Για τη Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος

 

 

Η παιδοψυχιατρική εταιρεία (Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε.) απεύθυνε την υπ’αρ. πρωτ. 6/26.2.2021 επιστολήτης προς τον κ. Ι. Τέντε με τη διπλή ιδιότητά του  ως πρόεδρο της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που,εξ΄όσων γνωρίζουμε η θητεία της έχει λήξει.Με αυτή μελετά τις «επιπτώσεις του χωρισμού/διαζυγίου των γονέων και της διάσπασης της οικογενειακής ενότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά». Δυστυχώς,καμία αναφορά δε γίνεται στα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου παρά το ότι για κάθε δέκα παιδιά διαζευγμένων γονέων αντιστοιχεί ένα παιδί που γεννιέται εκτός γάμου, αλλά και δύο παιδιά που γεννήθηκαν σε σύμφωνο συμβίωσης.

 

 

Ως προς τις επιμέρους ενότητες της επιστολής:

 

Ι. Πράγματι είναι απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους,όπως δηλώνεται στην επιστιλή.Οι ίδιες οι επιστημονικές απόψεις και βιβλιογραφίαόμως αποδεικνύουν ότι η αποκλειστική ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα είναι επιβλαβής για το παιδί. Απορεί κανείς τι έκανε όλ’ αυτά τα χρόνια ως ΠΨΕ για να περιορίσει το κακοποιητικό νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας. Πότε αντέδρασε σε αυτό, τη στιγμή μάλιστα που θεωρεί ότι πρέπει να προβλέπονται πολλές μορφές επιμέλειας; Γιατί δεν προβληματίστηκε ποτέ η ΠΨΕπως συμβαίνει, αφού σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους,να αναθέτουν οι Έλληνες δικαστές πάντα την επιμέλεια στον ένα γονέα, ενώ μπορεί ναανατεθεί και στους δύο, με χρονικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς.

 

Η ΠΨΕ δεν υπερασπίστηκε ποτέ μέχρι τώρα δημόσια την αυτονόητη αλήθεια ότι το γονικό ζεύγος χωρίζει, οι σχέσεις γονέα παιδιού παραμένουν οι ίδιες. Καμία κρατική αρχή δεν επιτρέπεται να διασπάσει τον οικογενειακό δεσμό γονέα παιδιού με την απόφασή του (άρθρο 8 ΕΣΔΑ). Αγνοεί η ΠΨΕ ότι από τη δεκαετία 1980 τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού μιλάνε για γονείς και δε κάνουν τη παραμικρή αναφορά στο γάμο. Οι γονικές ευθύνες είναι κοινές στο γάμο, εκτός γάμου, στη διάσταση, στο διαζύγιο. Κανένας γονιός δε μπορεί ν’ απομακρυνθεί από την ανατροφή του παιδιού του χωρίς τη θέληση του. Τη θέληση του ίδιου του γονιού που απομακρύνεται. Πότε υποστήριξε αυτή τη θεμελιώδη ιδέα η ΠΨΕ;

 

Όπως ο κανόνας είναι η κοινή ανατροφή στο γάμο, έτσι θα πρέπει να είναι και στη διάταση, το διαζύγιο, εκτός γάμου. Μόνο κατ’ εξαίρεση,  στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού, ο δικαστής εξετάζοντας τις περιστάσειςμπορεί ν’ απομακρύνει κάποιο γονέα λόγω κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.Δεν πάμε ανάποδα, ν’αφαιρούμε κατά κανόνα γονείς στο όνομα του δήθεν συμφέροντος του παιδιού και στη συνέχεια, αν ευαρεστηθεί ο δικαστής, επιτρέπει σε κάποιο γονέα να είναι γονέας. Δεν μας δίνει κάποιος άδεια να ψηφίσουμε. Όλοι ψηφίζουν αλλά μόνο οι καταδικασμένοι στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό πλείστες τόσες χώρες στον πολιτισμένο κόσμο προβλέπουν συνεπιμέλεια, για όλους τους φυσιολογικούς γονείς.

 

ΙΙΙ. Η συνεπιμέλειαμε την έννοια αυτή δεν είναι αναγκαστική, αλλά υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μη κακοποιητικός γονιός πρέπει να την έχει. Η λογική σχέση δεν είναι F(x),όπου Fεπιμέλεια και xγονείς, αλλά F(x1), όπου Fεπιμέλεια και x1 το υποσύνολο εκείνο των γονέων που δεν είναι κακοποιητικοί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όλες οι άλλες επιλογές επιμέλειας παραμένουν στο τραπέζι και στην κρίση του δικαστή. Άρα η συνεπιμέλεια δεν είναι ποτέ αναγκαστική όταν είναι υποχρεωτική. Και η ΠΨΕ απλώς διαστρέφει τη λογική αλλά και την πραγματικότητα. Γιατί δεν νοείται αξιολόγηση καλών γονέων, μόνο κακών και αυτή αν διαταχθεί από αρμόδια όργανα.Ήδη στις Η.Π.Α. οι parentsevaluators που το 1980 ασχολούντο με την επιλογή μεταξύ γονέων σήμερα ασχολούνται μόνο με την αφαίρεση επιμέλειας από κακούς γονείς. Δεν είναι παράλογο να γίνονται αξιολογήσεις μόνο για τα παιδιά των διαζευγμένων; Γιατί δεν πρέπει να γίνονται και για τα παιδιά που γεννιούνται μέσα σε γάμο και εκτός γάμου; Γιατί δεν αποφασίζει ο δικαστής μόλις γεννιέται κάθε παιδί, αν θα το μεγαλώνει ο πατέρας του ή η μητέρα του; Δεν αξιολογούμαστε ως πολίτες, παρά μόνον αν αδικήσουμε, όχι για άλλον λόγο.

 

ΙV. Είναι λάθος ότι οι γονείς δεν μπορούν να συνεργάζονται όταν έχουν κακές σχέσεις, όπως υποστηρίζει η ΠΨΕ αγνοώντας τα διεθνή δεδομένα. Φυσικά και μπορούν. Δεν χρειάζεται να συναντάνε ο ένας τον άλλο αλλά η αλλαγή γονέα για το παιδί να γίνεται γύρω από το σχολείο όπου ο ένας θα το πηγαίνει και ο άλλος θα το παίρνει. Να μιλάνε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και, πρωτίστως, να έχουν συντάξει, ακόμα και υποχρεωτικά, ένα σχέδιο ανατροφής παιδιού ώστε τα πάντα να είναι εκ των προτέρων αποφασισμένα. Αγνοεί αυτές τις πρακτικές η ΠΨΕ;

 

 1. V. Η παράγραφος της επιστολής σχετικά με τη ρύθμιση της φροντίδας του παιδιού έρχεται σε αντίθεση με τη παράγραφο 1 και την επιστημονική γνώση και βιβλιογραφία που αναφέρεται.Οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται στην απώλεια ενός γονέα κι όχι ενός επίπλου. Το περιβάλλον του παιδιού το αποτελούν οι άνθρωποι. Από την παράγραφο αυτή της επιστολής γίνεται σαφές ότι δε γνωρίζει η ΠΨΕ πως λειτουργεί η sharedparentingσε άλλες χώρες. Το παιδί δεν αλλάζει σχολείο / πόλη / γειτονιά /ρουτίνα. Οι δραστηριότητες και οι συναναστροφές είναι οι ίδιες και προαποφασισμένες. Αλλάζουν μόνο οι γονείς που θα το συνοδεύουν σε αυτές ανάλογα με το πρόγραμμα ανατροφής.

 

VΙ. Πράγματι, η συνεπιμέλεια προϋποθέτει εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού. Όσον αφορά τα συμπεράσματα των μελετών για την εναλλασσόμενη διαμονή των παιδιώνσας καλώ τη ΠΨΕ να υποδείξει τιςμελέτες που καταλήγουν κατά της εναλλασσόμενης κατοικίαςγια να μπορούν να υπάρξουν αντικρουόμενα συμπεράσματα; Έχω υποβάλλει αυτοτελώςκαι εγγράφως και αναμένω.Αν δεν απαντήσει η ΠΨΕ μέσα σε εύλογο χρόνο, εκθέτετε την εταιρεία στην κατηγορία ότι χάριν της προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της παραπληροφορεί το κοινό και τις κρατικές αρχές. Αν και ένωση επιστημόνων δε λειτουργεί, δυστυχώς, με επιστημονική μέθοδο.

 

VII. Το 1983 ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε καλύτερο μοντέλο από αυτό που μας παρουσιάζεται σαν πρόταση της ΠΨΕ. Αυτό το μοντέλο δε συνάδει ούτε με τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Σήμερα όμως αυτή η πρόταση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με θετικούς κανόνες δικαίου. Όπως το ψήφισμα Κ.Σ. 2079/2015 Συμβουλίου της Ευρώπης και την Οδηγία 1158/2019 Ευρωπαϊκής ένωσης.Δε νοείται επικοινωνία παιδιού με γονέα που το ανατρέφει. Σε εφαρμογή των αρχικών παραγράφων της επιστολής, οι γονείς ανατρέφουν τα παιδιά τους. Η επικοινωνία γίνεται με τους τρίτους, όπως το παππού, τη γιαγιά, τους θείους, το νονό.

 

Καταληκτικά, αναρωτιέται κανείς ποια είναι η πραγματική θέση της ΠΨΕ;Ανατροφή και από τους δύο ή ανατροφή από τον ένα;

 

 

 

 

Επιμύθιο :

Έχω στα χέρια μου εκθέσεις που συνέταξαν μέλη της ΕΨΕ σα δημόσιοι λειτουργοί που αναφέρεται το όνομά τους στην επιστολή. Τα παιδιά για τα οποία έγραψαν είναι αποξενωμένα θύματα ψευδών κατηγοριών. Εννέα χρόνια μετά την σύνταξη της έκθεσης αυτής το αποξενωμένο παιδί ακόμα δεν έχει δει το πατέρα του. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δέχονται επί λέξει ότι «είναι ένα αποξενωμένο παιδί». Οι υπηρεσίες νίπτουν τας χείρας τους. Η έκθεση έχει το ειδικό βάρος μίας σελίδας χάρτου.

 

Η ΠΨΕ πρέπει να επανορθώσει το ταχύτερο τις αντιεπιστημονικές ανακρίβειες και επικίνδυνες θέσεις αλλά και την έλλειψη σοβαρότητος με την οποία γράφει.  Γιατί κινδυνεύουν να τους προλάβει ένα ακόμα κύμα Μ2 που δε θα στρέφεται κατά σκηνοθετών και προπονητών αλλά κατά δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων  και αξιολογητών ανηλίκων.

 

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, δικηγόρος

Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Συνεπιμέλεια

 

Απόψεις Επισκεπτών ( 6 )

 1. Λαμπρος

  Στην Αμερική του Τράμπ,εκατοντάδες παιδιά αποκόπηκαν απο τον έναν ή και τους δυο γονείς τους για λόγους μεταναστευτικής πολιτικής του τεως πλανητάρχη.Ολος ο κόσμος της γής εναντιώθηκε απέναντι σε αυτή την πολιτική.
  Στα νησιά του α.Αιγαίου ασυνόδευτα προσφυγόπουλα προσπαθούν να βρούν τους γονείς τους.
  Κάτι ανάλογα τραγικό συμβαίνει και σε διάφορες χώρες του κόσμου που υπάρχει φτώχεια,εμπόριο ψυχών,πολεμος.
  Στην Ελλάδα,ολη τη δυστυχία που προκαλούν τα προαναφερθέντα στα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου,εμείς τη δημιουργήσαμε με τη νομολογια της συνεπιμέλειας.Μάλιστα,πρέπει να αξηγήσουμε γιατί ενα παιδί χρειάζεται και τους δυο γονείς στη ζωή του.Οταν σε έναν πόλεμο ένας γονιός πεθαίνει τότε το παίδί χάνει τον γονιό του.Οταν σε ένα διαζύγιο ο ένας γονιός εξαφανίζεται με τη βούλα του νόμου,τότε τη δεν καταλαβαίνουμε.Το παιδί παλι χανει το γονιό του.

  Reply
 2. ΑΡΗΣ

  Η ΝΔ βγήκε με συνεπιμέλεια, Ο Μητσοτάκης το ξέρει, σε καμμία των περιπτώσεων δεν είναι υπόδοιυλος των συνεχνιτών γιατι πολύ απλά δεν τους έχει αναγκη. ΤΟΝ ΒΓΑΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ.
  Mε αυτό το έκτρωμα την παρα- συνεπιμέλεια τελικά που πάνε να φέρουν, με τα τρολλάκια που θα πεσουν στις διαβουλευσεις (την μιτσα την κιτσα την ρουβιτσα) βοηθές του τσιάρα να εκφράσουν την κοινωνική αγανάκτηση, η ΝΔ δεν θα ξαναδεί εξουσία.
  Ειμαι πολυ πιο δεξιός απο τον Μητσοτάκη…αλλά θα χαρώ να χάσουν για να εξαφανιστεί ο ΤΣΙΑΡΑΣ.
  Και θα χασετε , ήδη χανετε,. απο 18% πηγατε 17 και τωρα 13% σε λιγους μηνες..φερτε το εκτρωμα και θα δείτε,.
  Σας προκαλώ!!

  Reply
  1. ΑΓΓΕΛΟΣ

   Φίλε Άρη, αντί να γράφει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, θεωρώ ότι πρέπει να συνεννοηθούμε ευρύτερα με τους συλλόγους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε νομικά πλέον την κατάσταση!
   Προτείνω λοιπόν μια συνάντηση η οποία να βγει σε ημερομηνία που θα θέσει ο σύλλογος!
   Τώρα το τι θα γίνει στις εκλογές η τι σκοπούς εξυπηρετεί η κάθε κιτσα και ρουβιτσα η ο κάθε μακης και λοιποί, το γνωρίζουμε πολύ καλά….

   Reply
   1. ΑΡΗΣ

    Οταν όλοι επικοινωνήσετε με τον σύλλογο, αφήσετε τηλέφωνα και θέσετε εαυτόν στην διαθεση του,
    όταν όλοι μαζι χρειαστεί να πάρουμε ενα ρεπό και να μεταβούμε εκεί που πρέπει καθ υπόδειξη παπαρηγόπουλου το συζητάμε πώς θα αντιμετωπιστεί στο νομικό κομμάτι.
    Μέχρι τότε…
    Εχω 900.000 με έννομο συμφέρον και δεν μπορώ να μαζέψω ούτε 10.000.
    οργάνωση και σχεδιασμό ακούω 5 χρόνια τώρα απο σκόρπιους που μας σχεδιάζουν με ακρίβεια χιλιοστού το τι πρέπει να κάνουμε..εμεις οι υπόλοιποι αλλά όχι αυτοί..και στην συνεχεια γυρίζουν στον φραπέ τους και στην φεισμπουκ αντισταση.
    Εγω αντιπροτείνω να στείλετε mail όλοι στο σύλλογο και να απαιτήσετε να υπάρξει συνάντηση Παπαρηγόπουλου Μητσοτάκη.
    Οταν καποιες χιλιάδες πατεράδες μαναδες γιαγιάδες… κάνουν αυτό, ο Παπαρηγόπουλος θα αναγκαστεί να πάει στον Μητσοτάκη, και όχι μόνο αυτό, με μία λίστα 5-6000 ατομα αναχείρας θα του βαρέσουν και προσοχή αντι να τρώμε σφαλιάρες απο 5 κωλογριες του μωβ
    τερμα η αγωνιστική παραμυθα, σας εχω ζήσει 6 χρόνια τώρα.
    Το μήνυμα δεν απευθέινετε σε εσένα αλλά σε κάποιους άλλους.

    Reply
 3. ΑΓΓΕΛΟΣ

  Το πιο ΓΕΛΟΙΟ απο όλα, είναι οτι στο νεο νομοσχέδιο, δεν γράφει ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΆ οτι:
  Σε περίπτωση ψευδών κατηγοριών, θα υπάρχει άμεση αφαίρεση επιμέλειας!
  Επίσης, ο γονέας που αποδεδειγμένα έχει προβεί σε ψευδείς κατηγοριες, θα έχει “την τάδε” ποινή!
  Είναι επίσης ΤΡΑΓΙΚΟ που δεν αναφέρει οτι σε περιπτώσεις που καποιος γονέας κατηγορεί για βια η ασέλγεια, τοτε αυτεπάγγελτα αυτό θα εξετάζεται ΑΜΕΣΑ , καθώς θα ειναι “αναγκασμένος” αυτος ο γονεας να προβεί σε Δημόσιο Φορέα ΑΜΕΣΩΣ!
  Εννοείται οτι σε περίπτωση βιας, πάλι να ειναι αυτεπάγγελτη άμεση αφαίρεση επιμέλειας!
  Τέλος, οι παραβιάσεις δικαστικής απόφασης, να ειναι επίσης άμεση αφαίρεση επιμέλειας! Όχι μια, αλλα να οριστεί π.χ. 10 παραβιάσεις!
  Και τέτοια αδικήματα, να δικάζονται μεσα σε 6 μήνες, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ και το αυτόφωρο να ειναι ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ!
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ!!

  Reply
 4. ΑΓΓΕΛΟΣ

  Θα πρότεινα μια “Τράπεζα” αποφάσεων, οπου ο δικός σας σύλλογος μαζι με την συνεργασια άλλων συλλόγων, όπως ο ενεργοί μπαμπαδες, ο ΓΟΝ.ΙΣ και αλλων φορέων, θα οργανωθούμε και θα δούμε στοιχεία μέσα απο αποφάσεις και γνωματεύσεις, τα οποία εκδόθηκαν απο συγκεκριμένα άτομα.
  Θα έχουμε σαν στόχο τα παρακάτω:
  1. Τυχόν γνωματεύσεις που εκδόθηκαν απο Ιδιωτικούς Ιατρούς (Ψυχολόγους κ.α.) όπου γράφουν διάφορα…. Είναι πολύ διαφορετικό να είναι ενας γονέας μόνος του και πολύ διαφορετικό να ειναι 10 η 100…. Πόσο μάλλον οταν αποδεικνύεται οτι αυτά που έγραψαν, αποδείχθηκαν παντελώς ψευδής!
  2. Να δούμε δικηγόρους, οι οποίοι “εμπλέκονται” με συγκεκριμένους “ειδικούς” σε υποθέσεις επιμέλειας….
  3. Να δούμε δικαστικούς και εξέταση των αποφάσεων….Γιατί όχι και τυχόν “εμπλοκή” με συγκεκριμένους δικηγόρους…. Δεν δικαζω, αλλα ίσως βγουν στοιχεία πολύ ενδιαφέρον….
  4. Δημοσιοποίηση όλων αυτών των στοιχείων και μαζική προσφυγή τόσο στα Ελληνικά , οσο και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια!

  Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται ειναι εις βάρος των παιδιών, των γονεων, των οικογενειων τους και ολα αυτα έχουν σαν στόχο, αρρωστημενους ανθρωπους χωρις ηθικούς φραγμους, με σκοπό το ΧΡΉΜΑ!
  Ας οργανωθούμε σοβαρά, επειδή δεν πάει άλλο!!

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *