαίως, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρις εξοφλήσεως.
Συμψηφίζει το σύνολο των δικαστικών εξόδων των διαδίκων, πέραν των ήδη προκαταβληθέντων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, μεταξύ τους.
Διατάσσει την απόδοση στον εκκαλούντα των κατατεθέντων για την άσκηση της έφεσης υπ’ αριθ. …….. παραβόλων Δημοσίου ποσού είκοσι (20) ευρώ το καθένα και υπ’ αριθ. ……… παραβόλου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσού εξήντα (60) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 2.6.2021.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Απόψεις Επισκεπτών ( 3 )

 1. ΑΓΓΕΛΟΣ

  Για 8 ημερες παραπανω, βγάζει € 200,00 διατροφή.
  Δηλαδή για ολο το μήνα, θα έβγαζε € 600,00;;
  Δηλαδή αν ενα παιδί θέλει €600,00 το μήνα, ενας γονιός δεν θέλει τουλάχιστον τα διπλάσια;;
  Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο!!
  Επίσης, έχει ο μπαμπάς τα παιδιά 11 ημέρες.
  Βασικά την 11η τα επιστρέφει!
  Η μητέρα εκείνο το διάστημα δεν έχει καμία επικοινωνία.
  Αντίστοιχα, η μητέρα τα έχει 19 με 20 ημέρες. Ο πατέρας δεν τα βλέπει καθόλου!
  Είναι σοβαρό αυτό; Βαριέται να βγάλει μια απόφαση σοβαρή;
  Ο πατέρας εχει την υποχρέωση να παίρνει τα παιδιά και να πηγαίνει τα παιδιά στη μητέρα. Γιατί;; Η μητέρα είναι ανίκανη να μετακινηθεί;; Αυτό δεν ειναι μεροληψία;; Να πηγαίνει η μητέρα να τα παίρνει όταν ξεκινάει η επικοινωνία της.
  Η διατροφή είναι ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗ! Η επικοινωνία που έχει βγει ειναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!
  Επίσης, η μητέρα κατηγορούσε για ασέλγεια τον πατέρα, παρεμποδισε την επικοινωνία και ασκησε καταχρηστικά την επιμέλεια….
  Τι αλλο πρέπει δηλαδή να κάνει;; Έσερνε την κορη τους για να την εξετάσουν ενα σωρο γιατροί και δεν αποδειχτηκαν οι ισχυρισμοί της….Παρόλο αυτά, παραμένει ο γονέας με τα πλεονεκτήματα!
  Ο λόγος κυριε Εφέτη;; Μπήκατε εσείς στη θέση των παιδιών;; Μπήκατε στη θεση του πατέρα;;
  Αν το έκαναν αυτό στα παιδιά σας; Αν το εκαναν αυτο στα εγγόνια σας; Αν το εκαναν αυτό σε ΕΣΑΣ;; Σαν παιδί, αλλά και σαν πατέρα;;
  Για να εχει κάποιος την επιμέλεια ενος παιδιού, πρέπει πρώτα απο ολα να είναι καλά μεσα του!
  Δίνεται την επιμέλεια σε γονείς που συκοφαντούν και αποξενωνουν! Περιμένετε να σεβαστούν τον αλλο γονιό; Δεν προστατευετε ούτε τον αλλο γονιό ούτε τα παιδιά!
  Ούτε εσάς δεν σέβονται, ούτε τις αποφάσεις σας!
  ΣΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΛΙΆ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ!
  Εσείς τους δίνετε αυτό το δικαίωμα οταν χαϊδεύετε με τις αποφασεις σας!
  Όλα ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!
  Κάθε απόφαση κοινή!!
  Ας σοβαρευτούμε, οι ίδιοι δικαστές θα δικάζουν….
  Ευελπιστούμε σε αλλαγή “μυαλών” για να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε την Δικαιοσύνη!
  Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μέχρι να υπάρχει ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ!!
  Σ Ο Β Α Ρ Ε Υ Τ Ε Ι Τ Ε ! ! ! !

  Reply
 2. Πανος

  Νομιζω οτι ήμαστε σε καλο δρομο 11 μερες πηρε ο πατερας με λιγο πιεση θα παμε στο 15 15.
  Με τον παλιο νομο κατι ωρες θα επερνε και 2 μερες τον μηνα λιγο με την διατροφη κατο να γινει πως θα συντηρει αυτος ο ανθρωπος και τις 11 μερες τα παιδια με 550 ευρω.

  Reply
 3. αρης

  22 γριές και μεσόκοπες κυρίες μίας ΜΚΟ (με πολλά ονόματα) εκαναν πορεία διαμαρτυρίας και τις τραβαγαν απο χαμηλά φωτογραφία ώστε να μην φαίνεται το πλήθος,
  αυτές οι 22 αλλαξαν την απατη συνεπιμέλεια νομοσχέδιο τσιάρα προς το χείριστο. Δεν ήσαν 100.000 δεν ήσαν 500.000 χιλιάδες,
  Με 1.000.000 θυματα αυτης της παράνομης πρακτικής δεν βρέθηκαν ουτε 30 μπαμπαδες να κάνουν πορεία διαμαρτυρίας στην βουλή.
  Με αποτέλεσμα ο Τσιάρας να φέρει ενα τρίς χειρότερο καθεστώς , το 1/3 και τα λοιπα προοδευτικά θα τα δούμε στην πραξη.
  Εγω πλέον συντάσσομαι ΑΝΟΙΚΤΑ (σαν μονάδα) με τους εχθρους της συνεπιμέλειας Τσιάρα και ζητάω την Καταψήφιση της ΝΔ ώστε ο Συριζα να ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ το οικογενειακό στην προτέρα μορφή

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *