Τι δεν αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια παιδιών

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στο Liberal.gr

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021,

Δείτε το πρτότυπο ΕΔΩ

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνεπιμέλεια, εφόσον αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για το συμφέρον του παιδιού και των γονέων του. Αλλά αν αυτό δε συνοδευτεί από τη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών κοινωνικής προστασίας που σήμερα απουσιάζουν, οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, θα μείνουν για μια ακόμη φορά κενό γράμμα του νόμου.

 

Ας δούμε τέσσερις εδώ και χρόνια ουσιαστικές ελλείψεις που πρέπει ούτως ή άλλως να καλυφθούν, ανεξάρτητα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνεπιμέλεια.

 

Η σύσταση σώματος δικαστικών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών είχε προβλεφθεί από το 1997, ουδέποτε συστάθηκε, και το 2015 καταργήθηκε και η πρόβλεψη σύστασής του. Είχε προταθεί στην πρόσφατη επιτροπή για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου να δοθεί νομοθετική εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους υπουργούς για να οργανώσουν ένα σώμα που να απαρτίζεται   από επαγγελματίες της οικογένειας (ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και να προσληφθούν  ως άμισθοι δημόσιοι δικαστικοί υπάλληλοι, κατά τα πρότυπα των συμβολαιογράφων, για να γίνουν τα μάτια και τ’ αυτιά του δικαστή.

 

Με ενιαίο πρωτόκολλο ενεργειών, ενιαία διαγνωστικά τεστ και θεραπευτικά πρωτόκολλα για όλη τη χώρα, θα συντάσσουν τις εκθέσεις τους και θα τις διαβιβάζουν στην αρμόδια γραμματεία ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας του δικαστηρίου προς χρήση των διαδίκων και του δικαστηρίου. Και θα επιβλέπουν την τήρηση των αποφάσεων.

 

Τα σχέδια ανατροφής τέκνου – parenting plans είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει η συνεπιμέλεια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης θα εξουσιοδοτηθεί ν’ αναρτήσει ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις, όπως ενδεικτικά για τον τόπο διαμονής του παιδιού, το σχολείο στο οποίο θα φοιτά, την ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί, ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες και ποια σπορ θα ακολουθεί, όπως και κάθε άλλο σοβαρό ζήτημα αφορά την ανατροφή του. Τις απαντήσεις θα παραδώσει ο ένας γονέας στον άλλο κατά την πρώτη συνάντηση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης. Στατιστικά, το 70 % των απαντήσεων θα είναι κοινές. Για τα υπόλοιπα, εάν συμφωνήσουν, θα υπογράψουν συναινετικό διαζύγιο. Μπορούν να προσφύγουν και στη διαμεσολάβηση για οτιδήποτε διαφωνούν. Αν πάλι προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, τότε ο δικαστής θ’ αποφασίσει αυτός για οποιαδήποτε διαφωνία. Έτσι θα δούμε να γράφει η απόφαση αν το παιδί θα κάνει γαλλικά ή γερμανικά αντί ν’ ασχολείται με επιμέλειες.

 

Η κατάρτιση πίνακα «αντικειμενικών αξιών διατροφής τέκνου» θα κάνει τους γονείς να προσφεύγουν στο δικαστήριο μόνο αν συντρέχουν ειδικές συνθήκες όπως ειδικές θεραπείες, μαθησιακές δυσκολίες κα. Οι πίνακες δαπανών διαβίωσης οικογενειών που καταρτίστηκαν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να ληφθούν υπόψη.

 

Η πιο σημαντική εξέλιξη θα είναι η φιλική δικαιοσύνη. Οι οικογενειακοί δικαστές και αργότερα, μετά τη συνεπιμέλεια, τα οικογενειακά δικαστήρια, θα θέλουν τους γονείς, καθώς και το παιδί να συνεργάζονται μαζί τους και με τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ο δικαστής θα είναι ο ίδιος που θα παρακολουθεί την υπόθεση για πολλά χρόνια. Το παιδί θα εκφράζει τη γνώμη του προς τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δηλαδή θα μιλάει με επιστήμονες που διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Επ’ ουδενί δε θα ανακηρύσσεται νικητής και ηττημένος διάδικος από τη διαδικασία, σχεδόν δε θα υπάρχουν διάδικοι και αντιδικία.

 

Όλα τα ανωτέρω που σε μερικούς ακούγονται εξωπραγματικά είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλες οι πολιτισμένες χώρες. Αυτά τα συστήνουν διεθνείς οργανισμοί σαν καλές πρακτικές. 

 

Είναι απορίας άξιο γιατί ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης καθώς και οι αρνητές της συνεπιμέλειας αποφεύγουν τη συζήτηση για αυτά τα καίρια ζητήματα.

 

* Ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος είναι Δικηγόρος ΔΣΑ

Απόψεις Επισκεπτών ( 3 )

 1. ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ

  Καλημέρα σας,

  Αισθανόμαστε την ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας ως αποξενωμένοι παππούδες κάποιες σκέψεις μας, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου “συνεπιμέλειας” στη Βουλή. Είναι σημεία που κατά τη γνώμη μας αδικούν κατάφωρα παιδιά, μπαμπάδες και παππούδες-γονείς μπαμπάδων και για τα οποία, τουλάχιστον από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ευρεία και σθεναρή κριτική στην προσεχή διαβούλευση επί του νομοσχεδίου.

  1. Η επικοινωνία θα πρέπει να ξεκινάει από το 50-50, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει άνιση μεταχείριση πολιτών (οι μαμάδες είναι “ανώτερες” και “πιο σημαντικές για τα παιδιά” από τους μπαμπάδες, αντίστοιχα και οι παππούδες-γονείς των μαμάδων). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει νομική διασφάλιση του ελάχιστου ποσοστού επικοινωνίας (πχ στην παρούσα μορφή το 1/3) και να μην παρέχονται εργαλεία ώστε με νομικίστικα τερτίπια αυτή να καταργείται (πχ βάσει “του συμφέροντος του παιδιού”, “της μη διατάραξης της καθημερινότητάς του” κλπ). Μόνο οι αποδεδειγμένες παραβατικές συμπεριφορές μπαμπάδων να οδηγούν σε άλλη μεταχείριση. Είναι απαράδεκτο οι μητέρες να επικαλούνται δραστηριότητες, διαβάσματα και ύπνο των παιδιών με τις κότες κάθε φορά που, όλως τυχαίως, αυτά έχουν επικοινωνία με το μπαμπά και τους παππούδες τους.

  2. Απαράδεκτη η δυνατότητα αλλαγής κατοικίας του παιδιού με απλή προσωρινή διαταγή και χωρίς τελεσίδικη απόφαση.

  3. Το νομοσχέδιο δαιμονοποιεί τα προβλήματα στην καταβολή διατροφής (και μάλιστα σε περίοδο εκτεταμένης ανεργίας, εύκολων απολύσεων και χαμηλών εισοδημάτων), ωστόσο δεν είναι εξίσου αυστηρό σε αντίστοιχα προβλήματα παρεμπόδισης επικοινωνίας. Όποιος πατέρας χάσει τη δουλειά του ή μειωθεί ο μισθός του θα μπορεί να χάνει τα παιδιά του, αλλά όποια μητέρα παρεμποδίζει την επικοινωνία “το δικαστήριο μπορεί να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο”. Που είναι το πολυδιαφημισμένο point system και γιατί δεν είναι ξεκάθαρος ο νόμος, παρόλο που εμφανίζεται να αναγνωρίζει θεωρητικά την παρεμπόδιση επικοινωνίας ως κακή άσκηση επιμέλειας; Θα έχει ποτέ αυτή η θεωρητική αναγνώριση πρακτικές συνέπειες;

  4. Κάτι που προσωπικά μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση , αν και σε πρώτη ανάγνωση διέλαθε της προσοχής μας… Γιατί, κύριοι του Υπουργείου, εφαρμογή του νόμου από 30-6-2021 και όχι άμεσα μετά την έκδοσή του; Μήπως σκοπεύετε να συνεχίσετε να μην καταθέτετε το νομοσχέδιο στη Βουλή για άλλους 2-3 μήνες μετά τη διαβούλευση; Παίζει κάποιο ρόλο ότι συνήθως Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών και με τους μπαμπάδες (άρα που να τρέχουν σε δικαστήρια), ενώ τα δικαστήρια τον Αύγουστο είναι κλειστά (άρα πόσες προσωρινές διαταγές να δικαστούν, ιδίως αν συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι τότε θέματα κορωνοϊού); Κύριοι του Υπουργείου, ειδικά εμείς οι αποξενωμένοι παππούδες-γονείς των μπαμπάδων είμαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι… Πόσο χρόνο έχουμε ακόμη να χαρούμε τα εγγόνια μας; Γιατί θα πρέπει τα εγγόνια μας να συνεχίσουν για μήνες να στερούνται την παρουσία και τη φροντίδα μας, αν και ο νόμος θα έχει ψηφιστεί;

  Ζητάμε συγγνώμη για τη μακροσκελή επιστολή μας, ελπίζουμε να φανεί κάπου χρήσιμη.

  Καλή δύναμη σε όλους στα πλαίσια της διαβούλευσης.

  Reply
 2. ΑΡΗΣ

  Διόρθωση
  γιατί στο δίλημα του εγκλήματος της ή επικοινωνίας ή απόδοσης Υπερδιατροφής γιατι οι μισθοί ειναι γύρω στα 700 ευρω θα προτιμήσει να ταίσει τα παιδιά του.

  Reply
 3. ΑΡΗΣ

  Η μεγαλύτερη έκπληξη που έπαθα ήταν όταν έμαθα ότι η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης, δηλαδή τα όρια πείνας που θέτουν τράπεζες και πολιτεία δεν ισχύουν στην περίπτωση των διαζευμένων. Οταν πχ αναφέρουν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων ότι για να ζήσει ένας άνθρωπος (όχι διαζευμένος), για να ντυθεί , να φάει δύο γέυματα καθημερινά για να μην κινδυνεύσει η υγεία του , για να πάει στην δουλειά του (αν έχει στην Ελλάδα του 50% καθαρή ανεργία + 40% αναστολές λόγω της COVID 19) για να φροντίσει την στέγαση τις ΔΕΚΟ και την υγιεινή του θέλει 600 ευρώ τον μήνα, και το πρωτοδικείο τα κατεβάζει στα 250 ε η μπίζνα είναι μεγαλή και δεν είναι μόνο μπίζνα είναι και δολοφονία ΝΟΜΙΜΗ.
  Βέβαια αυτά εχουν ως σκοπό το εξής, να φτωχοποιήσουν ένα πατέρα και να τον αποξενώσουν βιαίως απο τα παιδιά του,γιατί στο δίλημα του εγκλήματος της ή απόδοσης διατροφής ή απόδοσης Υπερδιατροφής γιατι οι μισθοί ειναι γύρω στα 700 ευρω θα προτιμήσει να ταίσει τα παιδιά του.
  Τσουπ θα ερθει ο Τσιάρας, τα θες 1/3 ή 1/2, θα δίνεις διατροφή 300-400 ευρω με 700 μισθό ,( 400 βγαζουν σε ανέργους!!!, ) Δεν τα δίνει κάθαρμα δολοφόνε , ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΕΞΩΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΣΠΙΤΙ , ΑΠΟΓΡΑΦΟ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ , ΑΣΤΕΓΟΣ , γιατι αυτό επιτάσει το συμφερον του Τσιάρα.
  Επειδή μόνο το καρδίτσα θα εφερνε κάτι τέτοιο, επειδή οι φωνές απο το βάθος είναι το Καρδίτσα και η προπαγάνδα του, επειδή 1+1 κάνει δύο και οχι 15 όπως προσπαθεί να το περάσει το καρδίτσα, εκλογές τώρα να δούμε το 17% διαφορά που καμαρώνουν!
  Ουτως ή άλλως οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή αναλογική…Πάιρνουν δρόμο χωρίς την ψήφο μας, με συνεπιμέλεια εγιναν κυβερνηση με αποκλειστική απάτη θα φύγουν

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *