Απολογισμός μετά την ημερίδα της 21 Μαϊου 2016

web

Απολογισμός της επιστημονικής ημερίδας

“Διεθνείς εξελίξεις και η ελληνική πραγματικότητα στην ευθύνη ανατροφής των παιδιών χωρισμένων γονέων”.

Το Σάββατο 21 Μαίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, για πρώτη φορά, μια ιδιαίτερα σημαντική ημερίδα με θέμα “Διεθνείς εξελίξεις και η ελληνική πραγματικότητα στην ευθύνη ανατροφής των παιδιών χωρισμένων γονέων”.

 

Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα ανέλυσαν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την ανατροφή των παιδιών χωρισμένων γονέων και τις επιπτώσεις του τόσο από νομικής όσο και από κοινωνικής – ψυχολογικής πλευράς για τα παιδιά. Η πλειονότητα των εισηγητών και παρεμβαινόντων  εισηγήθηκαν  την αλλαγή της νομοθεσίας και του υπάρχοντος οικογενειακού δικαίουοτι πρέπει να αλλάξει την αλλαγή της η νομοθεσίας του υπάρχοντος οικογενειακού δικαίου και την εισαγωγή του θεσμού της κοινής ανατροφής των παιδιών των χωρισμένων γονέων. Επίσης, έκριναν ότι είναι σημαντική η επαναφορά και λειτουργία του θεσμού των και των υποστηρικτικών ψυχο – κοινωνικών υπηρεσιών στα Δικαστήρια.

 shared-parenting-01

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ – SHARED PARENTING  σημαίνει ότι και οι δύο γονείς ανατρέφοευν εξίσου το παιδί, δηλαδή προϋποθέτει (α) ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και (β) όσο το δυνατόν περισσότερο ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ και από τους δύο γονείς όπου ορίζεται ως ίσος ο χρόνος που εξασφαλίζει τουλάχιστον 35 % του χρόνου του παιδιού με κάθε γονιό του, περιλαμβάνοντας σ’αυτόν τις διανυκτερεύσεις.

Η Κοινή Ανατροφή – Shared Parenting έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι είναι το καλύτερο σύστημα ανατροφής παιδιών, των οποίων οι γονείς δεν ζουν μαζί, σχεδόν το ίδιο καλό με αυτο όπόυ ζουν οι γονείς στο ίδιο σπίτι σαν ζευγάρι.  Αντίθετα η αποκλειστική επιμέλεια έχει αποδεδειγμένα βλαπτικές συνέπειες για το παιδί.

 

Την έναρξη της εκδήλωσης άνοιξε ο εκπρόσωπος του κ. Κ. Παπαϊωάννου Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου δικαιοσύνης, μιλώντας για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου και επισημαίνοντας ότι  η μεταρρύθμιση ως επίκεντρο έχει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο κ. Ε. Ξηνταρόπουλος ανακοίνωσε ότι  “Η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το οικογενειακό δίκαιο θα κληθεί … να εξετάσει και τις νομικές πτυχές αναλόγων θεμάτων ευρύτερα του οικογενειακού δικαίου.”

 

Χαιρετισμό απεύθυνε η Γ.Γ. του Διεθνούς Συμβούλιου Κοινής Ανατροφής – ICSP κα Α. HOFMEYER.

 

Οι καθηγητές κ. κ. Ε. KRUK και Β. ΦΟΥΣΚΑΣ και οι Dr Ν. HOLSTEIN και V. VEZETTI με βιντεομήνυμα παρουσίασαν τα πλεονεκτήματα και την εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο της εφαρμογής της αρχής της Κοινής Ανατροφής.

 

Οι εισηγήσεις αναπτύχθηκαν σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις ψυχιάτρων – ψυχολόγων σχετικά με τις επιπτώσεις του διαζυγίου στην ανατροφή των παιδιών και τα πλεονεκτήματα της Κοινής Ανατροφής. Ορισμένες εισηγήσεις εστίασαν στα ειδικότερα θέματα της κακοποίησης των παιδιών και της γονεϊκής αποξένωσης που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθούν ελλείψει κατάλληλων υποστηρικτικών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Δικαστήρια και ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων.

shared-parenting-02

 

 

Στην δεύτερη ενότητα εξετάστηκαν οι νομικές πτυχές του ζητήματος, τέθηκε το ερώτημα αν χρειάζεται νέα νομοθέτηση ή ερμηνεία της υφιστάμενης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυση της διαδικασίας “αλλαγής παραδείγματος” με αναφορές στα χαρακτηριστικά της προϋφιστάμενης και της υφιστάμενης νομοθεσίας και της ανάγκης “αλλαγής παραδείγματος” με την εισαγωγή της Κοινής Ανατροφής. Οι απόψεις του Συνηγόρου του Παιδιού για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όπως τις παρουσίασε η ειδική επιστήμων κα Μ. Μπλιάτη, εστίασαν στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. Τέλος επισημάνθηκε το κενό που δημιουργείται από την κατάργηση της διάταξης που καθιέρωνε τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και προτάθηκε η δημιουργία σώματος ψυχιάτρων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Δικαστήρια κατά το πρότυπο των άμισθων δικαστικών επιμελητών.

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων τάχθηκαν θερμά υπέρ της Κοινής Ανατροφής και της ανάγκης προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας και πραγματικότητας.

 

Επίσης, η Αντιπρόεδος του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κα Ζ. Δημαδάμα ανέφερε χαρακτηριστικά : “Υπάρχει μια μετάβαση. Μιλάγαμε για τον ρόλο των γυναικών και μιλάμε για την ισότητα των φύλων. Μιλάμε για ισόρροπη συμμετοχής στις ευκαιρίες των ανδρών και βάζουμε πλέον την κοινή γονική ευθύνη σ’ αυτή την ισότητα των φύλων. Υπάρχει μια διεύρυνση και μια προσπάθεια και το παιδί να ενταχθεί σ’ αυτή την προσπάθεια ισότητας.”

 

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λάμπρου ανέφερε ότι : ” Εφόσον η κοινωνία αλλάζει, οι οικογένειες αλλάζουν, τα δικαστήρια πρέπει να προσαρμοστούν σ’ αυτές τις αλλαγές ανεξάρτητα από τη νομοθεσία…χωρίς να υποτιμώ καθόλου το νομοθετικό πλαίσιο και την ανάγκη ν’ αλλάξουν άμεσα ορισμένα πράγματα … Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει με σαφήνεια ως βασική αρχή την συνεπιμέλεια… Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του οικογενειακού δικαίου … είναι στη διαδικασία αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου. …  Αξίζει το κόπο το παιδί να μοιράζεται στην καθημερινότητα του χρόνο και με τον μπαμπά και με τη μαμά, και τις διακοπές αλλά και την καθημερινότητα και ο πατέρας να μην είναι ο γονιός του Σαββατοκύριακου ή μια μηχανή που κόβει χρήμα.”

 

Η εκπρόσωπος από το ΠΟΤΑΜΙ, κα Ε. Τζούλια, είπε ότι η νομοθεσία και η νομολογία στην Ελλάδα είναι παρωχημένες και το Ελληνικό σύστημα πάσχει. Απαιτείται επανανομοθέτηση και ρύθμιση του ζητήματος από την αρχή. “Το Ποτάμι συμφωνεί με την συνεπιμέλεια ως κανόνα, τα οικογενειακά δικαστήρια, τη μεσολάβηση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών.”

 

Την εκδήλωση οργάνωσε η επιστημονική εταιρεία “Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – CSP GREECE”.

Σε άλλο άρθρο αυτού του ιστότοπου σταδιακά θα δημοσιευθούν πλήρη τα πρακτικά και τα βίντεο από την ημερίδα.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Χ. Αγγέλου 69453888294, Ι. Παπαρρηγόπουλος 6932410460, Ν. Γκόλφης 6945625223, Σ. Καραμπατέας 6940914203

web_invitation-06

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *