Θα μας βλέπει η Βραζιλία και θα γελά

 

Δημοσιεύθηκε μόλις χθές, 19 Μαίου 2022 νόμος στη Βραζιλία που τροποποιούσε τους νόμους για το οικογενειακό δίκαιο και για τη καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης.

 

 

Ναι, η γονική αποξένωση είναι ποινικό αδίκημα εδώ και χρόνια στη μεγάλη αυτή Νοτιοαμερικανική Δημοκρατία που γεννήθηκε την ίδια εποχή με την Ελλάδα.

 

Το διαδίκτυο έχει καταργήσει τα σύνορα, έχει διαφωτίσει και έχει εξουδετερώσει  το σκοταδισμό.

 

Για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, δείτε τον νόμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βραζιλίας

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14340.htm

 

Όλοι διαβάζουμε  ότι στην περίπτωση που εκκρεμούν δίκες, η επικοινωνία γονέα – παιδιού δεν σταματά ούτε στιγμή αλλά συνεχίζεται –  κατ’ ελάχιστον –  μέσα στο Δικαστήριο ή σε φορέα που έχει οριστεί από το Δικαστήριο. Μόνο αν να πιστοποιηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος από επαγγελματία ψυχικής υγείας που ήταν παρών κατά τις επικοινωνίες  επεμβαίνει το δικαστήριο (άρθρο 4)

 

Το ακριβώς αντίθετο απ’ ότι συμβαίνει στην Ελλάδα όπου διακόπτει ο Δικαστής την επικοινωνία με τη υποβολή κάποιας κατηγορίας. Πριν ακόμα διερευνηθεί αν είναι αληθής  ή ψευδής. Παρά το τεκμήριο αθωότητας. Και ακόμα χειρότερα εαν διατάξει επικοινωνία «υπό επιτήρηση», επιτηρητής ορίζεται ο άλλος γονέας. Δηλαδή ακυρώνεται στη πράξη ψυχολογικά η επικοινωνία και εκθέτει σε κίνδυνο τον στοχοποιημένο, δίκαια ή άδικα, γονέα.

 

Στη Βραζιλία απαιτείται αξιολόγηση από επαγγελματία που έχει τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα (άρθρα 5 και 6). Όταν γίνεται ακρόαση του παιδιού σε υποθέσεις γονικής αποξένωσης  πάντα γίνεται κατά τα ανωτέρω, δηλαδή από επιστήμονα που έχει επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Το ακριβώς αντίθετο στην Ελλάδα. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα αξιολογεί παιδιά ο δικαστής και γράφει τις εντυπώσεις που έχει αποκομίσει στη δικαστική απόφαση. Αυτό που ο ίδιος μεταφέρει στο κείμενο ως γνώμη του παιδιού. Αν και προβλέπεται η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης ποτέ αυτή, ακόμα και αν ζητηθεί από ένα διάδικο, δεν διατάσσεται από το δικαστήριο. Και φυσικά δεν υπάρχουν επιστήμονες μέσα στα δικαστήρια στο πλευρό του δικαστή.

 

Στη Βραζιλία, κατά τη πιο κρίσιμη στιγμή μιας δίκης, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, απαιτείται η ακρόαση του παιδιού και της άλλης πλευράς από διεπιστημονική ομάδα που επίσης έχει τα πιο πάνω δικαιώματα (άρθρο 6).

 

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα. Αν ακούσει το παιδί ο δικαστής το κάνει μόνος στο γραφείο του συχνά και χωρίς να είναι παρών ο άλλος διάδικος.

 

Γι’ αυτό θα μας βλέπει η Βραζιλία και θα γελά.

Σ.Σ.

 

Δείτε το κείμενο του νόμου σε μετάφραση δική μας και στο πρωτότυπο

Προεδρία της Δημοκρατίας

Γενική Γραμματεία

Υποδιεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

Τροποποίηση του νόμου αριθ. 12.318 της 26ης Αυγούστου 2010 για την τροποποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη γονική αποξένωση και του νόμου αριθ. 8.069 της 13ης Ιουλίου 1990 (κατλασταση του παιδιού και του εφήβου) για τη θέσπιση πρόσθετων διαδικασιών για την αναστολή της γονικής μέριμνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Γνωστοποιώ ότι το Εθνικό Κογκρέσο αποφασίζει και εγκρίνω τον ακόλουθο νόμο:

Άρθρο 1

Ο παρών νόμος τροποποιεί τον νόμο αριθ. 12.318, της 26ης Αυγούστου 2010, για την τροποποίηση των διαδικασιών σχετικά με τη γονική αποξένωση, και τον νόμο αριθ. 8.069, της 13ης Ιουλίου 1990 (νόμος περί παιδιών και εφήβων), για τη θέσπιση πρόσθετων διαδικασιών για την αναστολή της γονικής μέριμνας.

Άρθρο 2

Ο νόμος αριθ. 12.318 της 26ης Αυγούστου 2010 τίθεται σε ισχύ με τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 4

Θα εξασφαλιστεί για το παιδί ή τον ανήλικο και το γονέα κατ’ ελάχιστον η εγγύηση υποστηριζόμενης επικοινωνίας στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η αγωγή ή σε φορείς που συνδέονται με τα Δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος βλάβης της σωματικής ή ψυχολογικής ακεραιότητας του παιδιού ή του ανηλίκου, ο οποίος πιστοποιείται από επαγγελματία που ορίζεται τελικά από τον δικαστή για να συνοδεύει τις επικοινωνίες.

“Άρθρο 5

Παράγραφος 4

Σε περίπτωση απουσίας ή ανεπάρκειας υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ψυχολογικής, βιοψυχοκοινωνικής ή άλλου είδους τεχνικής αξιολόγησης που απαιτείται από τον παρόντα νόμο ή από δικαστική απόφαση, η δικαστική αρχή μπορεί να προβεί στο διορισμό εμπειρογνώμονα με προσόντα και εμπειρία σχετική με το θέμα, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 156 και 465 του νόμου αριθ. 13105 της 16ης Μαρτίου 2015 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).”

“Άρθρο 6 .

VII – (καταργείται).

 • 2 Η ψυχολογική ή βιοψυχοκοινωνική παρακολούθηση θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση, με την έκδοση τουλάχιστον μιας αρχικής έκθεσης που θα περιέχει αξιολόγηση της περίπτωσης και ένδειξη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, και μιας τελικής έκθεσης στο τέλος της παρακολούθησης.

Άρθρο 3

Στο νόμο αριθ. 12.318, της 26ης Αυγούστου 2010, τίθεται σε ισχύ με το ακόλουθο άρθρο 8-Α:

“Άρθρο 8-Α. Όποτε απαιτείται η κατάθεση ή η ακρόαση παιδιών και εφήβων σε περιπτώσεις γονικής αποξένωσης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 13.431, της 4ης Απριλίου 2017, επί ποινή δικονομικής ακυρότητας.”

Άρθρο 4

Το άρθρο 157 του νόμου αριθ. 8.069, της 13ης Ιουλίου 1990 (καθεστώς του παιδιού και του εφήβου), ισχύει πλέον με τις ακόλουθες παραγράφους 3 και 4

“Άρθρο 157.

 • 3 Της χορήγησης ασφαλιστικών μέτρων προηγείται κατά προτίμηση συνέντευξη του παιδιού ή του εφήβου ενώπιον διεπιστημονικής ομάδας και ακρόαση με το άλλο διάδικο μέρος, σύμφωνα με τους όρους του νόμου αριθ. 13.431, της 4ης Απριλίου 2017.
 • 4 Εάν υπάρχουν ενδείξεις για πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού ή του εφήβου, ο δικαστής κοινοποιεί το γεγονός στην Εισαγγελία και διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα.

Άρθρο 5

Οι εν εξελίξει διαδικασίες που αναφέρονται στο νόμο αριθ. 12.318 της 26ης Αυγούστου 2010, για τις οποίες εκκρεμεί ψυχολογική ή βιοψυχοκοινωνική έκθεση για περισσότερο από 6 (έξι) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν προθεσμία 3 (τριών) μηνών για να υποβάλουν την αιτούμενη αξιολόγηση.

Το άρθρο 6 Σημείο VII της κεφαλής του άρθρου 6 του νόμου αριθ. 12.318, της 26ης Αυγούστου 2010, ανακαλείται.

Άρθρο 7

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Μπραζίλια, 18 Μαΐου 2022,

201η επέτειος της Ανεξαρτησίας και 134η επέτειος της Δημοκρατίας.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Anderson Gustavo Torres

Cristiane Rodrigues Britto

Το Δημοσιεύθηκε στην DOU της 19.5.2022.

 

 

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, para modificar procedimentos relativos à alienação parental, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar.

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, para modificar procedimentos relativos à alienação parental, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar.

Art. 2º A Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º .

Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou ao adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas.” (NR)

“Art. 5º

.

 • Na ausência ou insuficiência de serventuários responsáveis pela realização de estudo psicológico, biopsicossocial ou qualquer outra espécie de avaliação técnica exigida por esta Lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito com qualificação e experiência pertinentes ao tema, nos termos dos arts. 156465 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (NR)

“Art. 6º

VII – (revogado).

 • .
 • 2º O acompanhamento psicológico ou o biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas, com a emissão, pelo menos, de um laudo inicial, que contenha a avaliação do caso e o indicativo da metodologia a ser empregada, e de um laudo final, ao término do acompanhamento.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A. Sempre que necessário o depoimento ou a oitiva de crianças e de adolescentes em casos de alienação parental, eles serão realizados obrigatoriamente nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, sob pena de nulidade processual.”

Art. 4º O art. 157 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 157.

 • 3º A concessão da liminar será, preferencialmente, precedida de entrevista da criança ou do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
 • 4º Se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes.” (NR)

Art. 5º Os processos em curso a que se refere a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, que estejam pendentes de laudo psicológico ou biopsicossocial há mais de 6 (seis) meses, quando da publicação desta Lei, terão prazo de 3 (três) meses para a apresentação da avaliação requisitada.

Art. 6º Revoga-se o inciso VII do caput do art. 6º da Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 18 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Cristiane Rodrigues Britto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.5.2022

Απόψεις Επισκεπτών ( 6 )

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Αυτο που μου κανει εντύπωση, ειναι οτι ο συλλογος ασχολειται με την αποξενωση.
  Καλως και ασχολειται ναι!
  ΑΛΛΑ εδω δεν εφαρμοζεται οχι το ισοχρονο, αλλά ουτε καν το 1/3!
  Εδω εχουμε αλλες παραφορες αδικιες και καθομαστε και τις βλεπουμε και δεν αντιδραμε.
  Εχετε κατι ουσιαστικο να.προτείνεται;;
  Καποια συναντηση θα γινει;
  Ακομα κι αν δεν υπάρχει χώρος, να βρεθουμε κάπου έξω.
  Οταν βλεπουμε ενα συλλογο οπως τον δικο σας να μην ασχολειται, αισθανομαστε οτι το εχετε παρατησει.
  Οταν δεν απαντατε σε ερωτήσεις, οταν δεν γινεται καμια συνάντηση, οταν δεν υπαρχει καμια οργάνωση απο μερους μας….
  Ο αγωνας που κανει ο καθενας ξεχωριστα, δεν ειναι το ιδιο.
  Δεν ακούγεται, δεν δεν δεν δεν…..

  Reply
  1. ΑΡΗΣ

   Αγαπητέ στο παρελθόν ο σύλλογος είχε πολλές φορές διοργανώσει συναντήσεις, εγώ προσωπικά ειχα παραστεί σε τρείς, το αποτέλεσμα, τρείς και ο κούκος.
   Ενω στο φεισμπουκ χιλιάδες αρθρογραφούσανε για το προσωπικό τους πρόβλημα στις συναντήσεις δεν ερχόταν κανείς.
   Οι χριστιανές νεανίδες ετών 60 περίπου στο Συνταγμα , 5 τον αριθμό είχαν υψώσει πανό κατα της πατριαρχίας πριν την ψήφιση του 4800/21
   οι πατεράδες , μανάδες, παππούδες, γιαγιάδες που τους αγγιζε το πρόβλημα ούτε 3 δεν μαζεύτηκαν μία φορά με ενα πανό στο σύνταγμα ΤΡΕΙΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ.
   Ψέμματα, στις συγκεντρώσεις , ιδίως στο συνέδριο του συλλόγου, οι πιο πολλές ήσαν κοπέλες που ζούσαν το πρόβλημα, πατεράδες ελάχιστοι μετρημένοι στα δάκτυλα.
   Για αυτό τα πάντα είναι στην καλή διάθεση του Συλλόγου και ιδίως του Προέδρου να μην αφήσει τον αγώνα στην μέση.
   ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΊΣ πατέρας δεν δικαιούται για να ομιλεί πλέον…

   Reply
   1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

    Και λοιπον;
    3 κι ο κούκος, δεν πειράζει!
    Την επόμενη φορά 4.
    Εφόσον δεν εγινε κάτι ουσιαστικό, πρέπει να σταματήσουμε δηλαδη;
    Η Μπεκατορου ΜΙΑ είναι και με μια καταγγελια ξεκινησε ολο αυτο που ξεκινησε.
    Εμείς γιατι δεν μπορουμε να κανουμε καταγγελίες, να βγουμε Δημόσια να τα πουμε, να ενημερώσουμε ξενες ΜΚΟ, να κανουμε τοσα πράγματα;
    Βία το ενα, βία και το άλλο.
    Υπάρχουν πραγματα να κανουμε, πολλοί θέλουν αλλα νιωθουν μόνοι. 3 συλλογοι σοβαροί ειναι πιο γνωστοί και κανενας δεν ενεργοποιείται.
    Οι εποχες άλλαξαν, εχουμε υποστήριξη ακομα και απο πολλες γυναικες – μητερες που σκέφτονται το σωστο.
    Παρόλο αυτά, δεν γίνεται τίποτα!
    Οργανωστε μια συνάντηση να δουμε πως θα συνεχίσουμε.
    Με ευχολογια δεν γινεται τιποτα.
    Μην ασχολεισαι με το τι κανει μια μεριδα που καταπολεμα τη συνεπιμελεια. Ειτε πηγαιναν 5 απο αυτές στις συγκεντρωσεις ειτε 5.000 ο νόμος ο ίδιος θα ήταν.
    Σκοπος θα πρέπει να ειναι να καταπολεμησουμε την πηγη του κακού, οπου ολοι πλεον γνωριζουνε ποιοι είναι.
    Αυτό που με στεναχωρει ειναι οτι τα λεμε εδω στα σχόλια μας, αλλα ο καθενας γραφει τον πονο του.
    Ο σύλλογος δεν απανταει σε τυχον ερωτησεις μας και εμεις μπαινουμε να διαβασουμε τα ιδια και τα ίδια.

    Reply
 2. ΑΡΗΣ

  Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι πατεράδες έχουν πάρει χαμπάρι την απάτη του 4800/21 που όχι μόνο συνεπιμέλεια δεν έφερε αλλά εδωσε επιπλέον όπλα ώστε να αφαιρούν απο γονείς στα όρια της εξαθλίωσης την γονική μέριμνα.
  Ο πονηρός Κος Τσιάρας μας έφερε τον 3ο χρόνο τον νόμο απάτη διότι σκέφτηκε το εξής απλό,
  μέχρι να εκδικαστούν οι πρωτες υποθέσεις θα περάσει ένας χρόνος και βάλε , άρα αυτός δεν θα είναι πλέον υπουργός, και τα ενεργά κορόιδα θα θριαμβολογούν για τις τρείς περιπτώσεις ασφαλιστικών στις 500 που εδωσαν οι συνεχιστές της θάνου αυξημένο χρόνο επικοινωνίας.

  Ουτε μία ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ (Ξανθόπουλο μέγιστο αποξενωτη ανηλικων) και ΝΔ του Κυριακου μητσοτάκη που μας εκλεψαν τις ψήφους.

  Reply
 3. ΑΡΗΣ

  Περί 4800/2021
  πρόκειται για ένα νόμο αλυσιτελή και αόριστο. Δημιουργήθηκε με σκοπό να αποπροσανατολίσει , δεν άλλαξε τίποτα στην πράξη.
  Η ΝΔ καταχράστηκε την εντολή του Ελληνικού Λαού Υπερ χριστιανών νεανίδων και πρέπει να καταψηφιστεί.

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *